Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1 gwasanaeth o fewn Swydd Lincoln

Darparwyd gan Guillain-Barré and Associated Inflammatory Neuropathies (GAIN) Gwasanaeth ar gael yn Sleaford, Swydd Lincoln
Glennys Sanders House, Pride Parkway, Sleaford, NG34
0800 374803 office@gaincharity.org.uk https://gaincharity.org.uk/

GAIN yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i'r rhai y mae syndrom Guillain-Barré, CIDP a salwch cysylltiedig y nerfau ymylol yn effeithio arnynt. Mae taflenni gwybodaeth ar gael i gleifion, teulu a ffrindiau yn ogystal â...