infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 220 gwasanaethau o fewn Ceredigion

Darparwyd gan Llandysul and Pont-Tyweli Ymlaen Gwasanaeth ar gael yn Ceredigion Transport
The Old Post Office, New Road, , SA444QJ

Sefydlwyd Dolen Teifi gan wirfoddolwyr o grŵp menter Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf. Ein nod bob amser ydi darparu cludiant cynaliadwy i bobl sy'n byw yn Llandysul a'r ardal gyfagos.
Yr ydym yn awr wedi ehangu ein har...

Darparwyd gan The British Horse Society (Wales) Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Rhydyfirian Cottage, Nanteos Lane, Aberystwyth, SY234LU

The British Horse Society is the leading equestrian membership organisation serving grass roots riders and carriage drivers, international coaches and all those in between.
Our objects are:

To promote and advance the e...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi.
Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau gostyngol i fudiadau elus...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Anabledd Gwirfoddoli
18 Chalybeate Street, , Aberystwyth, SY231HX
01970 617176 shop@caresociety.org.uk http://www.caresociety.org.uk/

Fel llawer o elusennau, rydym yn dibynnu ar haelioni'r cyhoedd i gynnal a gwella ein gwaith ac i ddarparu cymorth ychwanegol i'n defnyddwyr gwasanaeth. Mae ein Siop Elusen yn y Ffynnon Haearn, Aberystwyth, yn cymryd dillad o...

Darparwyd gan Cerist Triathlon Club Gwasanaeth ar gael yn ABERYSTWYTH, Ceredigion Chwaraeon a hamdden
38, Glanceulan, Penrhyncoch, ABERYSTWYTH, SY23 3HF

Welcome to Cerist Triathlon Club. We are a friendly club based in Machynlleth holding regular training sessions throughout the year. If you are interested in improving your swimming, building up your cycling or joining us out...

Darparwyd gan Grwp Cefnogi ME Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
11 Nant Seilo, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY233HD

Support group holding regular meetings at different venues - all welcome.

Facilites helplines, information on doctors and therapists, and a postal library of books, tapes (audio & video) & CDs about ME.

Bi-monthly N...

Darparwyd gan Merched y Wawr, Glantwymyn Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Vulcan St, , Aberystwyth, SY23 1JH

Diben y mudiad yw gwarchod yr iaith Gymraeg, ein diwyllianta'n treftadaeth.
7.30pm-9.30pm, Nos Fercher, cyntaf bob mis
£12.00 i ymaelodi


The aim of the organisation is to protect the Welsh language, our culture and her...

Darparwyd gan Llandysul Family Centre Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Ceredigion Plant a Theuluoedd Cymuned
Beeches, , Llandysul, SA44 4HT
01559 363841 llandysulfamilycentre@live.co.uk

A range of activities for families, children, parents, parents to be. Ring to find out what we have on or visit us on facebook https://www.facebook.com/canolfandeuluolllandysulfamilycentre

Darparwyd gan The Samaritans of Aberystwyth and Mid-Wales Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Maengwyn, 5 Trinity Road, Aberystwyth, SY23 1LU
(01970) 624535 or 08457 90 90 90 jo@samaritans.org

The service is available 24 hours a day for people who are experiencing feelings of distress or despair, including those which may lead to suicide.

Usual hours open to receive callers at the door:
Monday: 7:30 pm - 9:30 pm...

Darparwyd gan Ruby Care Foundation Gwasanaeth ar gael yn Pencader, Ceredigion
Westfield, Maesycrugiau, Pencader, SA39 9DH
3330117556 info@rubycare.org http://www.rubycare.org

Counselling for terminally ill and dying/Training.

The Ruby Care Foundation is an international education organisation providing 2 strands to the charity � the education programme and the one-on-one counselling either face...

Darparwyd gan St. Mary's Church Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion
St Mary's Church, Old School, Pontycleifion, Cardigan, SA431JS
01239 614928 brownaml@hotmail.com

A monthly homemade light lunch. Last Tuesday of the month 12 noon - 1.30pm. September - June.Not available July, August ' December.

Darparwyd gan Area 43 (Cardigan Youth Project) Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion Ieuenctid
1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk http://www.area43.co.uk

Mae’r ganolfan yn darparu diodydd cynnes am ddim, bwyd cymorthdaledig a chaffi rhyngrwyd. Mae hefyd gennym ystod o weithgareddau deniadol sy’n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd anffurfiol.

Mae’r rhain yn cynnwys nifer o fat...

1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk http://www.area43.co.uk

Mae Area 43 yn cyflwyno Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Ar Sail Ysgolion yn Sir Gâr a Cheredigion. Fe wnaeth y gwasanaeth cynghori ddechrau yn 2008, yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y byddai ‘holl blant ysgol yn gallu ca...

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Ceredigion
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Strategic meetings with all key agencies and stakeholders to plan further works and activities.y

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Ceredigion
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Planning, funding applications for habitat work on River Teifi and tributaries. Bank maintenance.

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Ceredigion
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Training of volunteers to monitor invertebrate activities approx 4 times a year. Results fed into national database.

Darparwyd gan Cadwgan Building Preservation Trust Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion
Ty Canol, 1-3 Pendre, Cardigan, SA431JL
01239 615131 gwenllian.evans@cardigancastle.com http://www.cardigancastle.com

Restoring Cardigan Castle will be completed by summer 2015. Volunteers engaged in fundraising activities, monthly meetings.

Darparwyd gan Printers in the Sticks Gwasanaeth ar gael yn Tregaron, Ceredigion
Canolfan Edward Richard Centre, Ystrad Meurig, Tregaron, SY256AA
01974 831488 http://www.ystradmeurig.org.uk

Term time 10 sessions (2hrs)@�20 per term. Printing techniques

Darparwyd gan The Wildlife Trust Of South and West Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion
The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran, Cardigan, SA432TB
01239 621600 info@welshwildlife.org http://www.welshwildlife.org

Volunteering opportunities for habitat mamnagement works. Must be over 16 or with a guardian.

Darparwyd gan The Wildlife Trust Of South and West Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion
The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran, Cardigan, SA432TB
01239 621600 info@welshwildlife.org http://www.welshwildlife.org

Volunteers (14+) to assist in reception of Visitor Centre offering information, shop,café and events.