infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 14 gwasanaethau yng nghategori "Anabledd" o fewn Ceredigion yn y Pontrhydfendigad

Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Nodau ac Amcanion DASH

* Cynnig cynlluniau hamdden priodol ar gyfer oedran a gallu i blant a phobl ifanc anabl.

* Cynnwys pobl ifanc anabl a'u brodyr a'u chwiorydd mewn dewisiadau amgen adeiladol yn lle aros gartref....

Tir Dref, New Road, Llandysul, SA444QS
07773420909 mt1946@rocketmail.com

The Pavilion is open for all functions, parties and meetings. Our maximum number seated is 80. All hirers can use the fully stocked bar, kitchen, toilets and changing facilities. There is free parking for up to 40 cars on tar...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Ar gyfer plant 4-11 oed ag anabledd a'u brodyr a'u chwiorydd yn yr un ystod oedran, sy'n dymuno cyrchu cynlluniau chwarae arbenigol yng nghanol a gogledd y sir. Mae cynlluniau chwarae yn digwydd yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Ha...

Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Mae'r prosiect yn cefnogi pobl ifanc 12-25 oed, ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae gweithgareddau ar draws ystod o leoliadau ar draws y sir, cynhelir cyfarfodydd ar ôl ysgol, yn wythnosol.

Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Wedi'i anelu at bobl ifanc (12 - 25 oed) ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae Diwrnodau Gweithgaredd yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau, yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Haf.

Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Seibiannau preswyl byr ar gyfer plant a phobl ifanc anabl (8-18 oed).

Min y Mor Bungalow, Weelington Gardens, Aberaeron, SA46 0AJ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Gall y cynllun gynnig cyfraniad i leoliadau cofrestredig tuag at staffio ychwanegol ar gyfer plentyn 3-14 oed (neu 18 ag anabledd). Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer gweithgareddau anghofrestredig. Cefnogaeth plant gyda Chyfathr...

Darparwyd gan Disability Rights Services Gwasanaeth ar gael yn Tregaron Cyngor ac eiriolaeth Anabledd
Brynmeurig, Llwynygroes, Tregaron, SY25 6QB
01570 493356 drsceredigion@icloud.com http://disabilityrightsservices.org/

Welfare benefits advice, access advice and consultancy, representation and support at disability benefits tribunals.

Darparwyd gan LOVE LIFE PROJECTS CIC Gwasanaeth ar gael yn Pentre'r Bryn Anabledd Cyflogaeth Cymuned
Golygfa Mor, , Pentre'r Bryn, SA44 6JZ
07827294151 jane@lovelifecic.com http://www.lovelifecic.com

Our members volunteer with Diana Mace and grow their own seeds, plant and harvest vegetables. The service is very weather dependent but we are always looking for more volunteers who would enjoy working with us.
Some of ou...