infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 17 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Powys yn y Tanat Valley

Unit 30, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 ruth.middleton@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

PAVO yw un o’r 19 o Gynghorau Sirol Gwirfoddol ledled Cymru. Mae aelodaeth ar agor i unrhyw fudiad gwirfoddol a grŵp cymunedol ym Mhowys.

Pontrobert Community Centre, Pontrobert, Meifod, SY22 6JN
01938 500388 sheela.hughes@pavo.org.uk

Lunch club/social club

County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, LD1 5LG
01597 827666 wrteam@powys.gov.uk http://www.powys.gov.uk/en/benefits/money-advice-welfare-rights/

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth cyfrinachol, diduedd ac am ddim i drigolion Powys ar fudd-daliadau lles, cyllidebu personol a delio â dyledion. Rydym hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i drigolion Powys un ai...

SSAFA office, The Barracks, Brecon, LD3 7EA
01874613304 powys@ssafa.org.uk https://www.ssafa.org.uk/help-you

SSAFA provides lifelong support to anyone who is currently serving or has ever served in the Royal Navy, the Royal Marines, the British Army or the Royal Air Force.

We're ready to help you and...

Builth Wells
Builth Wells CP School, Hospital Road, Builth Wells, LD2 3GA
07849835235 cmllym@gmail.com https://www.facebook.com/cmllym/

Bydd plant a rhieni’n chwarae ac yn dysgu efo’i gilydd mewn grwpiau chwarae. Bydd grwpiau cofrestredig yn cymryd plant o ddwy oed a hanner hyd at oed ysgol gorfodol, ar gyfer sesiynau bore neu brynhawn....

Welshpool
Ysgol Gymraeg Y Trallwng , Red Bank, Welshpool, SY21 7PW
07718703680 ysgol.feithrin.y.trallwng@gmail.com facebook page

Nod y cylchoedd Rhieni a Phlant Bach yw cynnig darpariaeth i rieni / gofalwyr gyfarfod â rhieni / gofalwyr eraill i helpu a chynorthwyo'i gilydd. Fel arfer bydd y plant dan 5 oed a bydd...

Welshpool
Forden, , Welshpool, SY21 8NE
01938 580334 office@forden.powys.sch.uk

Provide a Breakfast Club

Pontrobert Community Centre, Pontrobert, Meifod, SY22 6JN
01938500388 sheela.hughes@pavo.org.uk

Meets every Friday at Pontrobert Community Centre from 10am to 2pm. Provides a professionally cooked meal.followed by entertainment.

The Barracks, , Brecon, LD37EA
01874613304 powys@ssafa.org.uk https://www.ssafa.org.uk/

SSAFA provides lifelong support to anyone who is currently serving or has ever served in the Royal Navy, the Royal Marines, the British Army or the Royal Air Force.

We're ready to help you and...

Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 melissa.towsend@pavo.org.uk

Ymchwil a chasglu tystiolaeth o'r angen mewn perthynas â'r bylchau mewn gwybodaeth/sgiliau sy'n bodoli yn y sector yw man cychwyn y prosiect. Er enghraifft, Ymddiriedolwyr dan 50 oed. Faint sy'n bodoli ac oes angen mwy?...