infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 28 gwasanaethau o fewn Wrecsam yn y Cefn Mawr

Darparwyd gan Wisdom of Equus Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Addysg a hyfforddiant Iechyd Meddwl
Bwlchgwyn, Bwlchgwyn, Wrexham, LL11 5UA
07725754567 info@wisdom-of-equus.org http://www.wisdom-of-equus.org

Wisdom of Equus' aims are to aid in personal development, education and positive mental health in order for people to lead a more fulfilled life. We work closely with our community and focus our work on those that are at mos...

Darparwyd gan Empower - Be The Change Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Addysg a hyfforddiant
PO Box 2442, , Wrexham, LL11 1ND
07923103056 jo@empower-bethechange.org https://empower-bethechange.org/

Empower – Be The Change is a Social Enterprise working to empower individuals and communities to achieve more.

Our highly interactive virtual online courses are aimed at everyone who wants to gain the confidence and soft...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Geni a Thu Hwnt Iechyd Meddwl Plant a Theuluoedd
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.makerble.com/charities/736/projects/2300/beneficiaries/new?referral_link_detail_id=41

PRAMS stands for Parental Resilience And Mutual Support.

It is a FREE community based service for parents who feel they may benefit from extra emotional support.

PRAMS provides support to people in a way that is suited...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl Plant a Theuluoedd
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

Therapi siarad un-i-un

Mae hyn yn rhoi cyfle ichi siarad yn gyfrinachol heb farn. Mae therapi siarad yn wych i'r rhai a allai fod yn anodd mewn grwpiau neu y byddent yn elwa o siarad trwy faterion mwy cymhleth.

Ar gael...

Darparwyd gan Hwb Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Gresford, Wrecsam Iechyd a gofal cymdeithasol Carers Cymuned
The Yew Tree Inn, High Street, Gresford, LL12 8RF
07817441507 requests.ppehwbwrecsam@gmail.com http://www.ppehwbwrecsam.org.uk

A range of PPE provided free of charge on request. Includes facemasks, disposable aprons, sanitising gel, face visors and disposable gloves.

Darparwyd gan Epilepsi Cymru Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Cyngor ac eiriolaeth
Bradbury House, 23 Salisbury Road, Wrexham, LL13 7AS
0800 228 9016 info@epilepsy.wales www.epilepsy.wales

Mae Epilepsi Cymru yn bodoli i gefnogi oedolion a phlant gydag epilepsi, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Rydym yn darparu gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag epilepsi, megis gwybodaeth am wahanol fathau o ffitiau, sut mae epilepsi yn...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

I bawb sy'n cyrchu Prosiect BYW ar hyn o bryd (trwy atgyfeiriad gan CMHT)

Dydd Gwener | 11:00 - 1:00

Gwellwch eich lles corfforol a meddyliol wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd yn ein grŵp cerdded cyfeillgar. Mae’na gro...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

BYW yw cyfieithiad Cymraeg o fywyd neu fyw. Mae hefyd yn gychwynnol ar gyfer Believe You Will. Y geiriau allweddol i ddisgrifio'r prosiect yw ENGAGEMENT, TRANSITION and EMPOWERMENT. Mae prosiect BYW yn cymryd atgyfeiriadau o...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

Hyfforddiant Ffordd o Fyw Iechyd Meddwl
Mae ein cyfranogwyr cymorth sesiwn hyfforddi un-i-un yn gwneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau ac fel rheol yn cynnwys sesiynau bob awr dros gyfartaledd o 6-8 wythnos.
Gall cyfranog...

Glasfryn, New Road Summerhill, Wrexham, ll11 4ty
07828099340 info@northwaleshorsewatch.co.uk www.northwaleshorsewatch.co.uk

Nod yr elusen yw lleihau materion gwledig drwy ddarparu gweithdai addysgol rhyngweithiol i'r gymuned mewn gwahanol sefydliadau. Sesiynau wedi'u teilwra i weddu i oedrannau a galluoedd sy'n darparu profiad dysgu rhyngweithiol,...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/

Mae'r cwrs MHFA (Cymru) yn rhaglen hyfforddi genedlaethol ar gyfer Cymru sydd wedi'i drwyddedu a'i ddatblygu gan Training in Mind. Mae'r cwrs hyfforddi a gydnabyddir yn rhyngwladol yn dysgu pobl sut i weld arwyddion a symptom...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/

Helpu gydag Anawsterau Iechyd Meddwl Ysgafn i Gymedrol trwy ystod o gyrsiau.

Sesiynau Grŵp Ar-lein AM DDIM (18+)

Rheoli Straen a Phryder

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Adeiladu Hyder a Hunan-barch

Ar gael ar-lein trwy f...

Darparwyd gan Cerrig Camu Cymru Gogledd Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Ty Aurora, 59 King Street, Wrexham,
01978 352717 info@steppingstonesnorthwales.co.uk https://www.steppingstonesnorthwales.co.uk

Am dros 35 mlynedd, rydym wedi bod yn rhoi help a chefnogaeth, gyfrinachol ar draws Gogledd Cymru i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol yn plant.

Darparwyd gan Referral to Wrexham Sounds Gwasanaeth ar gael yn Wrecsam
Railbridge Court, Main Road, Rhosrobin, ,
01978 345245 contact@wrexhamsounds.org https://www.wrexhamsounds.org/

We use music to offer children and young people opportunities to:<br /><br />- Express themselves<br />- Explore musical interests<br />- Develop their personal skills<br />- Collaborate with others<br />- Gain accreditations...

Darparwyd gan Wrexham Sounds - Music Lessons Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Railbridge Court, Main Road, Rhosrobin, Wrexham,
01978 345245 contact@wrexhamsounds.org https://www.wrexhamsounds.org/

Our core purpose is giving disadvantaged children and young people opportunities to gain confidence and skills and improve their prospects while having fun and expressing themselves.<br /><br />Wrexham Sounds offers lessons o...

Darparwyd gan Family Swim Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

Once a month, on a Friday between 6-7:30pm we have exclusive use of the pool at Plas Madoc Leisure Centre for children with autism, associated conditions and their families. Parents and siblings welcome.

Darparwyd gan Daytime Parent Support Group Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

Every Monday between 10am and 12pm, informal drop in session, come and chat to our Outreach worker and other parents who have children with autism and/or related conditions.

Darparwyd gan Friday Parent Support Group Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

On the second Friday of every month, we hold a Parent Support Group at Llay, for parents of children with autism/related conditions. There is usually a speaker that comes in to talk to the parents, or an event on.

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Room 1 AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham,
01244 381515 wrexham@visionsupport.org.uk http://www.visionsupport.org.uk/

Vision Support provides services for people with a Vision Impairment. We provide both practical support, emotional support and we are passionate about creating peer support opportunities. <br />