Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 202 gwasanaethau o fewn Powys yn y Churchstoke

Assembly Rooms, Broad Street, PRESTEIGNE, , LD8 2AA
01544 370202

Presteigne Film Society has been in existence for thirty years. The society aims to show the best and most interestingfilms from around the world, with an emphasis on recent releases. Everybody is welcome to attend. Showi...

Darparwyd gan Dyfodol Powys Futures Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Plant a Theuluoedd
Trafford House, , Llandrindod Wells, LD15HG
01597 825236 info@dyfodolpowysfutures.org.uk

Dyfodol Powys Futures provides services to children, young people and families within Powys.
Our Current Services:Pont Novus Project - provides advice, training, childcare costs, creche support, equipment and transport costs...

Darparwyd gan The Ystradgynlais Miners' Welfare and Community Hall Trust Ltd Gwasanaeth ar gael yn Ystradgynlais, Powys Cymuned
The Welfare, Brecon Road, Ystradgynlais, SA91JJ

To provide a wide ranging cultural and community life for the bilingual and diverse communities of the Upper Swansea Valley, involving stimulating and accessible experience to the arts.

Darparwyd gan Brecon Integrated Sports Association Gwasanaeth ar gael yn Powys Chwaraeon a hamdden
Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, BRECON, , LD3 7HR

The club caters for children under 19 with a disability, and their siblings. It is an inclusive club that provides opportunities in activities in basketball, football, athletics, cricket, boccia, table tennis and Kurling....

Darparwyd gan Age Cymru Powys Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Iechyd a gofal cymdeithasol Pobl hŷn Cymuned
Old Warehouse, Parker's Lane, Newtown, SY16 2LT
01686 623707 enquiries@acpowys.org.uk www.agecymru.org.uk/powys

Try our 'Simply Nails' footcare service to help you to stay comfortable on your feet.

Keeping mobile is really important and cutting your toenails can be hard to manage. Simply Nails is a toenail cutting service for people...

Old Warehouse, Parker's Lane, Newtown, SY16 2LT
01686 623707 enquiries@acpowys.org.uk www.agecymru.org.uk/powys

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 2,000 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un ohonynt fod yn chi, yn ffrind neu bert...

Darparwyd gan Cruse Bereavement Care - Powys Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Iechyd a gofal cymdeithasol
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
01686 610220 powyscruse@cruse.org.uk http://www.cruse.org.uk/

We provide bereavement support to adults, children and young people and can offer one to one and telephone support.
Our trained Bereavement Support Volunteers offer a listening ear and can support you no matter how much time...

Darparwyd gan Bethshan Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Dementia Pobl hŷn Iechyd a gofal cymdeithasol
Heol Treowen, , Newtown, SY16 1JA
01686 610070 admin@bethshan.uk http://www.bethshan.org.uk

A 40 bedded Nursing Home that has a 20 bedded unit for elderly frail and a 20 bedded unit for those with EMI needs.

We are a small independant home that has a christian ethos.
Our staff are all well trained and dedicated...

Darparwyd gan Newtown Robert Owen Scout Group Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cymuned Ieuenctid
Newtown Jubilee Scout Hall, Park Lane, Newtown, SY16 1EN
esu@newtownscouts.org.uk www.newtownscouts.org.uk

Explorer Scouts (14-18 years old)

Explorer Scouts are encouraged to lead themselves in deciding the programme and direction of the Unit, with support and guidance from leaders. The section also includes the Young Leaders'...

Darparwyd gan Cysylltwyr Cymunedol - Powys Gwasanaeth ar gael yn llandrindod Wells, Powys Pobl hŷn Iechyd a gofal cymdeithasol Cymuned
Unit 30 Ddole Ind Estate, , llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 828649 community.connectors@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/policy-and-partnerships/partnerships/health-social-care-and-wellbeing/powys-third-sector-broker-service.html

Rydym yn cefnogi pobl Powys 18+ oed (a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd ym Mhowys) i ddod o hyd i wasanaethau lleol a fydd yn eu galluogi i fyw eu bywyd yn y ffordd y dymunant. Rydym yn derbyn cyfeiriadau gan y gwasan...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Iechyd Meddwl Iechyd a gofal cymdeithasol Cyfryngwyr
P A V O, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01686 628300 / 01597 822191 mentalhealth@pavo.org.uk http://www.powysmentalhealth.org.uk/

Mae’r Tîm yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy’n gweithio neu’n byw ym Mhowys.

Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sydd ar gael 5 diwrnod yr wythnos rhwng 9am - 4.30pm. Mae aelodau...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Cyngor ac eiriolaeth Cymuned Gwirfoddoli
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk

Mae PAVO yn cynnig cymorth cynhwysfawr i grwpiau sy’n chwilio am gyllid. Mae’r cymorth yn amrywio o daflenni gwybodaeth (sy’n delio gyda sut i wneud cais i gyllidwyr, cymynroddion, rhoddion a chwilio am nawdd), gwirio ceisiad...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cyngor ac eiriolaeth Cymuned Gwirfoddoli
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
0845 009 3288 info@pavo.org.uk

Mae Swyddogion Datblygu PAVO yn gweithio’n uniongyrchol gydag ymddiriedolwyr a staff grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol unigol i roi cymorth i’w helpu cyflawni eu nodau. Gall y gefnogaeth amrywio o gymorth ac arweiniad w...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Gwirfoddoli
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 volunteering@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/volunteering/about-this-section.html

Mae Canolfan Gwirfoddoli Powys yn gweithio gyda’r Canolfannau Gwirfoddoli lleol i helpu a chefnogi unrhyw agwedd ar wirfoddoli ledled Powys.
Gallwn ddarparu amrediad eang o daflenni gwybodaeth ar bynciau sy’n gysylltiedig â...

Darparwyd gan Llanfechain Memorial Hall Gwasanaeth ar gael yn Llanfechain , Powys Cymuned
Memorial Hall,, , Llanfechain , SY22 6UQ
01691 829081

The Ideal Location for your Event

Completed in December 2009, Llanfechain Memorial Hall offers first class amenities in an area of outstanding beauty .

Llanfechain Memorial Hall features a main hall with facilities for...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Cyngor ac eiriolaeth
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

Rydym yn cynnig gwasanaeth cadw llyfrau ar gyfer mudiadau gwirfoddol ym Mhowys, sy’n cynnwys: * Cadw cofnodion dyddiol * Mantoli’r cyfrifon * Delio gyda’ch banc ar gyfer cymorth sefydlu neu gymorth parhaus * Cyngor i’ch mudia...

Darparwyd gan Age Cymru Powys Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cymuned Pobl hŷn Cyngor ac eiriolaeth
Old Warehouse, Parker's Lane, Newtown, SY16 2LT
01686 623707 enquiries@acpowys.org.uk www.agecymru.org.uk/powys

Older people should have a strong voice and should be heard.

We provide opportunities for you to engage with and influence those who provide services in our area.

Whatever your experience in life, your contribution will...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cyfryngwyr
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
01597 822191 info@pavo.org.uk

Powys Association of Voluntary Organisations (PAVO) is an independent agency providing help and support to voluntary organisations and community groups enabling them to work more effectively. By working in partnership with ot...

Ty Canol, Ffordd Croesawdy, Newtown, SY16 1AL
01686 620760 enquiries@crpowys.co.uk http://www.crpowys.co.uk/english/

What is Care and Repair in Powys?

It is a housing advice agency which will advise and support older or disabled people who need repairs, improvements or adaptations carried out to their homes. We are independent and non-pr...

Darparwyd gan Shared Lives Powys Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells , Powys Iechyd Meddwl Anabledd Iechyd a gofal cymdeithasol
Shared Lives Powys , The Gwalia , Ithon Road , Llandrindod Wells , LD1 6AA
01597 827247 shared.lives@powys.gov.uk http://www.powys.gov.uk/en/adult-social-care/supporting-adults-shared-lives/

Shared Lives offers support and accommodation to vulnerable adults in the homes of Shared Lives Carers. The service is open to adults 18+ who have learning disabilities, mental health difficulties, sensory impairments or phys...