infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 29 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Conwy yn y LLANDUDNO

Colwyn Bay
Capel Salem, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 7PA
01492 533583 office@antioch.co.uk www.antioch.co.uk

Religion, Education, Relief of Poverty

LLANDUDNO
Canolfan Lon Hen Ysgol Old School Lane Centre, Church Walks, LLANDUDNO, LL30 2HL
01492 577864 conwytoylibrary@gmail.com

To provide a mobile toy library service for registered childcare settings and early years providers.

COLWYN BAY
Estate Office Heaton Place, Norton Road, COLWYN BAY, LL28 4TL
01492 540801 heaton_place@yahoo.co.uk www.heatonplace.co.uk

Provision of low cost rental accommodation for retired people.

Colwyn Bay
10 Isfryn, Parc Peulwys, Colwyn Bay, LL29 9PT
01492 516525 peulwysgogreen@gmail.com

To provide growing plots to the Community and to hold events to benefit the Community.

Colwyn Bay
Eglwys Dewi Sant, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TE
01492 471 793 conwyfoodbank@gmail.com www.conwyfoodbank.co.uk

Provide food parcels to local people in crisis and not able to afford to buy food.

Colwyn Bay
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TG
01492 534091 mail@cvsc.org.uk www.cvsc.org.uk

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy.

COLWYN BAY
Colwyn Bay Cricket Club, 77, Penrhyn Avenue, COLWYN BAY, LL28 4LR
gnroberts35@gmail.com colwynbaycricketclub. co.uk

Clwb Criced Bae Colwyn ar y cyd â Criced Cymru a Chyngor Sir Conwy yn cynnig sesiynau hyffordd criced ar gyfer dynion a merched anabl dros 10 oed sydd â diddordeb mewn chwarae'r gêm. Drwy'r elusen Cricket Federation for Peop...

Colwyn Bay
C/O Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, LL29 7DH
info@colwynbayheritage.org.uk www.colwynbayheritage.org.uk

Ein nod yw sicrhau bod treftadaeth a hanes ardal Bae Colwyn yn hygyrch ac yn fwy adnabyddus ymhlith y rhai sy'n byw yma neu sydd â diddordeb mewn deall mwy am hanes yr ardal.<br />Rydym wedi cyhoeddi llyfrynnau cerdded trefta...

Darparwyd gan Antioch (North Wales) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
Capel Salem, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 7PA
01492 533583 office@antioch.co.uk www.antioch.co.uk

Religion, Education, Relief of Poverty

Darparwyd gan Conwy Community Riding Centre Gwasanaeth ar gael yn Conwy
Tanrallt Farm, , Conwy,
07840871197 gwentj@btinternet.com

To provide riding and horse contact to local children at affordable prices including disabled.