infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 35 sefydliadau a gwasanaethau o fewn North Yorkshire yn y Cardiff

, , ,
02920 302101 livingroom-cardiff@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/beat-the-odds/

Mae GURO'R BWCI am sefydlu gwasanaeth effeithlon i bobl â phroblemau gamblo a'u teuluoedd. Yn y pen draw, ein nod yw cyflenwi’r gwasanaeth ar draws Cymru.<br /><br />Gan fod problemau gydag alcohol a gamblo weithiau’n cyd-fyn...

Cardiff
Ground Floor, Mariners House, Cardiff, CF24 5TD
08000 223 444 advice@agecymru.org.uk www.agecymru.org.uk/advice

Age Cymru Advice is committed to being the foremost information and advice service to older people in Wales. We aim to provide effective, accessible, high-quality information and advice while offering a free, impartial and co...

Cardiff
Bridge House, Station Road, Llanishen, Cardiff, CF14 5UW
01269831010 info@clybiauplantcymru.org www.clybiauplantcymru.org

Exists to help communities in Wales by promoting, developing and supporting quality, affordable and accessible out of school childcare clubs.

Cardiff
10 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff, CF10 5NB
08088010608 enquiries@snapcymru.org www.snapcymru.org

SNAP Cymru provides accurate information, independent advice and support for a range of educational issues including assessments, statements of special educational needs, bullying, school attendance, exclusion, health and soc...

Cardiff
166 Richmond Road, , Cardiff, CF24 3BX
02920 453111 info@speakeasy.cymru http://www.speakeasy.cymru

The Speakeasy provides free, expert advice on debt, welfare benefits, energy and housing. <br /><br />The Speakeasy is also able to issue Food Vouchers to people experiencing financial crisis, and can assist clients in making...

Cardiff
Unit 1, The Lofts, Cardiff, CF10 5GX
02920451242 02920451242 www.earlyyears.wales

Since 1961 we have been the largest provider of comprehensive membership services to the Early Years sector in Wales. We believe that all families have the right to high-quality play, education and care opportunities to help...

Cardiff
3rd Floor, The Unite Building, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD
02920 237303 iona@tpas.cymru www.tpascymru.org.uk

Rydym yn gweithio gyda Landlordiaid a Thenantiaid yng Nghymru i helpu i lunio gwasanaethau tai. <br /><br />Rydym yn galluogi rhannu a hyrwyddo arfer da mewn cyfranogiad tenantiaid.<br /><br />Mae'r aelodau'n cynnwys Grwpia...

Cardiff
Penhevad Studios, Penhevad Street, Cardiff, CF11 7LU
02920 230319 wales@adoptionuk.org.uk https://www.adoptionuk.org/nations/cymruwales

Adoption UK Wales provides support, awareness and understanding for those parenting families or supporting children who cannot live with their birth parents. <br /><br />If you live in Wales and want to find out more about wh...

, , ,
02920 493 895 livingroom-cardiff@cais.org.uk http://www.enfys.wales/

Rydym yn cynnig cymorth am ddim, ar y gweill (yn Gymraeg a Saesneg) ac ôl-ofal ar gyfer unrhyw un yr effeithir arnynt gan, neu sy'n wynebu risg o anawsterau sy'n ymwneud â dibyniaeth.<br /><br />Rydym yn ymdrin â phob math o...

Cardiff
Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
0300 111 0124 https://volunteering-wales.net/

Mae WCVA yn gweithio'n agos gyda chanolfannau gwirfoddoli a mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr, i godi proffil gwirfoddoli a gwella profiad gwirfoddolwyr. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i...