Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 81 gwasanaethau o fewn Wrecsam yn y Cefn Mawr

Darparwyd gan Wisdom of Equus Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Addysg a hyfforddiant Iechyd Meddwl
Bwlchgwyn, Bwlchgwyn, Wrexham, LL11 5UA
07725754567 info@wisdom-of-equus.org http://www.wisdom-of-equus.org

Wisdom of Equus' aims are to aid in personal development, education and positive mental health in order for people to lead a more fulfilled life. We work closely with our community and focus our work on those that are at mos...

Darparwyd gan Hwb Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Gresford, Wrecsam Iechyd a gofal cymdeithasol Gofalwyr Cymuned
The Yew Tree Inn, High Street, Gresford, LL12 8RF
07817441507 requests.ppehwbwrecsam@gmail.com http://www.ppehwbwrecsam.org.uk

A range of PPE provided free of charge on request. Includes facemasks, disposable aprons, sanitising gel, face visors and disposable gloves.

Darparwyd gan Empower - Be The Change Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Addysg a hyfforddiant
PO Box 2442, , Wrexham, LL11 1ND
07923103056 jo@empower-bethechange.org https://empower-bethechange.org/

Empower – Be The Change is a Social Enterprise working to empower individuals and communities to achieve more.

Our highly interactive virtual online courses are aimed at everyone who wants to gain the confidence and soft...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Geni a Thu Hwnt Iechyd Meddwl Plant a Theuluoedd
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.makerble.com/charities/736/projects/2300/beneficiaries/new?referral_link_detail_id=41

PRAMS stands for Parental Resilience And Mutual Support.

It is a FREE community based service for parents who feel they may benefit from extra emotional support.

PRAMS provides support to people in a way that is suited...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Plant a Theuluoedd Iechyd Meddwl Beichiogrwydd
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.makerble.com/charities/736/projects/2170/beneficiaries/new?referral_link_detail_id=45

Mae 'Chi a'ch Bwmp' yn cynnwys 5 sesiwn AM DDIM gyda'r nod o herio meddyliau, teimladau ac ymddygiadau negyddol a gwneud newidiadau parhaol, cadarnhaol yn eich bywyd. Mae'r grŵp hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â rhieni eraill sy...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Cymuned Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

Mae'r prosiect Help a Gwrando Ar-lein (HALO) ar gael i unrhyw un yn ardal Wrecsam dros 18 oed a hoffai ymgysylltu â chymorth lles iechyd meddwl gwael a chysylltu ag eraill yn y gymuned leol trwy'r rhyngrwyd.

Dydd Llun ysg...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl Plant a Theuluoedd
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

Therapi siarad un-i-un

Mae hyn yn rhoi cyfle ichi siarad yn gyfrinachol heb farn. Mae therapi siarad yn wych i'r rhai a allai fod yn anodd mewn grwpiau neu y byddent yn elwa o siarad trwy faterion mwy cymhleth.

Ar gael...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

I bawb sy'n cyrchu Prosiect BYW ar hyn o bryd (trwy atgyfeiriad gan CMHT)

Dydd Gwener | 11:00 - 1:00

Gwellwch eich lles corfforol a meddyliol wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd yn ein grŵp cerdded cyfeillgar. Mae’na gro...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Geni a Thu Hwnt Iechyd Meddwl Plant a Theuluoedd
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.makerble.com/charities/736/projects/2137/beneficiaries/new?referral_link_detail_id=44

Chi a'ch Babi 'yn cynnwys 6 sesiwn gyda'r nod o herio meddyliau, teimladau ac ymddygiadau negyddol a gwneud newidiadau parhaol, cadarnhaol yn eich bywyd. Mae'r grŵp hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â rhieni eraill a chysylltu â p...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

BYW yw cyfieithiad Cymraeg o fywyd neu fyw. Mae hefyd yn gychwynnol ar gyfer Believe You Will. Y geiriau allweddol i ddisgrifio'r prosiect yw ENGAGEMENT, TRANSITION and EMPOWERMENT. Mae prosiect BYW yn cymryd atgyfeiriadau o...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

Hyfforddiant Ffordd o Fyw Iechyd Meddwl
Mae ein cyfranogwyr cymorth sesiwn hyfforddi un-i-un yn gwneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau ac fel rheol yn cynnwys sesiynau bob awr dros gyfartaledd o 6-8 wythnos.
Gall cyfranog...

Glasfryn, New Road Summerhill, Wrexham, ll11 4ty
07828099340 info@northwaleshorsewatch.co.uk www.northwaleshorsewatch.co.uk

Nod yr elusen yw lleihau materion gwledig drwy ddarparu gweithdai addysgol rhyngweithiol i'r gymuned mewn gwahanol sefydliadau. Sesiynau wedi'u teilwra i weddu i oedrannau a galluoedd sy'n darparu profiad dysgu rhyngweithiol,...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/

Mae'r cwrs MHFA (Cymru) yn rhaglen hyfforddi genedlaethol ar gyfer Cymru sydd wedi'i drwyddedu a'i ddatblygu gan Training in Mind. Mae'r cwrs hyfforddi a gydnabyddir yn rhyngwladol yn dysgu pobl sut i weld arwyddion a symptom...

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
+441978364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/

Helpu gydag Anawsterau Iechyd Meddwl Ysgafn i Gymedrol trwy ystod o gyrsiau.

Sesiynau Grŵp Ar-lein AM DDIM (18+)

Rheoli Straen a Phryder

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Adeiladu Hyder a Hunan-barch

Ar gael ar-lein trwy f...

GUTSY Diweddarwyd!

Darparwyd gan GUTSY Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Service User Team, BCUHB , Ysbyty Maelor, I&MT Building, Wrexham,
0800 707 6907 patients@gutsy-group.org.uk http://www.gutsy-group.org.uk/

Mae GUTSY yn grŵp cymorth ar gyfer pobl sy’n cael diagnosis o ganserau oesoffagaidd a gastrig neu’n gwella o ganserau’r oesoffagws – maen nhw’n cyfarfod bob chwarter ynghyd â llawfeddygon a gweithwyr iechyd proffesiynol erail...

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Darparwyd gan Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Fusilier Way, , Wrexham,
07969 814442 contactus@wwha.co.uk

Mae Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown yn cynnig rhaglen weithgareddau a chymuned amrywiol drwy gydol y flwyddyn. Nod ein gweithgareddau ar y cyd yw lleihau unigedd, cynyddu cyfranogiad a chynhwysiant a hyrwyddo cydlyniad t...

AVOW, Egerton St, Wrexham, LL11 1ND
referrals@visionsupport.org.uk www.visionsupport.org.uk

Our Services include
- Social Groups
- Financial Wellbeing Advice and Guidance
- Welfare Rights advice and guidance
- Counselling and emotional support
- Telephone Befriending
- Home Visitor Service (for people who...

Darparwyd gan Clwb Cleddyfa Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Bryn Offa, , Wrexham,
info@wrexhamfencingclub.org http://www.wrexhamfencingclub.org/index.php

Sefydlwyd Clwb Cleddyfa Wrecsam yn 1992. Rydyn ni’n ymrwymo i ffensio ac hyfforddi o’r safon uchaf. Mae gan y Clwb awyrgylch cymdeithasol gwych ac mae’r cymysgedd rhwng cleddyfwyr proffesiynol a chymdeithasol wedi’i profi i f...

Darparwyd gan St Mary's Church Toddler Group - Chirk Gwasanaeth ar gael yn Chirk, Wrecsam
St Mary's Church Hall, Church Street, Chirk,
01691 778519 pcc@stmaryschirk.org.uk

Parent and toddler group.