Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 99 gwasanaethau o fewn Caerdydd yn y Penylan

Darparwyd gan National MS Society Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Iechyd a gofal cymdeithasol
Temple Court, Cathedral Road, Cardiff, C11 9AH
0800 800 8000 mscymru@mssociety.org.uk http://www.mssociety.org.uk

Charity which fights to improve treatment and care to help people with MS take control of their lives and funds research to help beat MS for good. Offers information for professionals and people affected by MS through website...

Darparwyd gan Age Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Pobl hŷn
Ground Floor, Mariners House, Trident Court, East Moors Road, Cardiff, CF24 5TD
0300 303 4498 advice@agecymru.org.uk http://www.agecymru.org.uk/advice

Mae Cyngor Age Cymru yn ymrwymedig i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Ein nod yw darparu gwybodaeth a chyngor effeithiol, hygyrch, o ansawdd uchel, tra’n cynnig gwasanaeth d...

Darparwyd gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Addysg a hyfforddiant
Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF105FH
0300 111 0124 training@wcva.org.uk http://www.wcva.cymru

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Darparwyd gan Noson Allan Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned
Arts Council of wakes, Bute Place, , CF10 5AL
02920441340 enquiry@nightout.org.uk www.nightout.org.uk

Mae Noson Allan yn helpu drwy diddymu’r perygl ariannol. Mae’r broses yn syml a hawdd a gallwn ddarparu cyllid a thocynnau, ynghyd â chymorth ymarferol a chyngor, â llawer o argymhellion ar amrywiaeth enfawr o sioeau ar gyfer...

Darparwyd gan Cyngor Cymru i'r Deillion Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Anabledd
Cardiff, , , CF
029 20 473 954 richard@wcb-ccd.org.uk http://wcb-ccd.org.uk/perspectif

Providers, Services, a Glossary of Terms, an Events Calendar and a Library

Darparwyd gan Cymdeithas Chwaraeon Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Chwaraeon a hamdden Cyngor ac eiriolaeth
Welsh Sports Association National Centre, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW
thomas.sharp@wsa.wales https://wsa.wales/

The Welsh Sports Association is the independent umbrella body which supports and represents the sport sector in Wales.
We understand the ‘sport sector’ to mean anyone involved in the business of sport and active recreation i...

Darparwyd gan Race Equality First Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cymuned
First floor west, , 113- 116 Bute Street,, Cardiff, CF10 5EQ
07510702279 info@raceequalityfirst.org.uk http://raceequalityfirst.org/

Race Equality First (REF) has over 40 years of experience as the recognised lead body in South Wales for tackling discrimination and hate crime and promoting the message that Race Equality is a human right.
We are experts in...

Darparwyd gan Trinity Centre Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cymuned
Trinity Centre, Four Elms Road, Piercefield Place, Cardiff, CF24 1LE
02921321120 enquiries@trinitycentre.wales http://www.trinitycentre.wales/

The Trinity Centre works with some of the most
disadvantaged people in our community to address
inequality, tackle poverty and support people to create
and implement plans to achieve positive outcomes for
themselves and t...

Darparwyd gan Yr Elusen CAFf (Cymdogion a Ffrindiau) Gwasanaeth ar gael yn Cardiff , Caerdydd Cymuned
c/o 29 Park Avenue, Whitchurch, , Cardiff , CF14 7AL
07880630553 sarah.duncan-jones@thefancharity.org http://www.thefancharity.org

Mae grwpiau CAFf yn cwrdd a dod â phobl at ei gilydd mewn grwpiau i wrando am awr. Maen nhw’n croesawu unrhywun cyfeillgar ac mae’n ffordd wych i gwrdd â phobl eraill, teimlo'n llai unig, ac os dych chi’n dysgu Saesneg neu G...

61 Cowbridge Rd East, , , Cardiff , CF11 9AE
www.bpmuk.org

Help and support for male victims of domestic violence and abuse. We undertake assessments of male service users using the SafeLives Risk Indicator Checklist and produce Legal Aid evidence letters where appropriate to enable...

