infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 115 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Pontarfynach

Unit 6g Cefn Llan Science Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH
01970 636909 http://tircoed.org.uk/

Elusen yw Tir Coed sy'n defnyddio coetiroedd Cymru fel man lle gall pobl ddod at ei gilydd i ddysgu sgiliau rheoli cefn gwlad a sgiliau rheoli coetir. Yn ogystal a hyn gallant ddysgu technegau adeiladu glasgoed traddodiadol,...

67 Bridge Street , Bryndulais , Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk/

CAVO yn hybu a chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion.

Aberystwyth
27 Pier Street, , Aberystwyth, SY23 2LS
01970 615151 reception@agecymruceredigion.org.uk www.agecymru.org.uk/ceredigion

Age Cymru Ceredigion provides projects and services for older people, their families and carers in and around Ceredigion, West Wales, and in addition:<br /><br />Provides services and support in direct response to older peopl...

Welsh Assembly Office, Rhondfa Padarn, Aberystwyth, SY23 3UR
01646 697610 office.hdd@waleschc.org.uk https://www.communityhealthcouncils.org.uk/hyweldda

Sefydliadau Statudol Annibynnol yw Cynghorau Iechyd Cymuned sy'n cynrychioli buddiannau'r claf a'r cyhoedd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ni yw corff gwarchod annibynnol Y GIG Yng Nghymru yn ymwneud a phob agwedd ar ofal a...

Aberystwyth
21 Terrace Road, , Aberystwyth, SY23 1NP
01970639111 info@caresociety.org.uk www.caresociety.org.uk

Cymdeithas Gofal is a charity and we offer support, help and advice to those who are homeless, threatened with homelessness or in need of assitance.

Aberystwyth
Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn , Aberystwyth, SY23 3UR
01545 57 4000 contactsocservs@ceredigion.gov.uk

Mae telecare Ceredigion yn gwasanaeth sydd yn rhoi cymorth I unigolion sy'n agored I niwed I teimlo's saff yn cartrefi ei hunan. Mae telecare yn rhoi cymorth o bell wrth defnyddio technoleg gwybodaeth a cyfathrebu. Mae teleca...

Golygfa Mor, , Pentre'r Bryn, SA44 6JZ
07827294151 jane@lovelifecic.com http://www.lovelifecic.com

Love Life Projects was set up in 2011 to support a group of LD young adults to rent a home for themselves and employ their own staff. We act as a Brokerage Support Service for people needing information about benefits and ho...

Lampeter
Canolfan Dulais, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570 218 546 homestartaberaeron@gmail.co.uk www.home-startceredigion.org.uk

Mae Home-Start Ceredigion yn elusen gofrestredig annibynnol ac fe'i sefydlwyd ym 1992 i gefnogi teuluoedd. Mae'r tîm staff yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr lleol ac yn eu paru'n ofalus â theuluoedd lleol sydd angen...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi. Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth Anabledd Gwirfoddoli
18 Chalybeate Street, , Aberystwyth, SY231HX
01970 617196 shop@caresociety.org.uk http://www.caresociety.org.uk/

Charity shop selling donated goods to public. Also upcycle and recycle material and furniture.