Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 82 gwasanaethau o fewn Caerdydd yn y Birchgrove

Darparwyd gan Age Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Pobl hŷn
Ground Floor, Mariners House, Trident Court, East Moors Road, Cardiff, CF24 5TD
0300 303 4498 advice@agecymru.org.uk http://www.agecymru.org.uk/advice

Mae Cyngor Age Cymru yn ymrwymedig i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Ein nod yw darparu gwybodaeth a chyngor effeithiol, hygyrch, o ansawdd uchel, tra’n cynnig gwasanaeth d...

Darparwyd gan Noson Allan Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned
Arts Council of wakes, Bute Place, , CF10 5AL
02920441340 enquiry@nightout.org.uk www.nightout.org.uk

Mae Noson Allan yn helpu drwy diddymu’r perygl ariannol. Mae’r broses yn syml a hawdd a gallwn ddarparu cyllid a thocynnau, ynghyd â chymorth ymarferol a chyngor, â llawer o argymhellion ar amrywiaeth enfawr o sioeau ar gyfer...

Darparwyd gan Cyngor Cymru i'r Deillion Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Anabledd
Cardiff, , , CF
029 20 473 954 richard@wcb-ccd.org.uk http://wcb-ccd.org.uk/perspectif

Providers, Services, a Glossary of Terms, an Events Calendar and a Library

Darparwyd gan Yr Elusen CAFf (Cymdogion a Ffrindiau) Gwasanaeth ar gael yn Cardiff , Caerdydd Cymuned
c/o 29 Park Avenue, Whitchurch, , Cardiff , CF14 7AL
07880630553 sarah.duncan-jones@thefancharity.org http://www.thefancharity.org

Mae grwpiau CAFf yn cwrdd a dod â phobl at ei gilydd mewn grwpiau i wrando am awr. Maen nhw’n croesawu unrhywun cyfeillgar ac mae’n ffordd wych i gwrdd â phobl eraill, teimlo'n llai unig, ac os dych chi’n dysgu Saesneg neu G...

Darparwyd gan Qualia Law CIC Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Dementia Anabledd Cyngor ac eiriolaeth
Qualia Law CIC, , Cardiff, CF24 5PJ
07961507940 info@qualia-law.org www.qualia-law.org

We provide a flexible and person-centred Court of Protection service, through which our specialist Solicitors can be appointed as Deputy to safeguard and manage the affairs on behalf of a person who has lost mental capacity....

Darparwyd gan Qualia Law CIC Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Dementia Anabledd Cyngor ac eiriolaeth
Qualia Law CIC, , Cardiff, CF24 5PJ
07961507940 info@qualia-law.org www.qualia-law.org

We provide free legal advice to the public and to social care and third sector organisations. We advise on issues relating to mental capacity, financial safeguarding and the Court of Protection. We can be contacted directly b...

Darparwyd gan Qualia Law CIC Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Anabledd Addysg a hyfforddiant
Qualia Law CIC, , Cardiff, CF24 5PJ
07961507940 info@qualia-law.org www.Qualia-Law.org

We provide free training, delivered by specialist solicitors, on topics such as: mental capacity, financial safeguarding and Court of Protection. Our free training is primarily for the benefit of those working in the social c...

Darparwyd gan Alzheimers Society Gwasanaeth ar gael yn Newport, Caerdydd Iechyd a gofal cymdeithasol Dementia
Alzheimers Society S4C building Parc Ty Glas, Cardiff CF14 5DU, , Newport, CF14 5DU
0333 150 3456 (Welsh 0330 094 7400) dementia.connect@alzheimers.org.uk www.alzheimers.org.uk

Dementia Connect is Alzheimer's Society's personalised support and advice service. It's for
people with dementia, their carers, families and friends. The service is free, easy to access
by phone or online, and puts you in t...

Darparwyd gan Goldies Cymru Treganna Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd
Canton Branch, Library Street, Cardiff, CF11 0BA
cheryl@goldiescymru.org.uk http://www.goldiescymru.org.uk

Mae Goldies Cymru yn sesiynau canu a gweithgareddau sy'n agored i bawb. Nid ydym yn gôr a dydyn ni ddim yn poeni am gyrraedd y nodau! Ein ffocws yw mwynhau ein hunain, cymdeithasu, cyfarfod â phobl newydd a gwneud ffrindiau....

Darparwyd gan CardiffRead yn y Llyfrgell Treganna Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd
Library Street, , , CF5
029 20780999 cantonlibrary@cardiff.gov.uk https://cardiffread.co.uk/

Grŵp llyfrau nos sy’n cyfarfod bob ail nos Fawrth o’r mis 8-9pm.

