Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 93 gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Llandysul

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi.
Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau gostyngol i fudiadau elus...

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Ceredigion
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Our aim is to improve the lakes rivers and streams which make up the Teifi by educating and inspiring the communities along the valleys and engaging them in conservation projects which will have a positive impact on the quali...

Darparwyd gan Home-Start Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Iechyd a gofal cymdeithasol
Gov Building, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570218546 homestartaberaeron@gmail.com http://www.home-start.org.uk

Home-Start's informal and friendly support for families with young
children provides a lifeline to thousands of parents and children in
over 300 communities across the UK and with forces families in Germany
and Cyprus

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Nodau ac Amcanion DASH

* Cynnig cynlluniau hamdden priodol ar gyfer oedran a gallu i blant a phobl ifanc anabl.

* Cynnwys pobl ifanc anabl a'u brodyr a'u chwiorydd mewn dewisiadau amgen adeiladol yn lle aros gartref....

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae Morlan yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn - trafodaethau ac anerchiadau, dramau a chyflwyniadau, arddangosfeydd celf a mwy. Ceir manylion llawn ar ein gwefan ble gellir nodi eich manylion er mwyn derbyn e...

Darparwyd gan British Red Cross Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

Mae'r gwasanaeth yn darparu offer bywyd bob dydd, cyngor a gwybodaeth.

Mae gwasanaeth benthyca'n cynnig:

Cadeiriau olwyn

Com'd

EMae'r gwasanaeth yn darparu offer bywyd bob dydd, cyngor a gwybodaeth.

Mae gwasanaeth benthy...

Tir Dref, New Road, Llandysul, SA444QS
07773420909 mt1946@rocketmail.com

The Pavilion is open for all functions, parties and meetings. Our maximum number seated is 80. All hirers can use the fully stocked bar, kitchen, toilets and changing facilities. There is free parking for up to 40 cars on tar...

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 debtadvice@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Yn Cyngor ar Bopeth Ceredigion gallwn eich cynghori m bob agwedd o ddyled a'r camau gweithredu sy'n agored i chi. Gallwn helpu gyda pharatoi datganiad cyllideb a thrafod gyda chredydwyr.

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 enquiries@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb am eu cyfrifoldebau a'u hawliau,yn gynnwys dyled, budd-daliadau lles, cyflogaeth, defnyddiwr, tai, iechyd, cyllid, mewnfudo, perthnasoedd, teulu a materion cyfreithiol.

Darparwyd gan Home-Start Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Plant a Theuluoedd
Gov Building, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570 218546 homestartaberaeron@gmail.com http://www.home-start.org.uk

Homestart trains volunteers to provide support for families in their own home.

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 gail@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Ar gyfer plant 4-11 oed ag anabledd a'u brodyr a'u chwiorydd yn yr un ystod oedran, sy'n dymuno cyrchu cynlluniau chwarae arbenigol yng nghanol a gogledd y sir. Mae cynlluniau chwarae yn digwydd yn ystod gwyliau'r Haf. Yn ag...

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Mae'r prosiect yn cefnogi pobl ifanc 12-25 oed, ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae gweithgareddau ar draws ystod o leoliadau ar draws y sir, cynhelir cyfarfodydd ar ôl ysgol, yn wythnosol.

Mae DASHA...

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 gail@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Wedi'i anelu at bobl ifanc (12 - 25 oed) ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae Diwrnodau Gweithgaredd yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau, yn ystod gwyliau'r Haf.

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 rm@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Seibiannau preswyl byr ar gyfer plant a phobl ifanc anabl (8-18 oed).

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Gall y cynllun gynnig cyfraniad i leoliadau cofrestredig tuag at staffio ychwanegol ar gyfer plentyn 3-14 oed (neu 18 ag anabledd). Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer gweithgareddau anghofrestredig. Cefnogaeth plant gyda Chyfathr...

Darparwyd gan Disability Rights Services Gwasanaeth ar gael yn Tregaron, Ceredigion Cyngor ac eiriolaeth Anabledd
Brynmeurig, Llwynygroes, Tregaron, SY25 6QB
01570 493356 drsceredigion@icloud.com http://disabilityrightsservices.org/

Welfare benefits advice, access advice and consultancy, representation and support at disability benefits tribunals.

Darparwyd gan Dysgu Bro Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Canolfan Ddysgu Llanbadarn Learning Centre, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3RJ
01970 633540 admin@dysgubro.org.uk http://www.dysgubro.org.uk

Adult and Commubnity Education - Aim to provided learning opportunities for adults 16+, within their community to develop interests, gaining qualifications or improve skills in the workplace. Most courses are 2hrs PW for 10 w...

Darparwyd gan HAUL Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Aberystwyth Arts Centre, , Aberystwyth, SY23 3DE
7807947105 jill@haul-artsinhealth.org.uk http://www.haul-artsinhealth.org.uk

HAUL fundraises to offer arts activities, workshops, exhibitions and artworks throughout Ceredigion to health support groups, day care centres, hospitals and any health setting to promote health and wellbeing and to assist in...

Darparwyd gan HUTS Gwasanaeth ar gael yn Newcastle Emlyn, Ceredigion Iechyd Meddwl
Teifi Terrace, Adpar, Newcastle Emlyn, SA389ED
01239 710377 huts@hutsworkshop.org http://www.hutsworkshop.org

HUTS provide a nurturing environment to gain confidence and develop skills to assist members within the wider community through support and social interaction. Workshops provide opportunities to explore individual creativity...

Darparwyd gan Macmillan Nurses/Palliative Care - Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Aber, Ceredigion
Ty Geraint, Bronglais General Hospital, Aber, SY231ER
01970 635790 jill.cutress@wales.nhs.uk http://www.ceredigion.gov.uk

Support for patients and families from diagnosis to end of life for sympton management,psychological support, benefits and practical help and advice. Bereavement counselling