infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 59 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Sir Gaerfyrddin yn y Pentywyn

Ty Elwyn, , Llanelli, SA153AP
0300 111 3333 careandrepair@cccpartners.org.uk http://www.careandrepair.org.uk

We help older people in Carmarthenshire to adapt or repair their homes.

Admin Details
Head Office, Stephen's Way, Pensarn, Carmarthen, SA312BG
01267 225536 info@mensshedscymru.co.uk http://www.mensshedscymru.co.uk

A Big Lottery Fund project with the aim to promote, develop and support new and existing Men's Sheds across Wales.

coop
The Rural Business Development Centre, Nant Y Ci, Carmarthen, SA335DR

Unit 3, The Palms, 96 Queen Victoria Road, Llanelli, SA15 2TH

Yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i Ofalwyr (pobl sy'n gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog na allai ymdopi heb cymorth oherwydd salwch, anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu problemau caethiwed).

Admin Details
Heol Y Neuadd, Tumble, Llanelli, SA146HR

Admin Details
Glangwili Hospital, Dolgwili Road, Carmarthen, SA31 2AF

Eiriol Mental Health
First Floor,, 59 King Street, Carmarthen, SA311BA

British Red Cross
Scarlet Court, Heol Aur, Dafen, Llanelli, SA148QN

Befriending Sir Gar
46 Thomas street, , Llanelli, SA153JA

7b Hall Street , , Ammanford, SA18 3BW
01269 597411 pembrokeshire@alzheimers.org.uk https://www.alzheimers.org.uk

Alzheimer’s Society is the UK’s leading support and research charity for
people with dementia, their families and carers.