infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 7 gwasanaethau yng nghategori "Iechyd Meddwl" o fewn Ceredigion yn y Tregaron

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk http://www.area43.co.uk

Mae Area 43 yn cyflwyno Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Ar Sail Ysgolion yn Sir Gâr a Cheredigion. Fe wnaeth y gwasanaeth cynghori ddechrau yn 2008, yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y byddai ‘holl blant ysgol yn gallu ca...

6 Bridge Street, 6 Bridge Street, Cardigan, SA43 1HY
01239615700

Cefnogaeth Symudol yn ystod y gwasanaethau a gynigiwn i unigolion sy'n profi neu wedi profi cam-drin domestig, ond nid ydynt ar hyn o bryd yn byw mewn lloches.

Ein Gwasanaethau Symudol yn anelu at eich galluogi i deimlo'n d...

Llys Cantref, Church Lane, Newcastle Emlyn, SA389AB

Cantref is a housing association which provides good quality affordable homes and housing services for almost 3,500 people across four local authority areas in West Wales: Ceredigion, North Pembrokeshire, North Carmarthenshir...

Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, CF5 3EF
01570493356 rachel@dacymru.com http://www.disabilityartscymru.co.uk

Disability Arts Cymru's Regional Officer in West Wales, covering Ceredigion, Carmarthenshire, Pembrokeshire and parts of Powys is here to support you either as an individual artist wanting to develop your practice and apply f...

Porth Kerry, Aberporth, Cardigan, SA43 2BZ
07483829666 therapies4services@outlook.com http://www.therapies4services.org.uk

We provide a free non-judgemental, relaxing and caring environment, in a holistic approach to therapy; for people actively in the forces, veterans, emergency services, their families and carers. A holistic approach focuses o...

H U T S, Teifi Terrace, Adpar, Aberteifi, SA38 9ED
01239710377 kimb@hutsworkshop.org https://www.hutsworkshop.org/

HUTS Home Befriending allows a trained, DBS checked volunteer to visit an adult living within the South Ceredigion area. This one-to-one companionship has the aim of encouraging confidence about getting back into local commu...