infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 119 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Pontarfynach

67 Bridge Street , Bryndulais , Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk/

CAVO yn hybu a chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion.

Aberystwyth
21 Terrace Road, , Aberystwyth, SY23 1NP
01970639111 info@caresociety.org.uk www.caresociety.org.uk

Cymdeithas Gofal is a charity and we offer support, help and advice to those who are homeless, threatened with homelessness or in need of assitance.

Aberystwyth
27 Pier Street, , Aberystwyth, SY23 2LS
01970 615151 reception@agecymruceredigion.org.uk www.agecymru.org.uk/ceredigion

Age Cymru Ceredigion provides projects and services for older people, their families and carers in and around Ceredigion, West Wales, and in addition:<br /><br />Provides services and support in direct response to older peopl...

Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA43 1EW
01239 615945 jstockdale@redcross.org.uk http://www.redcross.org.uk/Where-we-work/In-the-UK/Wales/Wales/LocalServices/Positive-steps

Cefnogi pobl hŷn ledled Cymru i ailafael yn eu hannibyniaeth a’i chadw wrth fyw yn y gymuned.<br />Bydd y Groes Goch yn rhoi hyd at wyth wythnos o gymorth dwys sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, a bydd y bobl hŷn hynny sydd an...

Aberystwyth
21 Terrace Road, , Aberystwyth, SY23 1NP
01970 639111 info@caresociety.org.uk www.caresociety.org.uk

We are a Charity which gives help and advice to the homeless and also tenants who require support with budgeting. We offer prospective tenants help in the form of paper and cash bonds.

Aberystwyth
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn , Aberystwyth, SY23 3UR
01545 57 4000 contactsocservs@ceredigion.gov.uk

Mae telecare Ceredigion yn gwasanaeth sydd yn rhoi cymorth I unigolion sy'n agored I niwed I teimlo's saff yn cartrefi ei hunan. Mae telecare yn rhoi cymorth o bell wrth defnyddio technoleg gwybodaeth a cyfathrebu. Mae teleca...

Aberystwyth
The Cambria, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2AZ
01970 626225 info@mindaberystwyth.org http://mindaberystwyth.org/

We’re here to make sure anyone who has a mental health problem has somewhere to turn for advice and support.<br /><br />Our service includes a drop-in centre and a range of more structured services which include a Woodland Gr...

Cardigan
Unit 20, Parc Teifi Business Park, Cardigan, SA43 1EW
01239 615 945

Mae hwn yn wasanaeth lefel isel sy’n rhoi cymorth i bobl sy’n dod adref ar ôl bod yn yr ysbyty. Rhoddir cefnogaeth am hyd at chwe wythnos yn rhad ac am ddim ac mae’n darparu:<br />• Cymorth gyda gwaith tŷ ysgafn a golch<br />...

Golygfa Mor, , Pentre'r Bryn, SA44 6JZ
07827294151 jane@lovelifecic.com http://www.lovelifecic.com

Love Life Projects was set up in 2011 to support a group of LD young adults to rent a home for themselves and employ their own staff. We act as a Brokerage Support Service for people needing information about benefits and ho...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi. Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau...