Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 74 gwasanaethau o fewn Sir Gaerfyrddin yn y Swansea

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandovery, Sir Gaerfyrddin Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn
Mile End House, 9 Broad Street, Llandovery, SA20 0AR
01550 721813 enquiries@primecymru.co.uk http://www.primecymru.co.uk

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged over 50, who want to become and remain economically active.

Through our staff of tra...

Darparwyd gan Men's Sheds Cymru Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen, Sir Gaerfyrddin Cymuned Chwaraeon a hamdden Gwirfoddoli
Hafan Cymru Head Office, Stephe's Way, Pensarn, Carmarthen, SA31 2BG
info@mensshedscymru.co.uk www.menshedscymru.co.uk

A man’s shed has, for generations, been a place for him to escape the stress and strains of life; a safe haven to gain much needed sanity; to be surrounded by his own useful things; a place to think; to make things; to mend t...

Darparwyd gan Goleudy Gwasanaeth Diioddefwyr a Thystian Gwasanaeth ar gael yn Llangunnor, Carmarthen, Sir Gaerfyrddin Cyngor ac eiriolaeth
Dyfed Powys Police Headquaters, po box 99, Llangunnor, Carmarthen, SA312PF
01267226039 witnesscareunit.cjit@dyfed-powys.pnn.police.uk

Victim and Witness attendance in court is crucial to ensuing justice is achieved. Dedicated Witness Care Officers act as a single point of contact from first hearing through to sentencing, keeping victims and witnesses inform...

Darparwyd gan Neuadd Goffa Hendy Gwyn Gwasanaeth ar gael yn Whitland, Sir Gaerfyrddin Cymuned Addysg a hyfforddiant Chwaraeon a hamdden
Whitland Memorial Hall, Market Street, Whitland, SA34 0QB
info@whitlandmemorialhall.org.uk http://www.whitlandmemorialhall.co.uk

The Hall is an ideal place for a whole spectrum of functions; fund-raising events, public meetings, activities, shows, anniversary and birthday parties for adults and children. The Hall is available for hire seven days a week...

Darparwyd gan Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen, Sir Gaerfyrddin Iechyd Meddwl Gwirfoddoli Cymuned
Carmarthenshire 50 Plus Forum, c/o CCC, County Hall, Carmarthen, SA31 1JP
07572 648573 carms@westwaleswalkingforwellbeing.org.uk https://westwaleswalkingforwellbeing.org.uk/

Mae prosiect Cerdded Er Lles Gorllewin Cymru yn ceisio datblygu a darparu rhaglen o gyfleoedd ‘cerdded er lles’ yn y Gorllewin sy’n gymunedol, yn gynaliadwy, ac yn cofleidio model presgripsiynu cymdeithasol gan geisio creu cy...

Darparwyd gan Pobl Cynllun bond Sir Gaerfyrddin. Gwasanaeth ar gael yn Llanelli , Sir Gaerfyrddin Tai
Homes and safer Communities, CCC Eastgate Offices, Llanelli , SA15 3YF
01554899327 claire.davies@poblgroup.co.uk https://www.poblgroup.co.uk/bond-scheme/

Rydym yn cynorthwyo unigolion (incwm isel) a theuluoedd i lety rhent preifat trwy gyhoeddi bond papur. Mae'r bond yn gontract rhwng y landlord, y tenant a Pobl am gyfnod o flwyddyn.

Darparwyd gan Fforwm 50+ Sir Gâr Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Cyngor ac eiriolaeth Anabledd Cymuned
98 Maes Glas, Pont-iets, Llanelli, SA15 5SH
07842589535 treasurer@carmarthenshire.org.uk http://carmarthenshire50.org.uk/

Rydym yn ceisio helpu pobl hŷn i helpu eu hunain lle bynnag y bo modd. Ar hyn o bryd rydym yn darparu sesiynau Chwyddo am ddim sy'n ymdrin ag ystod o bynciau, sesiynau sgwrsio wythnosol a llawer mwy. Gweler ein tudalen Facebo...

Darparwyd gan Mess Up The Mess Theatre Company Gwasanaeth ar gael yn Ammanford, Sir Gaerfyrddin Ieuenctid Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
46 College Street, , Ammanford, SA18 3AF
07966294188 hello@messupthemess.co.uk https://www.messupthemess.co.uk

Croeso / Welcome

Rydyn ni’n cynnal sesiynau theatr greadigol wythnosol ar gyfer ein pobl ifanc (11 i 25 oed) yn yr ardal o’n cwmpas yn Nyffryn Aman.

Os oes diddordeb gennyt mewn dod i un o’r sesiynau am y tro cyntaf, di...

Darparwyd gan Gwasanaeth tan ac achub CGC Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen , Sir Gaerfyrddin Cymuned Gwirfoddoli
Headquarters MAWWFRS, Lime grove Avenue , Carmarthen , Sa31 1sp
lj.crouch@mawwfire.gov.uk Www.Mawwfire.gov.uk

MAWWFRS volunteers - supporting us in the community and at our events. Sharing safety messages to keep the public safe.