Rydym yn glwb llyfrau anffurfiol sy’n cyfarfod bob yn ail ddydd Mawrth yn Llyfrgell Treganna ac wedi hynny am ddiod yng Nghanolfan Celfyddydau Chapte...

Darparwyd gan Age Connects Advocacy Service Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd
Unit 4, Cleeve House, Lambourne Crescent, Cardiff, CF14 5GP
029 20683680 https://www.ageconnectscardiff.org.uk/services/community-care-home-advocacy

We provide advocacy to older people aged 60+ in a care home setting in Cardiff and The Vale of Glamorgan. We also provide community advocacy to older people in The Vale and a limited service in Cardiff.

Referrals...

Darparwyd gan Tai â Chefnogaeth Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd
166 Newport Road, , Cardiff, CF24 1YQ
02920402040 admin@cardiffmind.org http://www.cardiffmind.org/services/supported-accommodation

Rydym yn darparu Cymorth sy'n Gysylltiedig â Thai i bobl sy'n cael anawsterau â'u hiechyd meddwl i'w galluogi i gaffael y sgiliau i fyw bywydau annibynnol

Ceir mynediad i'r gwasanaeth trwy Gynllun Porth Cyngor Caer...

Darparwyd gan Community Engagement Cafe Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd
, , , CF11 9JJ
0808 800 3333 jodie.gallagher-smith@scope.org.uk http://www.scope.org.uk

Scopes’ Community Engagement project gives disabled people, their families, and unpaid carers the opportunity to talk about their communities and the issues they face. Join us for a coffee and a chat about your local Communit...

Darparwyd gan Cranfield Trust Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth Plant a Theuluoedd Cymuned
21 Windsor Avenue, Radyr, Cardiff, cf15 8bx
01794 830338 talktous@cranfieldtrust.org www.cranfieldtrust.org

Mae Ymddiriedolaeth
Cranfield yn elusen genedlaethol.
Ein gweledigaeth ni yw gwella
bywydau pobl sy’n wynebu
problemau mwyaf enbyd
cymdeithas, drwy sicrhau bod
gan elusennau’r arbenigedd
busnes maen nhw ei angen i’w
h...

Darparwyd gan Forget-me-not Chorus Gwasanaeth ar gael yn Thornhill, Caerdydd Dementia
Thornhill Church Centre, Excalibur Drive, Thornhill, CF14 9GA
02922362064 hello@forgetmenotchorus.com forgetmenotchorus.com

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac maent yn ffordd hamddenol a hwyliog o gwrdd â phobl eraill sy'n gwybod sut beth yw byw gyda dementia neu ochr yn ochr ag ef. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ac nid oes an...

Darparwyd gan Cadwch Gymru'n Daclus - Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Yr Amgylchedd
Keep Wales Tidy, 33-35 Cathedral road, Cardiff, CF119HB
nature@keepwalestidy.cymru https://keepwalestidy.cymru/our-work/conservation/nature/

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Ymgeisiadau nawr wedi cau
Ers 2020, mae dros 900 o fannau gwyrdd ledled y wlad wedi’u creu, eu hadfer a’u gwella. Bu grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob math a maint wedi cymryd rhan – o el...

Darparwyd gan Copy: After school learning club for children in Butetown Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd
Havelock Place, , Cardiff,
02920471241 info@acecardiff.org.uk https://acecardiff.org.uk/

ACE Cardiff is an educational charity working in the Butetown and Grangetown areas of Cardiff to deliver learning sessions to children aged 7 to 11.

Our sessions support children in English, maths and science thro...

Darparwyd gan Qualia Law CIC Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Dementia Anabledd Cyngor ac eiriolaeth
Qualia Law CIC, , Cardiff, CF24 5PJ
07961507940 info@qualia-law.org www.Qualia-Law.org

We provide a streamlined, subsidised Lasting Power of Attorney service for people with disabilities or in receipt of means tested benefits.
We offer free legal advice and support from expert Solicitors and, if requested, w...

Darparwyd gan Women Seeking Sanctuary and Advocacy Group Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd
3 North Church Street, , , CF10 5HB
contact@wssag.org http://www.wssag.org

WSSAG is a group where women can come and meet and learn from one another and share experiences with total confidence, also making friends and connections. We are an advocacy and research group which works with and for refuge...

Darparwyd gan Singing for the Brain (Cardiff) Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd
Heol Hir, Llanishen, Cardiff, CF14 5DU
0333 150 3456 southeastwales@alzheimers.org.uk https://www.alzheimers.org.uk/

Mae Singing for the Brain’ yn grŵp canu wythnosol ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr. Does dim angen profiad canu blaenorol a bydd croeso cynnes iawn! Cynhelir bob dydd Mercher (wythnosol) o 2.00pm – 3.30pm ar zoom ac yn N...