infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 9 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Yr Amgylchedd" o fewn Ceredigion yn y Tregaron

Unit 6g Cefn Llan Science Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH
01970 636909 http://tircoed.org.uk/

Elusen yw Tir Coed sy'n defnyddio coetiroedd Cymru fel man lle gall pobl ddod at ei gilydd i ddysgu sgiliau rheoli cefn gwlad a sgiliau rheoli coetir. Yn ogystal a hyn gallant ddysgu technegau adeiladu glasgoed traddodiadol,...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad. Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a d...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol, ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpia...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Cre...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae ein sioeau yn cynnwys pypedau. Rydym yn fedrus yn ddefnyddio pob math o bwped- o gewri mawr iawn (7.6m o uchder), i cymeriadau bach sy'n ymddangos mewn sioeau theatr teithiol. Rydym yn mwynhau c...

The Eco Shop, Pwllhai, , SA43 1bz
07717473435 info@naturewise.org.uk

Our work focuses on raising environmental awareness and enabling people to move towards living more sustainably. We do this primarily through running permaculture courses, creating and promoting fores...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Theatr Byd Bychan yn adeilad gynaliadwy, sy'n ganolfan cyffrous ar gyfer Celfyddydau a Diwylliant yng nghanol Aberteifi. Nawr, mae'n bosib i gynllunio teithiau tywys ar gyfer eich grwp. Mae Bill...

Darparwyd gan Tir Coed Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth Addysg a hyfforddiant Yr Amgylchedd
Unit 6g Cefn Llan Science Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH
01970 636909 ceo@tircoed.org.uk http://tircoed.org.uk/accredited-training-courses

Mae Tir Coed yn darparu cyrsiau hyfforddi achrededig 12 wythnos ar draws Ceredigion, Powys a Sir Benfro. Mae'r cyrsiau yn rhedeg am 2 ddiwrnod yr wythnos.