Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 43 gwasanaethau o fewn Wrecsam yn y Wynnstay

Darparwyd gan Cerrig Camu Cymru Gogledd Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Ty Aurora, 59 King Street, Wrexham,
01978 352717 info@steppingstonesnorthwales.co.uk https://www.steppingstonesnorthwales.co.uk

Am dros 35 mlynedd, rydym wedi bod yn rhoi help a chefnogaeth, gyfrinachol ar draws Gogledd Cymru i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol yn plant.

Darparwyd gan Overton Playcentre Toddler Group at Overton Village Hall Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
The Playcentre, School Lane, Wrexham,
01978 710688 overtonplaygroup@yahoo.co.uk

Overton Playcentre Toddler Group for all pre-school children and their parents/grandparents and carers in the local and wider area surrounding Overton. We have a relaxed group where parents and carers stay have cake and a cup...

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Darparwyd gan Wrexham Futsal Youth Development Sector Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Glyndwr University Sports Hall, Mold Rd, Wrexham,
01978 263125 paul@wrexhamfutsalyouth.co.uk http://www.wrexhamfutsalyouth.co.uk/

Our aim is to provide opportunities for children to learn the game of futsal, in a fun friendly enviroment. Our motto is Fun Friendship Futsal.

Devoted to developing Futsal skills and techniques in young players ac...

Darparwyd gan Llyfrgell Rhos - Grwp Darllen Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Rhos Library, Princes Road, Wrexham,
01978 840328

Hoffi darllen? Ymunwch a nipob Dydd Llun cyntaf y mis am 2 o'r gloch i thrafod llyfrau dros paned

Darparwyd gan St Mary's Church Toddler Group - Chirk Gwasanaeth ar gael yn Chirk, Wrecsam
St Mary's Church Hall, Church Street, Chirk,
01691 778519 pcc@stmaryschirk.org.uk

Parent and toddler group.

Darparwyd gan Foyer Wrecsam - Gwasanaeth Byw â Chefnogaeth Gwasanaeth ar gael yn LL138HF , Wrecsam
The Wrexham Foyer, Crescent Road, LL138HF , LL13 8HF
01978 262222 all_wrexhamfoyer@clwydalyn.co.uk https://www.clwydalyn.co.uk/Wrexham-Foyer/

Mae Foyer Wrecsam yn brosiect 18 gwely yng nghanol Wrecsam i ddynion a merched sengl rhwng 16 a 25 oed. Mae Foyer Wrecsam yn cynnig llety mewn ystafelloedd sengl o safon uchel yn ogystal â chyfleusterau cymunedol fel lolfa i...

Darparwyd gan Wrexham Methodist Church Parent And Toddler Group Gwasanaeth ar gael yn Wrecsam
Wrexham Methodist Church, Regent Street, ,
01978 852743 wrexhammethodistcircuit@gmail.com http://www.wrexham-methodist.org.uk/

Parent and toddler group offering a welcome where children can play and learn together and parents have an opportunity to meet other parents within the city centre.
The supervisor speaks Welsh.

Darparwyd gan Hel Atgofion Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Rhos Library, Princes Road, Wrexham,
07851798630

Ymunwch a ni yn Rhos er mwyn:
Rhannu eich atgotion, cofio am amser a fu gyda llyfrau, Cymeryd rhan mewn gweithgareddau newydd, Cyfarfod a sgwrsio efo pobl eraill.

Darparwyd gan Gardd Furiog Fictoriaidd Erlas / Erlas Victorian Walled Garden Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Bryn Estyn Road, , Wrexham, LL13 9TY
01978 265058 info@erlas.org https://www.erlas.org/

Rydyn ni’n darparu gwaith ystyrlon a chyfleodd cymdeithasol ac addysgiadol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl tu fewn i ardd furiog Fictoraidd. Ymhlith y cyfleoedd y mae garddio a mynychu ystod...

