Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 52 gwasanaethau o fewn Sir Gaerfyrddin yn y Cenarth

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandovery, Sir Gaerfyrddin Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn
Mile End House, 9 Broad Street, Llandovery, SA20 0AR
01550 721813 enquiries@primecymru.co.uk http://www.primecymru.co.uk

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged over 50, who want to become and remain economically active.

Through our staff of tra...

Darparwyd gan Skanda Vale Hospice Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Sir Gaerfyrddin Cymuned Anabledd Iechyd a gofal cymdeithasol
Saron, , Llandysul, SA44 5DY
01559 371 222 hello@skandavalehospice.org

Skanda Vale Hospice is situated in Saron, between Carmarthen and Cardigan. We are an independent, volunteer led respite hospice service, offering day care, inpatient care, assisted bathing and complementary therapy to anyone...

Darparwyd gan Dyfed Powys Police Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen, Sir Gaerfyrddin
Heddlu Dyfed-Powys Police, Police Headquarters, PO BOX 99 Llangunnor,, Carmarthen, SA31 2PF
101 ContactCentre@Dyfed-Powys.pnn.police.uk http://www.dyfed-powys.police.uk/en/advice/the-pegasus-scheme/

If you have communication difficulties and would like to apply for Pegasus you can full in a paper application form which you can request to be sent to you by calling 101 from the Dyfed and Powys areas or you can collect from...

Darparwyd gan Llais Rhieni Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen, Sir Gaerfyrddin
Darkgate Buildings, 3 Red Street, Carmarthen, SA311QL
7794197608 joe@plantdewi.co.uk http://www.llaisrhienni.wordpress.com

A Parent Participation Strategy which means that parents and carers of children and young people (0-25) are encouraged to get involved in decision making and planning processes of the services they use in Ceredigion. Meetings...

Darparwyd gan Men's Sheds Cymru Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen, Sir Gaerfyrddin Cymuned Chwaraeon a hamdden Gwirfoddoli
Hafan Cymru Head Office, Stephe's Way, Pensarn, Carmarthen, SA31 2BG
info@mensshedscymru.co.uk www.menshedscymru.co.uk

A man’s shed has, for generations, been a place for him to escape the stress and strains of life; a safe haven to gain much needed sanity; to be surrounded by his own useful things; a place to think; to make things; to mend t...

Darparwyd gan Wales & West Housing Gwasanaeth ar gael yn Newcastle Emlyn, Sir Gaerfyrddin Pobl hŷn Cyngor ac eiriolaeth Tai
Cwrt Y Llan, Church Lane, Newcastle Emlyn, SA38 9AB
older.persons@wwha.co.uk https://www.wwha.co.uk/en/

What we do:
We are Wales & West Housing and our vision is to achieve strong, sustainable growth to make a difference to people’s lives, homes and communities.

Our Older People Service provides a housing related support se...

Darparwyd gan Neuadd Goffa Hendy Gwyn Gwasanaeth ar gael yn Whitland, Sir Gaerfyrddin Cymuned Addysg a hyfforddiant Chwaraeon a hamdden
Whitland Memorial Hall, Market Street, Whitland, SA34 0QB
info@whitlandmemorialhall.org.uk http://www.whitlandmemorialhall.co.uk

The Hall is an ideal place for a whole spectrum of functions; fund-raising events, public meetings, activities, shows, anniversary and birthday parties for adults and children. The Hall is available for hire seven days a week...

Darparwyd gan Goleudy Gwasanaeth Diioddefwyr a Thystian Gwasanaeth ar gael yn Llangunnor, Carmarthen, Sir Gaerfyrddin Cyngor ac eiriolaeth
Dyfed Powys Police Headquaters, po box 99, Llangunnor, Carmarthen, SA312PF
01267226039 witnesscareunit.cjit@dyfed-powys.pnn.police.uk

Victim and Witness attendance in court is crucial to ensuing justice is achieved. Dedicated Witness Care Officers act as a single point of contact from first hearing through to sentencing, keeping victims and witnesses inform...

Darparwyd gan Mess Up The Mess Theatre Company Gwasanaeth ar gael yn Ammanford, Sir Gaerfyrddin Ieuenctid Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
46 College Street, , Ammanford, SA18 3AF
07966294188 hello@messupthemess.co.uk https://www.messupthemess.co.uk

Croeso / Welcome

Rydyn ni’n cynnal sesiynau theatr greadigol wythnosol ar gyfer ein pobl ifanc (11 i 25 oed) yn yr ardal o’n cwmpas yn Nyffryn Aman.

Os oes diddordeb gennyt mewn dod i un o’r sesiynau am y tro cyntaf, di...

Darparwyd gan Llanelli LHDTC+ Grwp Cefnogaeth Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Ieuenctid
Banc Pendre, , Llanelli, SA17 4TA
07999 921488 sarah@lgbtqplus.org.uk https://lgbtqplus.org.uk/

Fully inclusive youth group for ages 11-18 years old, especially LGBTQ+ Youth

Banc Pendre, , Llanelli, SA17 4TA
07999 921488 sarah@lgbtqplus.org.uk https://lgbtqplus.org.uk/

We host a whole variety of adult social and support events including; guest speakers, pub quizes, wellbeing walks and so much more

Darparwyd gan Gwasanaeth tan ac achub CGC Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen , Sir Gaerfyrddin Cymuned Gwirfoddoli
Headquarters MAWWFRS, Lime grove Avenue , Carmarthen , Sa31 1sp
lj.crouch@mawwfire.gov.uk Www.Mawwfire.gov.uk

MAWWFRS volunteers - supporting us in the community and at our events. Sharing safety messages to keep the public safe.

Darparwyd gan Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin Gwasanaeth ar gael yn Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Sir Gaerfyrddin Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr
07843059605 carmantiquarians@gmail.com carmants.org.uk

Dehongli a lledu gwybodaeth am etifeddiaeth hanesyddol, archaeolegol, llên gwein ac iethyddol Sir Gaerfyrddin

Darparwyd gan Canolfan Gymunedol Llangadog Gwasanaeth ar gael yn Llangadog, Sir Gaerfyrddin Cymuned
Heol Dyrfal, , Llangadog, SA19 9BR
07545489760 caronclark45@yahoo.co.uk

Mae gennym glybiau a sefydliadau amrywiol wedi'u cynnal yn ein Canolfan Gymunedol i bawb gymryd rhan ynddynt

Darparwyd gan Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen, Sir Gaerfyrddin Iechyd Meddwl Gwirfoddoli Cymuned
Carmarthenshire 50 Plus Forum, c/o CCC, County Hall, Carmarthen, SA31 1JP
07572 648573 carms@westwaleswalkingforwellbeing.org.uk https://westwaleswalkingforwellbeing.org.uk/

Mae prosiect Cerdded Er Lles Gorllewin Cymru yn ceisio datblygu a darparu rhaglen o gyfleoedd ‘cerdded er lles’ yn y Gorllewin sy’n gymunedol, yn gynaliadwy, ac yn cofleidio model presgripsiynu cymdeithasol gan geisio creu cy...

Darparwyd gan Pobl Cynllun bond Sir Gaerfyrddin. Gwasanaeth ar gael yn Llanelli , Sir Gaerfyrddin Tai
Homes and safer Communities, CCC Eastgate Offices, Llanelli , SA15 3YF
01554899327 claire.davies@poblgroup.co.uk https://www.poblgroup.co.uk/bond-scheme/

Rydym yn cynorthwyo unigolion (incwm isel) a theuluoedd i lety rhent preifat trwy gyhoeddi bond papur. Mae'r bond yn gontract rhwng y landlord, y tenant a Pobl am gyfnod o flwyddyn.

Darparwyd gan Coedwigoedd Gorllewin Cymru Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen , Sir Gaerfyrddin Yr Amgylchedd Iechyd Meddwl Cymuned
West Wales Woods , Idole, Carmarthen , SA32 8DH
https://m.facebook.com/westwaleswoods/

Gardd Coetir Cymunedol a Berllan.

Darparwyd gan Bwyd Bendigedig Sir Gaerfyrddin Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Addysg a hyfforddiant Yr Amgylchedd Cymuned
15 Mansel Street, , Llanelli, SA15 1DA
07814397999 incredible.edible.carms@gmail.com WWW.IECARMS.ORG.UK

Incredible Edible Carmarthenshire CIC work with communities to convert unloved spaces in the community into productive edible growing spaces; growing fruit trees and bushes, herbs, edible flowers, pollinators and vegetables,...

Darparwyd gan Y Rhwydwaith Atgofion Chwaraeon Gwasanaeth ar gael yn carmarthen, Sir Gaerfyrddin Pobl hŷn Gwirfoddoli Chwaraeon a hamdden
111, dave road, carmarthen, sa14 6ug
07515916305 rob.baker@thesmf.co.uk www.sportingmemoriesnetwork.com

Weekly group sessions for older people to reminisce about sporting memories, we exist to combat loneliness, depression and dementia.

Darparwyd gan Threshold-DAS Gwasanaeth ar gael yn CAERPHILLY, Sir Gaerfyrddin Cyngor ac eiriolaeth Addysg a hyfforddiant
12-14 John Street, Llanelli, CAERPHILLY, SA15 1UH
07488448756 Rwalker@threshold-das.org.uk www.threshold-das.org.uk

Our training courses are aimed at anyone 16 and over, living in Caerphilly, Torfaen, Blaenau Gwent and Camarthanshire. Our course range from Entry Level, to level 2 and are all fully accredited by Agored Cymru. Subjects inclu...