infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 123 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Talybont

Aberystwyth
46 Great Darkgate Street, (off Bridge Street), Aberystwyth, SY23 1DE

Aberystwyth
Morfa Mawr, , Aberystwyth, SY23 2HH

Sefydlwyd Canolfan Morlan gan Gapel y Morfa, yr eglwys Bresbyteraidd leol, yn 2005 gyda’r bwriad o hybu bywyd cymunedol – yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Y mae’n anelu at fod yn bont rhwng yr eglwys a’r...

Cardigan
The Eco Shop, Pwllhai, Cardigan, SA43 1bz

Lampeter
Bryndulais; 67 Bridge Street, , Lampeter, SA487AB

1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 http://www.area43.co.uk

Elusen Gofrestredig Annibynnol yw Area 43, yn Aberteifi, Gorllewin Cymru, rydym yn darparu Gwybodaeth, Cefnogaeth a Hyfforddiant i bobl ifanc oed 16-25 a gwasanaethau cwnsela i’r rheiny oed 10-30.

Llandysul
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD

Cardigan
The Welsh Wildlife Centre, Cilgerran, Cardigan, SA432TB

Lampeter
Swn y Ddol, Llanfair Clydogau, Lampeter, SA488LD

6 Bridge Street, , Cardigan, SA431HY

West Wales Domestic Abuse Service is a charity that provides comprehensive support services to all those experiencing or affected by domestic abuse.

Aberystwyth Tai
21 Terrace Road, , Aberystwyth, SY231NP

We are a local homeless Charity offering emergency accommodation, tenancy support and help with bonds.