infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 119 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Pontarfynach

Darparwyd gan HUTS Gwasanaeth ar gael yn Newcastle Emlyn
Teifi Terrace, Adpar, Newcastle Emlyn, SA389ED
01239 710377 huts@hutsworkshop.org http://www.hutsworkshop.org

HUTS provide a nurturing environment to gain confidence and develop skills to assist members within the wider community through support and social interaction. Workshops provide opportunities to explo...

Darparwyd gan Macmillan Nurses/Palliative Care - Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Aber
Ty Geraint, Bronglais General Hospital, Aber, SY231ER
01970 635790 jill.cutress@wales.nhs.uk http://www.ceredigion.gov.uk

Support for patients and families from diagnosis to end of life for sympton management,psychological support, benefits and practical help and advice. Bereavement counselling

Darparwyd gan Mid Wales Lymphoedema Service Gwasanaeth ar gael yn Llanon
Bont Y Graig, 4 Bont Estate, Llanon, SY235LT
01974 202897 lymphoedemamidwales@btinternet.com http://www.lymphoedema.org

Principally a telephone helpline, open 7 days a week, for lymphoedema patients, their carers and health care professionals involved in the care and treatment of lymphoedema.

Darparwyd gan Ruby Care Foundation Gwasanaeth ar gael yn Pencader
Westfield, Maesycrugiau, Pencader, SA39 9DH
3330117556 info@rubycare.org http://www.rubycare.org

Counselling for terminally ill and dying/Training. The Ruby Care Foundation is an international education organisation providing 2 strands to the charity � the education programme and the one-on-on...

Darparwyd gan The Wildlife Trust Of South and West Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardigan
The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran, Cardigan, SA432TB
01239 621600 info@welshwildlife.org http://www.welshwildlife.org

Volunteering opportunities for habitat mamnagement works. Must be over 16 or with a guardian.

Darparwyd gan Women In Tune Music Festival Gwasanaeth ar gael yn Lampeter
Swn y Ddol, Llanfair Clydogau, Lampeter, SA488LD
1570493288 info@womenintune.co.uk http://www.womenintune.co.uk

Women only Music Festival with professional musicians and creative workshops. Well being area and 'girlzone'for girls under 16. All ages welcome (boys up to 5 welcome). Volunteers support people with...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol, ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpia...

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Gwasanaeth ar gael yn Llandysul
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Our aim is to improve the lakes rivers and streams which make up the Teifi by educating and inspiring the communities along the valleys and engaging them in conservation projects which will have a pos...

Darparwyd gan British Red Cross Gwasanaeth ar gael yn Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth i ofalwyr di-dâl sy'n edrych ar 'l aelod o'r teulu, ffrind neu bartner sy'n sâl, yn fregus neu'n anabl. Rydym yn cynnig cymorth un i un, yn gallu eich cyfeirio y...

Darparwyd gan British Red Cross Gwasanaeth ar gael yn Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

Gwasanaeth 6 wythnos yw hwn sy'n cynnig cymorth dyletswyddau domestig ysgafn a siopa ar gyfer cleientiaid sy'n dod adref ar 'l cyfnod yn yr ysbyty.