infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 59 gwasanaethau o fewn Caerdydd yn y Fairwater

Darparwyd gan National MS Society Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Iechyd a gofal cymdeithasol
Temple Court, Cathedral Road, Cardiff, C11 9AH
0800 800 8000 mscymru@mssociety.org.uk http://www.mssociety.org.uk

Charity which fights to improve treatment and care to help people with MS take control of their lives and funds research to help beat MS for good. Offers information for professionals and people affected by MS through website...

Darparwyd gan Age Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Pobl hŷn
Ground Floor, Mariners House, Trident Court, East Moors Road, Cardiff, CF24 5TD
0300 303 4498 advice@agecymru.org.uk http://www.agecymru.org.uk/advice

Mae Cyngor Age Cymru yn ymrwymedig i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Ein nod yw darparu gwybodaeth a chyngor effeithiol, hygyrch, o ansawdd uchel, tra’n cynnig gwasanaeth d...

Darparwyd gan Noson Allan Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned
Arts Council of wakes, Bute Place, , CF10 5AL
02920441340 enquiry@nightout.org.uk www.nightout.org.uk

Mae Noson Allan yn helpu drwy diddymu’r perygl ariannol. Mae’r broses yn syml a hawdd a gallwn ddarparu cyllid a thocynnau, ynghyd â chymorth ymarferol a chyngor, â llawer o argymhellion ar amrywiaeth enfawr o sioeau ar gyfer...

Darparwyd gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Addysg a hyfforddiant
Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF105FH
0300 111 0124 training@wcva.org.uk http://www.wcva.cymru

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Darparwyd gan PAST.Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Iechyd a gofal cymdeithasol
., , Cardiff, .
past.wales@gmail.com https://past.wales

PAST.Wales is an organisation committed to raising awareness and providing confidential support to individuals with problematic issues with prescribed, over the counter and online medication. Issues include –
dependency.
wi...

Darparwyd gan Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth
17 West Bute Street, , Cardiff, CF10 5EP
02920190260 enterprisingsolutions@dtawales.org.uk https://www.dtawales.org.uk

Mae gan Atebion Mentrus rwydwaith o Gydlynwyr lleol ledled Cymru. Mae’r cydlynwyr hyn wedi’u lleoli mewn sefydliadau lletya trydydd sector ar draws Cymru ac yn darparu cefnogaeth ar lawr gwlad, gan gyfatebu mentrau cymunedol...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Anabledd Addysg a hyfforddiant Cyflogaeth
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
029 2064 7673 info@3sc.org https://www.3sc.org

3SC partners with the Royal National Colleague for the Blind (RNC) to deliver this Pan-UK contract and manages a supply chain in excess of 25 organisations. The programme is designed to assist people with Visual Impairments....

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyflogaeth Iechyd Meddwl Anabledd
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
029 2064 7673 info@3sc.org https://www.3sc.org

3SC were invited to become a partner for RBLI delivering Access to Work across Wales. We contract with five delivery organisations, including a national charity and a university, as well as specialist assessment centres and s...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyflogaeth Iechyd Meddwl Anabledd
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
029 2064 7673 info@3sc.org https://www.3sc.org/wbha_home/

3SC offers a comprehensive service to assist employees and employers with work-based health needs.

Work Based Assessment

An assessor will meet with your employee at their place of work, assess the physical or mental hea...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
0330 30 30 300 consultancy@3sc.org https://www.3sc.org/3sc-consultancy/

3SC is committed to supporting the professional development and capacity of the third sector, helping improve social businesses and their success in winning and delivering public sector contracts either as an individual organ...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Public Computer Terminal
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
0330 30 30 300 admin@3sc.org https://www.3sc.org/3sc-web-portals/

3SC delivers cost effective web portals that reduce the manpower required to successfully deliver your contracts

WHAT IS A “WEB PORTAL”?

Our “Web Portals” are basically bespoke, web-based contract management software. E...

Darparwyd gan Cymdeithas Chwaraeon Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Chwaraeon a hamdden Cyngor ac eiriolaeth
Welsh Sports Association National Centre, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW
thomas.sharp@wsa.wales https://wsa.wales/

The Welsh Sports Association is the independent umbrella body which supports and represents the sport sector in Wales.
We understand the ‘sport sector’ to mean anyone involved in the business of sport and active recreation i...

Darparwyd gan Cyngor Age Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff., Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth
Ground Floor, Mariners House, Tridents Court, East Moors Road, Cardiff., CF24 5TD
0300 303 44 98 advice@agecymru.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/

Age Cymru Advice is committed to being the foremost information and advice service to older people in Wales. We aim to provide effective, accessible, high-quality information and advice while offering a free, impartial and co...

Darparwyd gan Yr Elusen CAFf (Cymdogion a Ffrindiau) Gwasanaeth ar gael yn Cardiff , Caerdydd Cymuned
c/o 29 Park Avenue, Whitchurch, , Cardiff , CF14 7AL
07880630553 fanofficer@ymail.com http://www.thefancharity.org

Mae grwpiau CAFf yn cwrdd bob dydd ar Zoom a dod â phobl at ei gilydd mewn grwpiau i wrando am awr. Maen nhw’n croesawu unrhywun cyfeillgar ac mae’n ffordd wych i gwrdd â phobl eraill, teimlo'n llai unig, ac os dych chi’n dys...

Darparwyd gan Trinity Centre Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cymuned
Trinity Centre, Four Elms Road, Piercefield Place, Cardiff, CF24 1LE
02921321120 enquiries@trinitycentre.wales http://www.trinitycentre.wales/

The Trinity Centre works with some of the most
disadvantaged people in our community to address
inequality, tackle poverty and support people to create
and implement plans to achieve positive outcomes for
themselves and t...

Darparwyd gan Theatr Hijinx Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cymuned Addysg a hyfforddiant Anabledd
Hijinx Theatre, Wales Millennium Centre, Cardiff, CF10 5AL
info@hijinx.org.uk www.hijinx.org.uk

Hijinx is a professional theatre company working to pioneer, produce and promote opportunities for actors with learning disabilities and/or autism to create outstanding productions. We provide drama training to anyone who wan...

Darparwyd gan Maggie's Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Iechyd a gofal cymdeithasol
Maggie's Cardiff at The Chris McGuigan Building, Velindre Cancer Centre, Velindre Road, Cardiff, CF14 23TL
029 2240 8024 cardiff@maggies.org https://maggies.org/our-centres/maggies-cardiff/

Mae Maggie's yn cynnig cefnogaeth bersonol neu ar-lein i unrhyw un y mae canser yn effeithio arno a'u teulu a'u ffrindiau.

Gallwch gael help a gwybodaeth un i un am ddim gan ein tîm proffesiynol neu ymuno â grwpiau a gweit...

Darparwyd gan CGL ACE Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyflogaeth Lleiafrifoedd ethnig Addysg a hyfforddiant
Unit 13, Coopers Yard, Curran Road, Cardiff, CF10 5NB
02920221936 ace@cgl.org.uk https://www.changegrowlive.org/content/ace-wales

Rydym ni'n cydweithio er mwyn mapio taith fydd yn symud pob unigolyn ymlaen at gyflawni eu nodau ac rydym ni'n cynnig cefnogaeth ymarferol ar sut mae cael gwared â'r pethau sy'n eu rhwystro. Rydym ni'n cyfarfod gyda'r bobl y...

Darparwyd gan Qualia Law CIC Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Dementia Anabledd Cyngor ac eiriolaeth
Qualia Law CIC, , Cardiff, CF11 8NE
07961507940 info@qualia-law.org www.qualia-law.org

We provide a flexible and person-centred Court of Protection service, through which our specialist Solicitors can be appointed as Deputy to safeguard and manage the affairs on behalf of a person who has lost mental capacity....

Darparwyd gan Qualia Law CIC Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Dementia Anabledd Cyngor ac eiriolaeth
Qualia Law CIC, , Cardiff, CF11 8NE
07961507940 info@qualia-law.org www.qualia-law.org

We provide free legal advice to the public and to social care and third sector organisations. We advise on issues relating to mental capacity, financial safeguarding and the Court of Protection. We can be contacted directly b...