infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 85 gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Llanrhystud

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi.
Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau gostyngol i fudiadau elus...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Canolfan yw Morlan sydd â'r nod o hybu bywyd cymunedol - yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Fe'i sefydlwyd yn Ebrill 2005 i greu pont rhwng yr eglwys a'r gymdeithas o'i chwmpas ac mae wedi datblygu yn ganol...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau
cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Creu Cart Pypedau cysgod Myg...

Darparwyd gan Mid Wales Rape Support Centre Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
46 Great Darkgate Street, (off Bridge Street), Aberystwyth, SY23 1DE
01970 610124 enquiries@midwalesrsc.org.uk

Mid Wales Rape Support Centre is a registered charitable company that provides a range of specialist counselling and advocacy services for women and men who have been affected by rape or sexual abuse.

ISVA services: our spec...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad.
Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw,
cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a digwyddiadau preifat fel p...

Darparwyd gan Mid Wales Lymphoedema Service Gwasanaeth ar gael yn Llanon, Ceredigion
Bont Y Graig, 4 Bont Estate, Llanon, SY235LT
01974 202897 lymphoedemamidwales@btinternet.com http://www.lymphoedema.org

Principally a telephone helpline, open 7 days a week, for lymphoedema patients, their carers and health care professionals involved in the care and treatment of lymphoedema.

Darparwyd gan Ruby Care Foundation Gwasanaeth ar gael yn Pencader, Ceredigion
Westfield, Maesycrugiau, Pencader, SA39 9DH
3330117556 info@rubycare.org http://www.rubycare.org

Counselling for terminally ill and dying/Training.

The Ruby Care Foundation is an international education organisation providing 2 strands to the charity � the education programme and the one-on-one counselling either face...

1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk http://www.area43.co.uk

Mae Area 43 yn cyflwyno Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Ar Sail Ysgolion yn Sir Gâr a Cheredigion. Fe wnaeth y gwasanaeth cynghori ddechrau yn 2008, yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y byddai ‘holl blant ysgol yn gallu ca...

Darparwyd gan The Wildlife Trust Of South and West Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion
The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran, Cardigan, SA432TB
01239 621600 info@welshwildlife.org http://www.welshwildlife.org

Volunteering opportunities for habitat mamnagement works. Must be over 16 or with a guardian.

Darparwyd gan Women In Tune Music Festival Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion
Swn y Ddol, Llanfair Clydogau, Lampeter, SA488LD
1570493288 info@womenintune.co.uk http://www.womenintune.co.uk

Women only Music Festival with professional musicians and creative workshops. Well being area and 'girlzone'for girls under 16. All ages welcome (boys up to 5 welcome). Volunteers support people with disabilities, planning ac...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau
cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol,
ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpiau hyn wedi sefydlu rhagle...

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Gwasanaeth ar gael yn Llandysul, Ceredigion
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Our aim is to improve the lakes rivers and streams which make up the Teifi by educating and inspiring the communities along the valleys and engaging them in conservation projects which will have a positive impact on the quali...

Darparwyd gan Home-Start Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Iechyd a gofal cymdeithasol
Gov Building, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570218546 homestartaberaeron@gmail.com http://www.home-start.org.uk

Home-Start's informal and friendly support for families with young
children provides a lifeline to thousands of parents and children in
over 300 communities across the UK and with forces families in Germany
and Cyprus

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Nodau ac Amcanion DASH

* Cynnig cynlluniau hamdden priodol ar gyfer oedran a gallu i blant a phobl ifanc anabl.

* Cynnwys pobl ifanc anabl a'u brodyr a'u chwiorydd mewn dewisiadau amgen adeiladol yn lle aros gartref....

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae Morlan yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn - trafodaethau ac anerchiadau, dramau a chyflwyniadau, arddangosfeydd celf a mwy. Ceir manylion llawn ar ein gwefan ble gellir nodi eich manylion er mwyn derbyn e...

Darparwyd gan British Red Cross Gwasanaeth ar gael yn Cardigan, Ceredigion
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

Mae'r gwasanaeth yn darparu offer bywyd bob dydd, cyngor a gwybodaeth.

Mae gwasanaeth benthyca'n cynnig:

Cadeiriau olwyn

Com'd

EMae'r gwasanaeth yn darparu offer bywyd bob dydd, cyngor a gwybodaeth.

Mae gwasanaeth benthy...

Tir Dref, New Road, Llandysul, SA444QS
07773420909 mt1946@rocketmail.com

The Pavilion is open for all functions, parties and meetings. Our maximum number seated is 80. All hirers can use the fully stocked bar, kitchen, toilets and changing facilities. There is free parking for up to 40 cars on tar...

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 debtadvice@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Yn Cyngor ar Bopeth Ceredigion gallwn eich cynghori m bob agwedd o ddyled a'r camau gweithredu sy'n agored i chi. Gallwn helpu gyda pharatoi datganiad cyllideb a thrafod gyda chredydwyr.

Darparwyd gan Naturewise Gwasanaeth ar gael yn Ceredigion Addysg a hyfforddiant Yr Amgylchedd
The Eco Shop, Pwllhai, , SA43 1bz
07717473435 info@naturewise.org.uk

Our work focuses on raising environmental awareness and enabling people to move towards living more sustainably. We do this primarily through running permaculture courses, creating and promoting forest garden, and giving advi...