Darparwyd gan Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin Gwasanaeth ar gael yn Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Sir Gaerfyrddin Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr
07843059605 carmantiquarians@gmail.com carmants.org.uk

Dehongli a lledu gwybodaeth am etifeddiaeth hanesyddol, archaeolegol, llên gwein ac iethyddol Sir Gaerfyrddin

Darparwyd gan Canolfan Gymunedol Llangadog Gwasanaeth ar gael yn Llangadog, Sir Gaerfyrddin Cymuned
Heol Dyrfal, , Llangadog, SA19 9BR
07545489760 caronclark45@yahoo.co.uk

Mae gennym glybiau a sefydliadau amrywiol wedi'u cynnal yn ein Canolfan Gymunedol i bawb gymryd rhan ynddynt

Darparwyd gan The John Burns Foundation Gwasanaeth ar gael yn Kidwelly, Sir Gaerfyrddin Cymuned Addysg a hyfforddiant
Park House, Canolfan John Burns, Kidwelly, SA17 5AB
01554890840 admin@johnburnsfoundation.org https://johnburnsfoundation.org/

Service provided by volunteers in an educational setting whereby a trained dog and their owner attend and sit with pupils to listen and encourage them to read.

Darparwyd gan Fforwm 50+ Sir Gâr Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Iechyd Meddwl
98 Maes Glas, Pont-iets, Llanelli, SA15 5SH
07842589535 ReConnecting@Carmarthenshire50.org.uk www.ReConnecting.org.uk

Rydym yn darparu amrywiaeth o sesiynau Chwyddo ar-lein i bobl yn ein cymunedau lleol, cenedlaethol ac weithiau rhyngwladol. Mae sgyrsiau, cerddoriaeth fyw, sesiynau sgwrsio, celf a chrefft a mwy. Rydym yn cael ein harwain gan...

Darparwyd gan Fforwm 50+ Sir Gâr Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Iechyd Meddwl Gwirfoddoli Iechyd a gofal cymdeithasol
98 Maes Glas, Pont-iets, Llanelli, SA15 5SH
07842589535 info@walkingwellcarmarthenshire.org.uk www.walkingwellcarmarthenshire.org.uk

Grwpiau Cerdded i'r rhai nad ydyn nhw eisiau teithiau cerdded egnïol.

Darparwyd gan Llanelli LHDTC+ Grwp Cefnogaeth Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Ieuenctid
Banc Pendre, , Llanelli, SA17 4TA
07999 921488 sarah@lgbtqplus.org.uk https://lgbtqplus.org.uk/

Fully inclusive youth group for ages 11-18 years old, especially LGBTQ+ Youth

Banc Pendre, , Llanelli, SA17 4TA
07999 921488 sarah@lgbtqplus.org.uk https://lgbtqplus.org.uk/

We host a whole variety of adult social and support events including; guest speakers, pub quizes, wellbeing walks and so much more

Darparwyd gan Coedwigoedd Gorllewin Cymru Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen , Sir Gaerfyrddin Yr Amgylchedd Iechyd Meddwl Cymuned
West Wales Woods , Idole, Carmarthen , SA32 8DH
https://m.facebook.com/westwaleswoods/

Gardd Coetir Cymunedol a Berllan.

Darparwyd gan Bancbwyd Rhydaman Gwasanaeth ar gael yn Ammanford, Sir Gaerfyrddin
Ammanford Evangelical Church, 6 College Street, Ammanford, SA18 3AF
07804189830 info@ammanford.foodbank.org.uk https://www.ammanford.foodbank.org.uk

We don’t think anyone in our community should have to face going hungry. That’s why we provide three days’ nutritionally balanced emergency food and support to local people who are referred to us in crisis. We are part of a n...

Darparwyd gan Ti a Fi Llandovery Gwasanaeth ar gael yn Llandovery , Sir Gaerfyrddin Cymuned Plant a Theuluoedd
Catholic Hall, , Llandovery , SA200bd
tiafillandovery@mail.com

Grŵp babanod a phlant Bach
• Neuadd Gatholig, Llanymddyfri
• O enedigaeth i 5 blynedd
• Croeso cynnes i bawb! Sgwrs, cymdeithasu, canu, crefft, chwarae a chael hwyl.
• Bob dydd Mercher (amser tymor) 9:30-11:00 y bore
• B...

Darparwyd gan 21st Century Church Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Plant a Theuluoedd Pobl hŷn Ieuenctid
21st Century Church, Pentrepoeth Rd, Llanelli, SA15 4HG
01554 741742 heulwen.davies@21stcenturychurch.co.uk https://21stcenturychurch.co.uk/#welcome-home

Clwb plant am ddim am blant 5 oed i 10; Clwb Ieuenctid i pobl ifanc 11-18; Grwp Oedolion Ifanct, 17-25 blwydd oed; Grwp Dros 50au