infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 115 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Pontarfynach

Darparwyd gan Cymdeithas Alzheimer's - Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter
Bryn Dulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570421927 ceredigion@alzheimers.org.uk http://www.alzheimers.org.uk/Ceredigion

Alzheimer's Society is a membership organisation, which works to improve the quality of life of people affected by dementia in England, Wales and Northern Ireland. Many of our 20,000 members have p...

Bryn Dulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570421927 ceredigion@alzheimers.org.uk http://www.alzheimers.org.uk/Ceredigion

Mae ein Gweithwyr Cefnogol Dementia yn cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth i bobl sy'n byw gyda dementia, ac i'w teuluoedd a'u gofalwyr - trwy galwadau foon neu ymweliadau i'ch cartref.

Bryn Dulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570421927 ceredigion@alzheimers.org.uk http://www.alzheimers.org.uk/Ceredigion

Mae ein gwasanaeth cyfeillio'n cysylltu pobl sydd a dementia i gynnal eu diddordebau a'u gweithgareddau hamdden yn eu cartrefi eu hunain neu'r gymuned leol, gyda chymorth y gwirfoddolwr.

Bryn Dulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570421927 ceredigion@alzheimers.org.uk http://www.alzheimers.org.uk/Ceredigion

Mae eiriolaeth yn helpu pobl sydd a dementia i gyfleu eu barn, i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau, ac i sicrhau eu hawliau. Gan ddefnyddio'i arbenigedd proffesiynol, bydd eiriolwr hyfforddedig...

Bryn Dulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570421927 ceredigion@alzheimers.org.uk http://www.alzheimers.org.uk/Ceredigion

Cyfres o weithdai i bobl sy'n gofalu am aelod o'r teulu neu ffrind sydd a dementia yw'r Rhaglen Wybodaeth a Chymorth i Ofalwyr. Mae'r gweithdai'n cynnig gwybodaeth ymarferol i ofalwyr am ofalu am rywu...

Darparwyd gan Home-Start Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter Iechyd a gofal cymdeithasol
Gov Building, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570218546 homestartaberaeron@gmail.com http://www.home-start.org.uk

Home-Start's informal and friendly support for families with young children provides a lifeline to thousands of parents and children in over 300 communities across the UK and with forces families...

Darparwyd gan Ceredigion Care and Repair Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth
Bodlondeb, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SJ
01970 639920 - 03001113333 gofalathrwsio@cantref.co.uk http://www.careandrepair.org.uk

A care and repair home based visiting service for older people, to assess and advise on safety and security in the home. Identify appropriate financial support, Help with form filling, montoring build...

Darparwyd gan Ceredigion Multiple Sclerosis MS Society Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth
21, Custom House, Aberystwyth, SY23 1JR
msceredigion@btinternet.com http://www.msmidwales.org

Dedicated helpline, which can be used as a stepping stone to service_translations in London such as MS Society benefits advice, emotional support and general information. The group also meets informally every 3-4...

Darparwyd gan Ceredigion Citizens Advice Bureau CAB Gwasanaeth ar gael yn Cardigan
Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 enquiries@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Free, independent, confidential and impartial advice to everyone on their rights and responsibilities including debt, welfare benefits, employment, consumer, housing, health, finance, immigration, rel...

Darparwyd gan Home-Start Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter Plant a Theuluoedd
Gov Building, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570 218546 homestartaberaeron@gmail.com http://www.home-start.org.uk

Mae pob teulu yn deulu arbennig i Home-Start, ac ymatebwn i anghenion pob teulu trwy gyfuniad o gymorth yn y cartref, cymorth grŵp a digwyddiadau cymdeithasol.
Mae Home-Start yn credu bod angen i blant gael plentyndod hapus...