Darparwyd gan Cymdeithion Coffi Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Church Road, Minera, Wrexham,
07988 025604 mineraagent@gmail.com https://www.facebook.com/Minera-Community-Agent-104629327969403

Bore coffi am ddim (gyda bisgedi!) Mewn lleoliad croesawgar i bobl dros 55 oed sgwrsio a chwrdd â phobl eraill yn y gymuned. Gwahoddir siaradwyr gwadd o bryd i'w gilydd ac mae gwybodaeth gymunedol ar gael bob wythnos.

Darparwyd gan Referral to Wrexham Sounds Gwasanaeth ar gael yn Wrecsam
Railbridge Court, Main Road, Rhosrobin, ,
01978 345245 contact@wrexhamsounds.org https://www.wrexhamsounds.org/

We use music to offer children and young people opportunities to:

- Express themselves
- Explore musical interests
- Develop their personal skills
- Collaborate with others
- Gain accreditations...

Darparwyd gan Wrexham Sounds - Music Lessons Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Railbridge Court, Main Road, Rhosrobin, Wrexham,
01978 345245 contact@wrexhamsounds.org https://www.wrexhamsounds.org/

Our core purpose is giving disadvantaged children and young people opportunities to gain confidence and skills and improve their prospects while having fun and expressing themselves.

Wrexham Sounds offers lessons o...

Darparwyd gan Wrexham Warehouse Project Meeting Group @ Miners Rescue Station Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Miners Rescue Station, 3 Maesgwyn Road, Wrexham,
01978 664832 info@wrexhamwarehouseproject.co.uk http://www.wrexhamwarehouseproject.co.uk

Undertake some activity in the company of others, participate in some joint endeavour, find friendship and companionship, provide help and support to themselves and others, and have use of other facilities, learn new skills o...

Darparwyd gan Canu Er LLes Yr Ymennydd - WRECSAM - DECHRAU 2AIL CHWEFROR Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Wellbeing Hub, Crown Buildings, Wrexham,
01978 660423

Dewch i ymuno â'n grwp dementia - gyfeillgar
Am ddim i fynychu. Does dim agen llais canu da - dewch draw i fwynhau'r geddoriaeth a chwrdd â phobl newydd
Canu amrywiaeth o ganeuon, hen a newydd - Dysgwch sesiynau c...

Darparwyd gan Th Rockworks Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
17 Lord Street, , Wrexham,
rockworksdj@outlook.com

The Rockworks is a music project designed to facilitate the needs of the large population of local musicians. The project offers 2 fully equipped rehearsal rooms and a recording studio all at very reasonable costs. Technical...

Darparwyd gan I Chi a'ch Plentyn Bach - WRECSAM Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
3 Belmont Road, Wrexham, Wrexham,
01978 364777 info@abfwxm.co.uk https://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/wp/

5 sesiwn hwyliog a chyfeillgar gall newid eich bywyd
Mewn dim ond pum sesiwn, cyffrous I a hwyliog a 90 munud byddwch yn dysgu sut i wylio, gwrando, deall as adeiladu eich perthynas a ch plentyn
Gallwn hefyd helpu...

Darparwyd gan Your Space Family Swim Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

Once a month, on a Friday between 6-7:30pm we have exclusive use of the pool at Plas Madoc Leisure Centre for children with autism, associated conditions and their families. Parents and siblings welcome.

Darparwyd gan Your Space Daytime Parent Support Group Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Llay Resource Centre, Market Square, Fifth Avenue, Wrexham,
01978 856859 admin@yourspacemarches.co.uk http://www.yourspacemarches.co.uk

Every Friday between 10am and 12pm, informal drop in session, come and chat to our Outreach worker and other parents who have children with autism and/or related conditions.

Darparwyd gan Gwasanaeth Shopmobility AVOW - Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham, Wrecsam
Bus Station, Lord Street, Wrexham, LL11 1LF
01978 312390 shopmobility@avow.org https://avow.org/shopmobility/

Mae'r gwasanaeth Shopmobility yn rheoli fflyd o gadeiriau a sgwteri sy'n cael eu gyrru motor neu llaw ar gyfer unrhyw un sydd phroblemau symudedd. Wedi i chi ymaelodi medrwch fenthyg peiriant pan fyddwch ei angen.

...