Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 162 gwasanaethau o fewn Caerdydd yn y Llanishen

Darparwyd gan National MS Society Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Iechyd a gofal cymdeithasol
Temple Court, Cathedral Road, Cardiff, C11 9AH
0800 800 8000 mscymru@mssociety.org.uk http://www.mssociety.org.uk

Charity which fights to improve treatment and care to help people with MS take control of their lives and funds research to help beat MS for good. Offers information for professionals and people affected by MS through website...

Darparwyd gan Age Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Pobl hŷn
Ground Floor, Mariners House, Trident Court, East Moors Road, Cardiff, CF24 5TD
0300 303 4498 advice@agecymru.org.uk http://www.agecymru.org.uk/advice

Mae Cyngor Age Cymru yn ymrwymedig i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Ein nod yw darparu gwybodaeth a chyngor effeithiol, hygyrch, o ansawdd uchel, tra’n cynnig gwasanaeth d...

Darparwyd gan Noson Allan Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned
Arts Council of wakes, Bute Place, , CF10 5AL
02920441340 enquiry@nightout.org.uk www.nightout.org.uk

Mae Noson Allan yn helpu drwy diddymu’r perygl ariannol. Mae’r broses yn syml a hawdd a gallwn ddarparu cyllid a thocynnau, ynghyd â chymorth ymarferol a chyngor, â llawer o argymhellion ar amrywiaeth enfawr o sioeau ar gyfer...

Darparwyd gan PAST.Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Iechyd a gofal cymdeithasol
., , Cardiff, .
past.wales@gmail.com https://past.wales

PAST.Wales is an organisation committed to raising awareness and providing confidential support to individuals with problematic issues with prescribed, over the counter and online medication. Issues include –
dependency.
wi...

Darparwyd gan Cyngor Cymru i'r Deillion Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Anabledd
Cardiff, , , CF
029 20 473 954 richard@wcb-ccd.org.uk http://wcb-ccd.org.uk/perspectif

Providers, Services, a Glossary of Terms, an Events Calendar and a Library

Darparwyd gan Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth
17 West Bute Street, , Cardiff, CF10 5EP
02920190260 enterprisingsolutions@dtawales.org.uk https://www.dtawales.org.uk

Mae gan Atebion Mentrus rwydwaith o Gydlynwyr lleol ledled Cymru. Mae’r cydlynwyr hyn wedi’u lleoli mewn sefydliadau lletya trydydd sector ar draws Cymru ac yn darparu cefnogaeth ar lawr gwlad, gan gyfatebu mentrau cymunedol...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Anabledd Addysg a hyfforddiant Cyflogaeth
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
029 2064 7673 info@3sc.org https://www.3sc.org

3SC partners with the Royal National Colleague for the Blind (RNC) to deliver this Pan-UK contract and manages a supply chain in excess of 25 organisations. The programme is designed to assist people with Visual Impairments....

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyflogaeth Iechyd Meddwl Anabledd
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
029 2064 7673 info@3sc.org https://www.3sc.org

3SC were invited to become a partner for RBLI delivering Access to Work across Wales. We contract with five delivery organisations, including a national charity and a university, as well as specialist assessment centres and s...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyflogaeth Iechyd Meddwl Anabledd
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
029 2064 7673 info@3sc.org https://www.3sc.org/wbha_home/

3SC offers a comprehensive service to assist employees and employers with work-based health needs.

Work Based Assessment

An assessor will meet with your employee at their place of work, assess the physical or mental hea...

