Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 197 gwasanaethau o fewn Ceredigion

Darparwyd gan Dolen Teifi Community Transport Gwasanaeth ar gael yn Ceredigion Cludiant
The Old Post Office, New Road, , SA444QJ

Sefydlwyd Dolen Teifi gan wirfoddolwyr o grŵp menter Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf. Ein nod bob amser ydi darparu cludiant cynaliadwy i bobl sy'n byw yn Llandysul a'r ardal gyfagos.
Yr ydym yn awr wedi ehangu ein har...

Darparwyd gan Mid Wales Rape Support Centre Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
46 Great Darkgate Street, (off Bridge Street), Aberystwyth, SY23 1DE
01970 610124 enquiries@midwalesrsc.org.uk

Mid Wales Rape Support Centre is a registered charitable company that provides a range of specialist counselling and advocacy services for women and men who have been affected by rape or sexual abuse.

ISVA services: our spec...

Darparwyd gan Prifysgol Aberystwyth, Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Addysg a hyfforddiant Cymuned
Cledwyn, Penglais Campus, Aberystwyth, SY23 3DD
01970 621580 lllstaff@aber.ac.uk https://www.aber.ac.uk/en/lifelong-learning/

Rydym yn cynnig cyfleoedd addysg oedolion mewn amrywiaeth o bynciau mewn lleoliadau ledled Cymru gan gynnwys: Celf a Dylunio, Ysgrifennu Creadigol, Ecoleg, Hanes, Achyddiaeth, Ieithoedd, Ffotograffiaeth a Delweddu Biolegol, H...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi.
Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau gostyngol i fudiadau elus...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Anabledd Gwirfoddoli
21 Terrace Road, , Aberystwyth, SY231NP
0300 140 0025 shop@caresociety.org.uk http://www.caresociety.org.uk/

Fel llawer o elusennau, rydym yn dibynnu ar haelioni'r cyhoedd i gynnal a gwella ein gwaith ac i ddarparu cymorth ychwanegol i'n defnyddwyr gwasanaeth. Mae ein Siop Elusen yn y Ffynnon Haearn, Aberystwyth, yn cymryd dillad o...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad.
Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw,
cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a digwyddiadau preifat fel p...

Darparwyd gan Area 43/Depot (Cardigan Youth Project) Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion Addysg a hyfforddiant Ieuenctid
1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk http://www.area43.co.uk

Mae’r ganolfan yn darparu diodydd cynnes am ddim, bwyd cymorthdaledig a chaffi rhyngrwyd. Mae hefyd gennym ystod o weithgareddau deniadol sy’n cael eu cyflwyno mewn amgylchedd anffurfiol.

Mae’r rhain yn cynnwys nifer o fat...

Darparwyd gan Aberystwyth Town Football club Gwasanaeth ar gael yn Ceredigion Cymuned Chwaraeon a hamdden
Park Avenue, Aberystwyth, , SY23 1PG
01970 617939 abertownfc@live.co.uk

Football club based in Aberystwyth.

Darparwyd gan Grwp Cefnogi ME Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
11 Nant Seilo, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY233HD

Support group holding regular meetings at different venues - all welcome.

Facilites helplines, information on doctors and therapists, and a postal library of books, tapes (audio & video) & CDs about ME.

Bi-monthly N...

Darparwyd gan The British Horse Society (Wales) Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Rhydyfirian Cottage, Nanteos Lane, Aberystwyth, SY234LU

The British Horse Society is the leading equestrian membership organisation serving grass roots riders and carriage drivers, international coaches and all those in between.
Our objects are:

To promote and advance the e...

Darparwyd gan Llandysul Family Centre Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Ceredigion Plant a Theuluoedd Cymuned
Beeches, , Llandysul, SA44 4HT
01559 363841 llandysulfamilycentre@live.co.uk

A range of activities for families, children, parents, parents to be. Ring to find out what we have on or visit us on facebook https://www.facebook.com/canolfandeuluolllandysulfamilycentre

Darparwyd gan The Samaritans of Aberystwyth and Mid-Wales Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Maengwyn, 5 Trinity Road, Aberystwyth, SY23 1LU
(01970) 624535 or 08457 90 90 90 jo@samaritans.org

The service is available 24 hours a day for people who are experiencing feelings of distress or despair, including those which may lead to suicide.

Usual hours open to receive callers at the door:
Monday: 7:30 pm - 9:30 pm...

Darparwyd gan Cerist Triathlon Club Gwasanaeth ar gael yn ABERYSTWYTH, Ceredigion Chwaraeon a hamdden
38, Glanceulan, Penrhyncoch, ABERYSTWYTH, SY23 3HF

Welcome to Cerist Triathlon Club. We are a friendly club based in Machynlleth holding regular training sessions throughout the year. If you are interested in improving your swimming, building up your cycling or joining us out...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Canolfan yw Morlan sydd â'r nod o hybu bywyd cymunedol - yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Fe'i sefydlwyd yn Ebrill 2005 i greu pont rhwng yr eglwys a'r gymdeithas o'i chwmpas ac mae wedi datblygu yn ganol...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau
cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Creu Cart Pypedau cysgod Myg...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae ein sioeau yn cynnwys pypedau. Rydym yn fedrus yn ddefnyddio pob math
o bwped- o gewri mawr iawn (7.6m o uchder), i cymeriadau bach sy'n
ymddangos mewn sioeau theatr teithiol.

Rydym yn mwynhau creu cyflwyniadau sy'n cyn...

Darparwyd gan Aberystwyth Food Bank Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
St Annes Church, Southgate, Aberystwyth, SY23 1RY
0800 2425844 stanneschurch101@btconnect.com http://www.penparcau.org.uk

Offering food parcels to people in crisis, or who are truly in need. Given food bag with non-perishable foods including bread and milk.

Darparwyd gan Borth Family Centre Gwasanaeth ar gael yn Borth, Ceredigion
Youth Centre, Clarach Road, , Borth, SY24 5LW
07896 616857 helenwilliams@talktalk.net http://www.borthcommunity.info

Free family support for families with children under 4 in term time and siblings under 12 in holidays. Provides a variety of activities including healthy lunch club, language and play, incredible yeatrs parenting course, bump...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau
cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol,
ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpiau hyn wedi sefydlu rhagle...