infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 114 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Pontarfynach

Aberystwyth
21 Terrace Road, , Aberystwyth, SY23 1NP
01970639111 info@caresociety.org.uk www.caresociety.org.uk

Cymdeithas Gofal is a charity and we offer support, help and advice to those who are homeless, threatened with homelessness or in need of assitance.

Aberystwyth
27 Pier Street, , Aberystwyth, SY23 2LS
01970 615151 reception@agecymruceredigion.org.uk www.agecymru.org.uk/ceredigion

Age Cymru Ceredigion provides projects and services for older people, their families and carers in and around Ceredigion, West Wales, and in addition:<br /><br />Provides services and support in direct response to older peoples' expressed...

Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA43 1EW
01239 615945 jstockdale@redcross.org.uk http://www.redcross.org.uk/Where-we-work/In-the-UK/Wales/Wales/LocalServices/Positive-steps

Cefnogi pobl hŷn ledled Cymru i ailafael yn eu hannibyniaeth a’i chadw wrth fyw yn y gymuned.<br />Bydd y Groes Goch yn rhoi hyd at wyth wythnos o gymorth dwys sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn,...

Cardigan
1 Pontycleifion, , Cardigan, SA43 1DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk www.area43.co.uk

Mae Area 43 yn Elusen Gofrestriedig wedi ei leoli yn Aberteifi sy'n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc rhwng 18 - 25. Sefydlwyd yn 1996. Rydym wedi bod yn ganolbwynt y Drydedd Sector yng...

Aberystwyth
21 Terrace Road, , Aberystwyth, SY23 1NP
01970 639111 info@caresociety.org.uk www.caresociety.org.uk

We are a Charity which gives help and advice to the homeless and also tenants who require support with budgeting. We offer prospective tenants help in the form of paper and cash bonds.

Aberystwyth
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn , Aberystwyth, SY23 3UR
01545 57 4000 contactsocservs@ceredigion.gov.uk

Mae telecare Ceredigion yn gwasanaeth sydd yn rhoi cymorth I unigolion sy'n agored I niwed I teimlo's saff yn cartrefi ei hunan. Mae telecare yn rhoi cymorth o bell wrth defnyddio technoleg gwybodaeth a cyfathrebu....

Aberystwyth
The Cambria, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ
01970 626225 info@mindaberystwyth.org http://mindaberystwyth.org/

We’re here to make sure anyone who has a mental health problem has somewhere to turn for advice and support.<br /><br />Our service includes a drop-in centre and a range of more structured services which...

Darparwyd gan Morlan Aberystwyth
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi. Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir...

18 Chalybeate Street, , Aberystwyth, SY231HX
01970 617196 shop@caresociety.org.uk http://www.caresociety.org.uk/

Charity shop selling donated goods to public. Also upcycle and recycle material and furniture.

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad. Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a d...