infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 11 gwasanaethau yng nghategori "Iechyd Meddwl" o fewn Sir Gaerfyrddin yn y Penbre

Heol Llanelli, , Pontyates, SA155TR
07815814187 createmehappyinfo@gmail.com http://createmehappy.co.uk/

Community social group, mental health peer support reducing social isolation, creative workshops and speakers or just come for a chat. Signposting to other organisations. Open to all of the community. Time credits welcomed ea...

Heol Llanelli, , Pontyates, SA155TR
07815814187 createmehappyinfo@gmail.com http://createmehappy.co.uk/

Community group, volunteer led, recognising the impact of parental depression on our children, raising a generation for whom the stigma of mental illness does not exist. We currently have two groups one on a Thursday and one...

Heol Llanelli, , Pontyates, SA155TR
07815814187 createmehappyinfo@gmail.com http://createmehappy.co.uk/

For families using Lego and play to communicate, emotional support and raising awareness of Mental health, emotion station, refreshments available reasonably priced. Time credits welcomed earn and spend opportunities , childr...

Darparwyd gan Eiriolaeth Iechyd Meddwl Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen Iechyd Meddwl Cyngor ac eiriolaeth
First Floor, 59 King Street, Carmarthen, SA311BA
01267 231122 manager@eiriol.org.uk

Ydych chi'n profi trallod meddwl?Ydych chi'n byw yn Sir GAerfyrddin ac angen llais?
Medrwn ni helpu!
" Eiriolaeth yw helpu pobl i ddweus eu dweud, diogelu eu hawliau, cynrychioli eu diddordebau a helpu nhw i gael y gwasanetha...

First Floor, 59 King Street, Carmarthen, SA311BA
01267 231122 manager@eiriol.org.uk

Mae'r gwasanaeth yn rhad as am ddim ac ar gael i unrhyw gynhaliwr sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin.Os ydych am fyw o wybodaeth am eich hawliau fel cynhaliwr, eisiau cefnoogaeth yng nghyfarfodydd, gyda galwadau ffon neu ysgrifennu...

Many Tears Animal Rescue, Cwmlogin House, Cefneithin, , SA147HB
01269 843084 info@manytearsrescue.org http://www.manytearsrescue.org/

Horse Therapy - Disabled access is available on request, e mail to arrange appointment

10 Delta Lakes Enterprise Park, The Avenue, Morfa, LLanelli, SA152DN

Our befriending scheme offers support and companionship to people who have mental health needs. We recruit, train and match volunteers with individuals who are socially isolated through their experience of mental ill health....

Harri Morgans, Fish and Chip Cafe,, Heol Y Neuadd, Tumble, Llanelli, SA146HR
paulsummers656@googlemail.com

Tumble breakfast club if for ex servicemen and women, veterans of any age any disability. We meet every fortnight on a Saturday morning at 9.30am till about 12.30 or whenever people want to leave at Harri Morgans Fish and Chi...

The Palms Unit 3, 96 Queen Victoria Road, Llanelli, SA152TH
0300 0200 002 info@carmarthenshirecarers.org.uk

The Carers Information Service provides free and confidential information, advice and support to carers throughout Carmarthenshire. We produce and distribute information including a wide range of factsheets on how and where c...

Carmarthenshire 50 Plus Forum, c/o CCC, County Hall, Carmarthen, SA31 1JP
07572 648573 carms@westwaleswalkingforwellbeing.org.uk https://westwaleswalkingforwellbeing.org.uk/

Mae prosiect Cerdded Er Lles Gorllewin Cymru yn ceisio datblygu a darparu rhaglen o gyfleoedd ‘cerdded er lles’ yn y Gorllewin sy’n gymunedol, yn gynaliadwy, ac yn cofleidio model presgripsiynu cymdeithasol gan geisio creu cy...