infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 2 gwasanaethau o fewn Swydd Lincoln

Darparwyd gan British Wheel of Yoga Gwasanaeth ar gael yn Sleaford, Swydd Lincoln
BWY Central Office, British Wheel of Yoga, 25 Jermyn Street, , Sleaford, NG34 7RU

Established in 1965, the British Wheel of Yoga (BWY) is the Sport England recognised national governing body for yoga. As yoga has grown in popularity so too has the BWY. At our core remains our guiding philosophy to promote...

Darparwyd gan Guillain-Barré and Associated Inflammatory Neuropathies (GAIN) Gwasanaeth ar gael yn Sleaford, Swydd Lincoln
Glennys Sanders House, Pride Parkway, Sleaford, NG34 8GL
0800 374803 office@gaincharity.org.uk https://gaincharity.org.uk/

GAIN yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i'r rhai y mae syndrom Guillain-Barré, CIDP a salwch cysylltiedig y nerfau ymylol yn effeithio arnynt. Mae taflenni gwybodaeth ar gael i gleifion, teulu a ffrindiau yn ogystal â...