Darparwyd gan Diabetes UK Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Gwirfoddoli Iechyd a gofal cymdeithasol
Wing A Global Reach, Dunleavy Drive, Cardiff, CF110SN
https://www.diabetes.org.uk/about_us

Our Befriending Circle aims to reduce isolation for people living with or affected by diabetes by connecting peers, via email and telephone, who may have similar experiences of living with the condition.

The Befriending C...

174 Whitchurch Road, , Heath, CF14 3NB
02920625004 deb@planningaidwales.org.uk www.planningaidwales.org.uk

Mae Cymorth Cynllunio Cymru (CCC) yn sefydliad elusennol, annibynnol sy’n helpu unigolion a chymunedau ledled Cymru i gymryd rhan yn fwy effeithiol yn y system gynllunio.

Rookwood Hospital, 18-20 Fairwater Road, Cardiff, CF5 2YN
02920 577 707 info@headwaycardiff.org.uk https://headwaycardiff.com/

We believe that an increased understanding of brain injury will significantly help a person and their family adapt to the immense changes that brain injury can bring.

Our Information & Outreach Officers are often the first...

Rookwood Hospital, 18-20 Fairwater Road, Cardiff, CF5 2YN
02920 577 707 info@headwaycardiff.org.uk https://headwaycardiff.com/

If you would benefit from counselling to come to terms and cope with some of the difficulties you are having, our trained and registered counsellors can help. Our counselling service is available to anyone affected by acquir...

Darparwyd gan Theatr Hijinx Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cymuned Addysg a hyfforddiant Anabledd
Hijinx Theatre, Wales Millennium Centre, Cardiff, CF10 5AL
info@hijinx.org.uk www.hijinx.org.uk

Hijinx is a professional theatre company working to pioneer, produce and promote opportunities for actors with learning disabilities and/or autism to create outstanding productions. We provide drama training to anyone who wan...

Darparwyd gan Re-engage Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cymuned Dementia Pobl hŷn
Wales , , , CF38
02922 790147 bethan.nesham@reengage.org.uk https://www.reengage.org.uk/join-a-group/online-active-groups-in-wales/apply-for-online-activity-groups/

Our new Active Together Groups, delivered by Re-engage volunteers, will help you stay active and meet new people.

Each group will take part in a gentle activity such as dancing, chair yoga, gardening, tai chi and boules, a...

Darparwyd gan Re-engage Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cymuned Pobl hŷn Gwirfoddoli
Wales , , , CF38
02922 790147 bethan.nesham@reengage.org.uk https://www.reengage.org.uk/volunteer/daring-to-dream/

Details: Re-engage are looking for volunteers to help tackle loneliness and social isolation in over 75’s across Wales.
Location: Several locations across Wales (Cardiff, Swansea, Newport, North Wales, Mid Wales)

2020 ha...

Darparwyd gan Maggie's Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Iechyd a gofal cymdeithasol
Maggie's Cardiff at The Chris McGuigan Building, Velindre Cancer Centre, Velindre Road, Cardiff, CF14 23TL
029 2240 8024 cardiff@maggies.org https://maggies.org/our-centres/maggies-cardiff/

Mae Maggie's yn cynnig cefnogaeth bersonol neu ar-lein i unrhyw un y mae canser yn effeithio arno a'u teulu a'u ffrindiau.

Gallwch gael help a gwybodaeth un i un am ddim gan ein tîm proffesiynol neu ymuno â grwpiau a gweit...

Darparwyd gan Cyngor Sgowtiaid Ardal Caerdydd a'r Fro Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Gwirfoddoli Ieuenctid
The Hub, Maitland Street, Cardiff, CF14 3JU
0333 3011907 office@cardiffandvalescouts.org.uk www.cardiffandvalescouts.org.uk

Nod Cymdeithas y Sgowtiaid yw hyrwyddo datblygiad pobl ifanc (o 6 i 25 oed) wrth gyflawni eu potensial corfforol, deallusol, cymdeithasol ac ysbrydol llawn, fel unigolion, fel dinasyddion cyfrifol ac fel aelodau o'u cymunedau...

13 Inverness Place, , , Cardiff, CF24 4RU

Providing Radio Communication services in support of the Emergency Services, Local Government and the Voluntary Sector.