infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 3 gwasanaethau yng nghategori "Cyflogaeth" o fewn Ceredigion yn y Pontrhydfendigad

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 enquiries@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb am eu cyfrifoldebau a'u hawliau,yn gynnwys dyled, budd-daliadau lles, cyflogaeth, defnyddiwr, tai, iechyd, cyllid, mewnfudo, perthnasoedd, teulu a materion cyfreithiol.

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Theatr Byd Bychan yn rhedeg rhaglen hyfforddiant sy'n targedu
ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc sy'n 'NEET' (ddim mewn
addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant ), neu sy'n cael eu hadnabod fel
rhai sydd 'mewn perygl...

Darparwyd gan LOVE LIFE PROJECTS CIC Gwasanaeth ar gael yn Pentre'r Bryn Anabledd Cyflogaeth Cymuned
Golygfa Mor, , Pentre'r Bryn, SA44 6JZ
07827294151 jane@lovelifecic.com http://www.lovelifecic.com

Our members volunteer with Diana Mace and grow their own seeds, plant and harvest vegetables. The service is very weather dependent but we are always looking for more volunteers who would enjoy working with us.
Some of ou...