Darparwyd gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Addysg a hyfforddiant
Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF105FH
0300 111 0124 training@wcva.org.uk http://www.wcva.cymru

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Darparwyd gan Cymdeithas Chwaraeon Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Chwaraeon a hamdden Cyngor ac eiriolaeth
Welsh Sports Association National Centre, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW
thomas.sharp@wsa.wales https://wsa.wales/

The Welsh Sports Association is the independent umbrella body which supports and represents the sport sector in Wales.
We understand the ‘sport sector’ to mean anyone involved in the business of sport and active recreation i...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
0330 30 30 300 consultancy@3sc.org https://www.3sc.org/3sc-consultancy/

3SC is committed to supporting the professional development and capacity of the third sector, helping improve social businesses and their success in winning and delivering public sector contracts either as an individual organ...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Terfynell Cyfrifidadur Cyhoeddus
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
0330 30 30 300 admin@3sc.org https://www.3sc.org/3sc-web-portals/

3SC delivers cost effective web portals that reduce the manpower required to successfully deliver your contracts

WHAT IS A “WEB PORTAL”?

Our “Web Portals” are basically bespoke, web-based contract management software. E...

Darparwyd gan Race Equality First Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cymuned
First floor west, , 113- 116 Bute Street,, Cardiff, CF10 5EQ
07510702279 info@raceequalityfirst.org.uk http://raceequalityfirst.org/

Race Equality First (REF) has over 40 years of experience as the recognised lead body in South Wales for tackling discrimination and hate crime and promoting the message that Race Equality is a human right.
We are experts in...

Darparwyd gan Yr Elusen CAFf (Cymdogion a Ffrindiau) Gwasanaeth ar gael yn Cardiff , Caerdydd Cymuned
c/o 29 Park Avenue, Whitchurch, , Cardiff , CF14 7AL
07880630553 sarah.duncan-jones@thefancharity.org http://www.thefancharity.org

Mae grwpiau CAFf yn cwrdd a dod â phobl at ei gilydd mewn grwpiau i wrando am awr. Maen nhw’n croesawu unrhywun cyfeillgar ac mae’n ffordd wych i gwrdd â phobl eraill, teimlo'n llai unig, ac os dych chi’n dysgu Saesneg neu G...

Darparwyd gan Trinity Centre Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cymuned
Trinity Centre, Four Elms Road, Piercefield Place, Cardiff, CF24 1LE
02921321120 enquiries@trinitycentre.wales http://www.trinitycentre.wales/

The Trinity Centre works with some of the most
disadvantaged people in our community to address
inequality, tackle poverty and support people to create
and implement plans to achieve positive outcomes for
themselves and t...

Darparwyd gan Cyngor Sgowtiaid Ardal Caerdydd a'r Fro Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Gwirfoddoli Ieuenctid
The Hub, Maitland Street, Cardiff, CF14 3JU
0333 3011907 office@cardiffandvalescouts.org.uk www.cardiffandvalescouts.org.uk

Nod Cymdeithas y Sgowtiaid yw hyrwyddo datblygiad pobl ifanc (o 6 i 25 oed) wrth gyflawni eu potensial corfforol, deallusol, cymdeithasol ac ysbrydol llawn, fel unigolion, fel dinasyddion cyfrifol ac fel aelodau o'u cymunedau...

13 Inverness Place, , , Cardiff, CF24 4RU

Providing Radio Communication services in support of the Emergency Services, Local Government and the Voluntary Sector.

Darparwyd gan Re-engage Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cymuned Dementia Pobl hŷn
Wales , , , CF38
02922 790147 bethan.nesham@reengage.org.uk https://www.reengage.org.uk/join-a-group/online-active-groups-in-wales/apply-for-online-activity-groups/

Our new Active Together Groups, delivered by Re-engage volunteers, will help you stay active and meet new people.

Each group will take part in a gentle activity such as dancing, chair yoga, gardening, tai chi and boules, a...

Darparwyd gan Re-engage Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cymuned Pobl hŷn Gwirfoddoli
Wales , , , CF38
02922 790147 bethan.nesham@reengage.org.uk https://www.reengage.org.uk/volunteer/daring-to-dream/

Details: Re-engage are looking for volunteers to help tackle loneliness and social isolation in over 75’s across Wales.
Location: Several locations across Wales (Cardiff, Swansea, Newport, North Wales, Mid Wales)

2020 ha...