infoengine

  • Category: Iechyd a gofal cymdeithasol (Clear)
  • County: Ceredigion (Clear)
  • Town: Pontrhydfendigad (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 11 gwasanaethau yng nghategori "Iechyd a gofal cymdeithasol" o fewn Ceredigion yn y Pontrhydfendigad

Darparwyd gan Home-Start Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter Iechyd a gofal cymdeithasol
Gov Building, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570218546 homestartaberaeron@gmail.com http://www.home-start.org.uk

Home-Start's informal and friendly support for families with young
children provides a lifeline to thousands of parents and children in
over 300 communities across the UK and with forces families in Germany
and Cyprus

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

6 Bridge Street, 6 Bridge Street, Cardigan, SA43 1HY
01239615700

Cefnogaeth Symudol yn ystod y gwasanaethau a gynigiwn i unigolion sy'n profi neu wedi profi cam-drin domestig, ond nid ydynt ar hyn o bryd yn byw mewn lloches.

Ein Gwasanaethau Symudol yn anelu at eich galluogi i deimlo'n d...

Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
+447832355776 matt.sims@cavo.org.uk

What is Investors in Carers? The Investors in Carers scheme is a framework of good practice, which GP practices can utilise to develop their carer awareness and ways of working to support carers in their county. A carer is so...

Llys Cantref, Church Lane, Newcastle Emlyn, SA389AB

Cantref is a housing association which provides good quality affordable homes and housing services for almost 3,500 people across four local authority areas in West Wales: Ceredigion, North Pembrokeshire, North Carmarthenshir...

Porth Kerry, Aberporth, Cardigan, SA43 2BZ
07483829666 therapies4services@outlook.com http://www.therapies4services.org.uk

We provide a free non-judgemental, relaxing and caring environment, in a holistic approach to therapy; for people actively in the forces, veterans, emergency services, their families and carers. A holistic approach focuses o...

Unit 20 , Parc Teifi, Cardigan, SA43 1EW
01239 615945 natashakurys@redcross.org.uk

Up to 6 weeks support for people returning home after a hospital stay. We do light house work/laundry, help with shopping, collect prescriptions and transport to medical appointments

H U T S, Teifi Terrace, Adpar, Aberteifi, SA38 9ED
01239710377 kimb@hutsworkshop.org https://www.hutsworkshop.org/

HUTS Home Befriending allows a trained, DBS checked volunteer to visit an adult living within the South Ceredigion area. This one-to-one companionship has the aim of encouraging confidence about getting back into local commu...

Pengloyn, Tabernacle Street, Aberaeron, SA460BN
01545 570686 rayceredigionadmin@btconnect.com https://www.rayceredigion.org.uk/

Oherwydd COVID-19, mae yna rai newidiadau wedi bod i’n gwasanaethau, felly am y wybodaeth ddiweddaraf os gwelwch yn dda cysylltwch â rayceredigionadmin@btconnect.com.

Yn cynnig cyfle i rieni/gofalwyr gymdeithasu a mwynhau...

Pengloyn, Tabernacle Street, Aberaeron, SA460BN
01545 570686 rayceredigionadmin@btconnect.com https://www.rayceredigion.org.uk/

Oherwydd COVID-19, mae yna rai newidiadau wedi bod i’n gwasanaethau, felly am y wybodaeth ddiweddaraf os gwelwch yn dda cysylltwch â rayceredigionadmin@btconnect.com.

Mae’r cynlluniau chwarae’n gwneud lles i blant trwy eu...