infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 16 gwasanaethau o fewn Wrecsam yn y Coedpoeth

Darparwyd gan Epilepsi Cymru Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Cyngor ac eiriolaeth
Bradbury House, 23 Salisbury Road, Wrexham, LL13 7AS
0800 228 9016 info@epilepsy.wales www.epilepsy.wales

Mae Epilepsi Cymru yn bodoli i gefnogi oedolion a phlant gydag epilepsi, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Rydym yn darparu gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag epilepsi, megis gwybodaeth am wahanol fathau o ffitiau, sut mae epilepsi yn...

Darparwyd gan Cerrig Camu Cymru Gogledd Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Ty Aurora, 59 King Street, Wrexham,
01978 352717 info@steppingstonesnorthwales.co.uk https://www.steppingstonesnorthwales.co.uk

Am dros 35 mlynedd, rydym wedi bod yn rhoi help a chefnogaeth, gyfrinachol ar draws Gogledd Cymru i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol yn plant.

Darparwyd gan Creu Dyfodol Disglair Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam Iechyd Meddwl
Advance Brighter Futures, 3 Belmont Road, Wrexham, LL13 0YY
info@abfwxm.co.uk https://www.peoplesfundraising.com/event/MHA-10Mar2022

YMWYBYDDIAETH IECHYD MEDDWL AM DDIM AR GYFER PRESWYLWYR WREXHAM DI-WAITH

Cwrs ar-lein rhyngweithiol yw Ymwybyddiaeth Iechyd eMental a ddyluniwyd i ddarparu sylfaen wybodaeth i bobl gychwyn ar eu taith i ddeall iechyd meddw...

Darparwyd gan Banc Bwyd Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Unit 1a, Puleston Industrial Estate, Ruabon Road, Wrexham, LL13 7RF
info@wrexham.foodbank.org.uk https://wrexham.foodbank.org.uk/

Mae Banc Bwyd Wrecsam yn brosiect a sefydlwyd gan wirfoddolwyr eglwysig a’r gymuned leol, sy'n gweithio gyda'i gilydd i atal newyn a thlodi yn ardal Wrecsam. Gall unrhyw un sydd mewn argyfwng ac yn methu â fforddio bwyd gael...

Darparwyd gan Gardd Furiog Fictoriaidd Erlas / Erlas Victorian Walled Garden Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Bryn Estyn Road, , Wrexham, LL13 9TY
01978 265058 info@erlas.org https://www.erlas.org/

Rydyn ni’n darparu gwaith ystyrlon a chyfleodd cymdeithasol ac addysgiadol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl tu fewn i ardd furiog Fictoraidd. Ymhlith y cyfleoedd y mae garddio a mynychu ystod...

Darparwyd gan Your Space Marches Ltd Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Unit 1 Gwersyllt Community Resource Centre, Second Avenue, Wrexham, LL11 4ED
01978 856 859 yourspacewales@hotmail.co.uk http://yourspacemarches.co.uk/

We run activity and social clubs for children and young adults (5-25) who are on the autistic spectrum and associated conditions. <br />We also have a brand new sensory room which is available for hire by parents/carers, scho...

Darparwyd gan Cymdeithion Coffi Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Church Road, Minera, Wrexham,
07988 025604 mineraagent@gmail.com https://www.facebook.com/Minera-Community-Agent-104629327969403

Bore coffi am ddim (gyda bisgedi!) Mewn lleoliad croesawgar i bobl dros 55 oed sgwrsio a chwrdd â phobl eraill yn y gymuned. Gwahoddir siaradwyr gwadd o bryd i'w gilydd ac mae gwybodaeth gymunedol ar gael bob wythnos.

Darparwyd gan Th Rockworks Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
17 Lord Street, , Wrexham,
rockworksdj@outlook.com

The Rockworks is a music project designed to facilitate the needs of the large population of local musicians. The project offers 2 fully equipped rehearsal rooms and a recording studio all at very reasonable costs. Technical...

Darparwyd gan St Mary's Church Toddler Group - Chirk Gwasanaeth ar gael yn Chirk, Wrecsam
St Mary's Church Hall, Church Street, Chirk,
01691 778519 pcc@stmaryschirk.org.uk

Parent and toddler group.

Room 1 AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham,
01244 381515 wrexham@visionsupport.org.uk http://www.visionsupport.org.uk/

Vision Support provides services for people with a Vision Impairment. We provide both practical support, emotional support and we are passionate about creating peer support opportunities. <br />

Darparwyd gan Referral to Wrexham Sounds Gwasanaeth ar gael yn Wrecsam
Railbridge Court, Main Road, Rhosrobin, ,
01978 345245 contact@wrexhamsounds.org https://www.wrexhamsounds.org/

We use music to offer children and young people opportunities to:<br /><br />- Express themselves<br />- Explore musical interests<br />- Develop their personal skills<br />- Collaborate with others<br />- Gain accreditations...

Darparwyd gan Wrexham Sounds - Music Lessons Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Railbridge Court, Main Road, Rhosrobin, Wrexham,
01978 345245 contact@wrexhamsounds.org https://www.wrexhamsounds.org/

Our core purpose is giving disadvantaged children and young people opportunities to gain confidence and skills and improve their prospects while having fun and expressing themselves.<br /><br />Wrexham Sounds offers lessons o...

Darparwyd gan Family Swim Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

Once a month, on a Friday between 6-7:30pm we have exclusive use of the pool at Plas Madoc Leisure Centre for children with autism, associated conditions and their families. Parents and siblings welcome.

Darparwyd gan Daytime Parent Support Group Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

Every Monday between 10am and 12pm, informal drop in session, come and chat to our Outreach worker and other parents who have children with autism and/or related conditions.

Darparwyd gan Friday Parent Support Group Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

On the second Friday of every month, we hold a Parent Support Group at Llay, for parents of children with autism/related conditions. There is usually a speaker that comes in to talk to the parents, or an event on.

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .