infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 77 gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Pontrhydfendigad

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi.
Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau gostyngol i fudiadau elus...

Darparwyd gan Mid Wales Rape Support Centre Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
46 Great Darkgate Street, (off Bridge Street), Aberystwyth, SY23 1DE
01970 610124 enquiries@midwalesrsc.org.uk

Mid Wales Rape Support Centre is a registered charitable company that provides a range of specialist counselling and advocacy services for women and men who have been affected by rape or sexual abuse.

ISVA services: our spec...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Canolfan yw Morlan sydd â'r nod o hybu bywyd cymunedol - yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Fe'i sefydlwyd yn Ebrill 2005 i greu pont rhwng yr eglwys a'r gymdeithas o'i chwmpas ac mae wedi datblygu yn ganol...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau
cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Creu Cart Pypedau cysgod Myg...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae ein sioeau yn cynnwys pypedau. Rydym yn fedrus yn ddefnyddio pob math
o bwped- o gewri mawr iawn (7.6m o uchder), i cymeriadau bach sy'n
ymddangos mewn sioeau theatr teithiol.

Rydym yn mwynhau creu cyflwyniadau sy'n cyn...

Darparwyd gan Ceredigion Care and Repair Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Bodlondeb, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SJ
01970 639920 - 03001113333 gofalathrwsio@cantref.co.uk http://www.careandrepair.org.uk

A care and repair home based visiting service for older people, to assess and advise on safety and security in the home. Identify appropriate financial support, Help with form filling, montoring building works etc

Darparwyd gan Ceredigion Multiple Sclerosis MS Society Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
21, Custom House, Aberystwyth, SY23 1JR
msceredigion@btinternet.com http://www.msmidwales.org

Dedicated helpline, which can be used as a stepping stone to services in London such as MS Society benefits advice, emotional support and general information. The group also meets informally every 3-4months. Venue changes aro...

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 enquiries@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb am eu cyfrifoldebau a'u hawliau,yn gynnwys dyled, budd-daliadau lles, cyflogaeth, defnyddiwr, tai, iechyd, cyllid, mewnfudo, perthnasoedd, teulu a materion cyfreithiol.

Darparwyd gan Home-Start Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Plant a Theuluoedd
Gov Building, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7BN
01570 218546 homestartaberaeron@gmail.com http://www.home-start.org.uk

Homestart trains volunteers to provide support for families in their own home.

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 gail@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Ar gyfer plant 4-11 oed ag anabledd a'u brodyr a'u chwiorydd yn yr un ystod oedran, sy'n dymuno cyrchu cynlluniau chwarae arbenigol yng nghanol a gogledd y sir. Mae cynlluniau chwarae yn digwydd yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Ha...

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Mae'r prosiect yn cefnogi pobl ifanc 12-25 oed, ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae gweithgareddau ar draws ystod o leoliadau ar draws y sir, cynhelir cyfarfodydd ar ôl ysgol, yn wythnosol.

Mae DASHA...

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 gail@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Wedi'i anelu at bobl ifanc (12 - 25 oed) ag anabledd a / neu'n profi arwahanrwydd cymdeithasol. Mae Diwrnodau Gweithgaredd yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau, yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Haf.

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 rm@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Seibiannau preswyl byr ar gyfer plant a phobl ifanc anabl (8-18 oed).

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 do@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Provides  a support worker for children (4-11) with a disability to enable them to attend an out of school activity of their choice eg swimming, brownies etc

Darparwyd gan DASH Delio ag Anabledd a Sialens Hunangymorth Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Plant a Theuluoedd Anabledd
Wellington Gardens, Wellington Gardens, Aberaeron, SA46 0BQ
01545 570951 manager@dashceredigion.org.uk http://www.dashceredigion.org.uk

Gall y cynllun gynnig cyfraniad i leoliadau cofrestredig tuag at staffio ychwanegol ar gyfer plentyn 3-14 oed (neu 18 ag anabledd). Cefnogaeth ychwanegol ar gyfer gweithgareddau anghofrestredig. Cefnogaeth plant gyda Chyfathr...

Darparwyd gan Disability Rights Services Gwasanaeth ar gael yn Tregaron, Ceredigion Cyngor ac eiriolaeth Anabledd
Brynmeurig, Llwynygroes, Tregaron, SY25 6QB
01570 493356 drsceredigion@icloud.com http://disabilityrightsservices.org/

Welfare benefits advice, access advice and consultancy, representation and support at disability benefits tribunals.

Darparwyd gan Dysgu Bro Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Canolfan Ddysgu Llanbadarn Learning Centre, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3RJ
01970 633540 admin@dysgubro.org.uk http://www.dysgubro.org.uk

Adult and Commubnity Education - Aim to provided learning opportunities for adults 16+, within their community to develop interests, gaining qualifications or improve skills in the workplace. Most courses are 2hrs PW for 10 w...

Darparwyd gan HAUL Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
Aberystwyth Arts Centre, , Aberystwyth, SY23 3DE
7807947105 jill@haul-artsinhealth.org.uk http://www.haul-artsinhealth.org.uk

HAUL fundraises to offer arts activities, workshops, exhibitions and artworks throughout Ceredigion to health support groups, day care centres, hospitals and any health setting to promote health and wellbeing and to assist in...

Darparwyd gan HUTS Gwasanaeth ar gael yn Newcastle Emlyn, Ceredigion
Teifi Terrace, Adpar, Newcastle Emlyn, SA389ED
01239 710377 huts@hutsworkshop.org http://www.hutsworkshop.org

HUTS provide a nurturing environment to gain confidence and develop skills to assist members within the wider community through support and social interaction. Workshops provide opportunities to explore individual creativity...