infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 121 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ceredigion yn y Tregaron

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Cre...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad. Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a d...

Darparwyd gan Mid Wales Rape Support Centre Aberystwyth
46 Great Darkgate Street, (off Bridge Street), Aberystwyth, SY23 1DE
01970 610124 enquiries@midwalesrsc.org.uk

Mid Wales Rape Support Centre is a registered charitable company that provides a range of specialist counselling and advocacy services for women and men who have been affected by rape or sexual abuse....

Darparwyd gan Teifi Rivers Trust Llandysul
Heron's Reach, Pontshaen, Llandysul, SA444UD
1545590153 admin@teifiriverstrust.com http://www.teifiriverstrust.com

Our aim is to improve the lakes rivers and streams which make up the Teifi by educating and inspiring the communities along the valleys and engaging them in conservation projects which will have a pos...

Darparwyd gan British Red Cross Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth i ofalwyr di-dâl sy'n edrych ar 'l aelod o'r teulu, ffrind neu bartner sy'n sâl, yn fregus neu'n anabl. Rydym yn cynnig cymorth un i un, yn gallu eich...

Darparwyd gan British Red Cross Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

Gwasanaeth 6 wythnos yw hwn sy'n cynnig cymorth dyletswyddau domestig ysgafn a siopa ar gyfer cleientiaid sy'n dod adref ar 'l cyfnod yn yr ysbyty.

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 enquiries@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Pension Wise guidance service. Free confidential face to face appointments to discuss options and implications of accessing Defined Contribution pension pots, under the new pension freedoms from April 2015.

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 enquiries@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Prescribing advice and improving health throughout the CAB service. Better Advice: Better Lives is a project funded by a partnership between Citizens Advice Cymru and the Welsh Government, to fund CA...

Darparwyd gan British Red Cross Cardigan
Unit 20 Parc Teifi, , Cardigan, SA431EW
01239615945 jallen@redcross.org.uk

I'r Groes Goch Brydeinig, pob argyfwng yn bersonol. O llifogydd i unigrwydd, nid yw'n y maint yr argyfwng sy'n bwysig. Pwy bynnag ydych chi, ble bynnag yr ydych, i gyd a welwn yn rhywun sydd...

Darparwyd gan Ray Ceredigion Aberaeron
Pengloyn, Tabernacle Street, Aberaeron, SA460BN
01545 570686 gill.byrne@btconnect.com

To support, develop and enhance the provision of facilities for the daily care, recreation and education of school age children in Ceredigion, out of school hours and during school holidays....