infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 2 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Carers" o fewn Sir Gaerfyrddin yn y Caerfyrddin

Unit 3, The Palms, 96 Queen Victoria Road, Llanelli, SA15 2TH
0300 0200 002 https://www.carmarthenshirecarers.org.uk

Yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i Ofalwyr (pobl sy'n gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog na allai ymdopi heb cymorth oherwydd salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu problemau caethiwed).

Ty'r Nant, Parc Trostre, , SA14 9UT

Provide Information and support to Stroke survivors and their families