infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 9 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Gwirfoddoli" o fewn Ceredigion yn y Tregaron

67 Bridge Street , Bryndulais , Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk/

CAVO yn hybu a chefnogi gweithredu gwirfoddol cymunedol ar draws Ceredigion.

Unit 6g Cefn Llan Science Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH
01970 636909 http://tircoed.org.uk/

Elusen yw Tir Coed sy'n defnyddio coetiroedd Cymru fel man lle gall pobl ddod at ei gilydd i ddysgu sgiliau rheoli cefn gwlad a sgiliau rheoli coetir. Yn ogystal a hyn gallant ddysgu technegau adeiladu glasgoed traddodiadol,...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth Anabledd Gwirfoddoli
18 Chalybeate Street, , Aberystwyth, SY231HX
01970 617196 shop@caresociety.org.uk http://www.caresociety.org.uk/

Charity shop selling donated goods to public. Also upcycle and recycle material and furniture.

Bryn Dulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570421927 ceredigion@alzheimers.org.uk http://www.alzheimers.org.uk/Ceredigion

Mae ein gwasanaeth cyfeillio'n cysylltu pobl sydd a dementia i gynnal eu diddordebau a'u gweithgareddau hamdden yn eu cartrefi eu hunain neu'r gymuned leol, gyda chymorth y gwirfoddolwr.

38 Pendre, , Cardigan, SA43 1JS
01970 615151 reception@agecymruceredigion.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/ceredigion/our-services/

Information ' advice service for people 50+ Welfare benefits advice Maximising income Signposting to other organisations

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad. Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a d...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol, ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpia...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter Gwirfoddoli
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 infovb@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

Cysylltu pobl gyda chyfleoedd i rannu a datblygu eu sgiliau