infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 40 gwasanaethau o fewn Conwy

Darparwyd gan Golygfa Gwydyr, Gwasanaeth ar gael yn LLANRWST Iechyd Meddwl Gwirfoddoli Cymuned
Golygfa Gwydyr,, Plough Street, LLANRWST, LL26 0AG

Sefydlwyd Golygfa Gwydyr yn 2004 ac mae'n fenter gymdeithasol sydd ar waith yn Llanrwst. Rydym yn fudiad nid er elw sydd o dan arweiniad y gymuned. Ymysg ein gwerthoedd y mae cydweithio gyda'r gymuned, gofalu nad ydym yn gwah...

Darparwyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TF
01492 534091 mail@cvsc.org.uk www.cvsc.org.uk

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy.

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Gwynedd a Môn Gwasanaeth ar gael yn Abergele
Red Cross House, North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ
01745828330 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Darparwyd gan Unllais Gwasanaeth ar gael yn Abergele
Unit 5410, 1st Floor,, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ
01745827903 office@unllais.co.uk

Asiantaeth ddatblygu, cynnwys, gwybodaeth a hyfforddiant sy’n cwmpasu Gogledd Cymru yw Unllais. <br /><br />Rydyn ni’n gweithio gyda'r trydydd sector, defnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd a’u gofalwyr, gwasanaethau iechyd a go...

Darparwyd gan Golygfa Gwydyr Gwasanaeth ar gael yn LLanrwst
Plough Street, , LLanrwst, LL26 0AG
01492 642110 rosiee@golygfagwydyr.org www.golygfagwydyr.org

Within the context of local community and place, our aim is to enhance social, environmental and economic resilience and to provide opportunities for personal growth and vibrant community relations.

Darparwyd gan Saturplay Gwasanaeth ar gael yn LLANFAIRFECHAN
Llanfairfechan Town Hall, Village Road, LLANFAIRFECHAN,
01248 680862 catherineshipp@hotmail.co.uk

Darparu teganau, crefft a lle braf a chwarae. Lle i rieni a gofalwyr gyfarfod tra mae'r plant yn chwarae. Lluniaeth ysgafn.<br />Croeso cynnes i deuluoedd niwro-amrywiol, ASD, ADHD, ADD ayyb

Darparwyd gan Gofal mewn Galar Cruse Ardal Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
27 Princes Drive, , Colwyn Bay, LL29
01492 536577 northwales@cruse.org.uk cruse.org.uk/north-wales

GALLWCH GYSYLLTU A'R GWSANAETH GYDA'R FFON TRWY GYFNOD COVID19.<br />Gweledigaeth Gofal mewn Galar Cruse Gogledd Cymru yw fod gan bob unigolyn mewn galar rywle i droi pan fo rhywun yn marw: Rydym yn cynnig gwasanaethau cyfri...

Darparwyd gan Abbeyfield, LLanrwst Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst
Ty Abbeyfield, Llys Henar, Llanrwst,
01492 642373 tyabbeyfieldllanrwst@gmail.com https://www.abbeyfield.com

Cartref Cysgodol i Bobol Hyn

Darparwyd gan Domestic Abuse Safety Unit (DASU) Colwyn Bay Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
Metropole Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29 8LG
01492 534705 www.dasunorthwales.co.uk

Welsh Women's Aid Colwyn Bay supports women and children experiencing Domestic Abuse. We are a free, non-judgemental and confidential service providing information, emotional and practical support to women and their children...

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Gwirfoddoli Ieuenctid Addysg a hyfforddiant
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
02920492169 mail@bulliesout.com http://www.bulliesout.com

Our Award winning Peer2Peer Programme, promotes Strength Through Sharing and the training day provides a full programme for young people that include life skills sessions such as active listening skills, communication skills...