Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 31 gwasanaethau o fewn Conwy yn y Colwny Bay

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Conwy Gwirfoddoli Ieuenctid Addysg a hyfforddiant
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
02920492169 mail@bulliesout.com http://www.bulliesout.com

Our Award winning Peer2Peer Programme, promotes Strength Through Sharing and the training day provides a full programme for young people that include life skills sessions such as active listening skills, communication skills...

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Conwy Cyngor ac eiriolaeth Plant a Theuluoedd Iechyd Meddwl
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
mentorsonline@bulliesout.com https://www.bulliesout.com

If you are being bullied or are concerned about someone who is, you can receive help and support from one of our trained Mentors through our e-mentoring service.

Darparwyd gan Gwasanaeth Argyfwng Meddygon Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandudno Junction, Conwy Iechyd a gofal cymdeithasol
Meddygfa Lonfa Surgery, , Glyn Y Marl Road,, Llandudno Junction, LL31 9NS
www.nweds.org.uk

The North Wales Emergency Doctor Service (NWEDS) is set up to provide skilled medical pre-hospital care. This involves attending medical emergencies that occur in North Wales as part of a coordinated response with the other e...

Darparwyd gan Neuadd Goffa Rowen Gwasanaeth ar gael yn Conwy, Conwy Cymuned
Ynys Goch, Ynys Goch Hill, Ty'n y Groes, Conwy, LL32 8UH
peterhoney914@gmail.com https://www.rowenconwy.org.uk

Memorial Hall

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn Cyflogaeth
PRIME Cymru North Wales, Plas Eirias Business Centre, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 8BF
01492 510340 northwales@primecymru.co.uk www.primecymru.co.uk

We also have an office in North Wales - providing the same support, in your area.

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged ov...

Darparwyd gan Cruse Bereavement Support Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Iechyd a gofal cymdeithasol Plant a Theuluoedd
27 Princes Drive, , Colwyn Bay, LL29 8HT
02920 226166 northwales@cruse.org.uk https://www.cruse.org.uk/

Gweledigaeth Cruse Cymorth Galar yw bod gan bob person mewn profedigaeth rywle i droi pan fydd rhywun yn marw: Rydym yn cynnig gwasanaethau cyfrinachol am ddim a ddarperir gan wirfoddolwyr sydd wedi'u hyfforddi.

Darparwyd gan SuperStars - Bae Colwyn Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy
1 Queens Drive, , Colwyn Bay,
superstars@nlrcwales.com https://www.nlrcwales.com/superstars.html

Rydym yn gylch i rieni a plant bach yn ganol Bae Colwyn. Rydym yn cyfarfod bob dydd Llun (tymor ysgol) 9.45am - 11.15am, £2.00 y teulu fesul sesiwn/wythnos. O fewn y sesiwn mae amser chwarae rhydd, amser byrbryd ac amser st...

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Cyngor ac eiriolaeth
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
07799533547 accessible.health@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk/accessible-health-service

Mae Iechyd Hygyrch yn wasanaeth sy'n cysylltu cleifion Byddar a Thrwm eu Clyw â Gweithwyr Iechyd Proffesiynol fel meddygon teulu, optegwyr, deintyddion ac adrannau ysbytai. Mae'n cefnogi pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw i wneud, g...

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Anabledd
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
01492 530013 info@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk/live-well-with-hearing-loss

Centre of Sign, Sight and Sound is working in partnership with RNID , to support D/deaf, people with hearing loss and people who suffer from Tinnitus. We understand that living with deafness, hearing loss and tinnitus can som...

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Cyflogaeth
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
01492 530013 jobsense@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk/jobsense-1

JobSense uses Specialist Employment Advisers to support people with a sensory loss, through a range of interventions tailored to the needs and circumstances of the individual to achieve the following outcomes:

Confidence...

Darparwyd gan Cynllun Cefnogi Cyn Ysgol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llandudno, Conwy
PO Box 239, , Llandudno, LL30
07943 671147 coordinator@conwysupportscheme.wales

Bwriad y cynllun yw rhoi cefnogaeth i rieni a phlant gydag anghenion ychwanegol i'w cyfeirio tuag at ddarpariaeth cylchoedd chwarae yn eu hardaloedd fydd yn eu galluogi i feithrin eu potensial llawn mewn chwarae a dysgu. Gal...

Darparwyd gan Community & Voluntary Support Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Cymuned
7, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TG
01492534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Community and Voluntary Support Conwy (CVSC) is the umbrella body set up to develop and promote voluntary and community action in the County of Conwy. It sits with the national body of Wales Council for Voluntary Action (WCVA...

Darparwyd gan Clwb Criced Bae Colwyn - Criced Anabledd Gwasanaeth ar gael yn COLWYN BAY, Conwy
Colwyn Bay Cricket Club, 77, Penrhyn Avenue, COLWYN BAY, LL28 4LR
07976746612 gj.winterburn@gmail.com https://www.colwynbaycricketclub.co.uk/

Clwb Criced Bae Colwyn ar y cyd â Criced Cymru a Chyngor Sir Conwy yn cynnig sesiynau hyffordd criced ar gyfer dynion a merched anabl dros 10 oed sydd â diddordeb mewn chwarae'r gêm. Drwy'r elusen Cricket Federation for Peop...

Darparwyd gan Churchmen's Snooker Club Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy
272 Abergele Road, Old Colwyn, Colwyn Bay,
01745 825412 churchmens@yahoo.co.uk https://www.churchmens.co.uk/

The Colwyn Churchmens Club situated on Abergele road, Old Colwyn, was founded in about 1903, and over the passed 100 years has provided a meeting place for members to participate in snooker, billiards and darts.

We...

Darparwyd gan Clwb Croce Llanfairfechan a Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llanfairfechan, Conwy
Shore Road West, , Llanfairfechan,
07962 234857 llancroquet@gmail.com

Community Amateur Sports Club for croquet play and coaching

Darparwyd gan Cylch Ti a Fi Tal y Bont Gwasanaeth ar gael yn Conwy, Conwy
Llanbedr-y-Cennin, , Conwy,

Grŵp lle gall plant cyn-ysgol a’u rhieni, neiniau, teidiau neu ofalwyr gyfarfod er mwyn i’r plant gael chwarae ac i’r oedolion allu cefnogi ei gilydd

Darparwyd gan Macular Society Grwp Cymdeithasu - Abergele Gwasanaeth ar gael yn Abergele, Conwy
Kinmel Avenue, Abergele, Abergele,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups/abergele-support-group

Mae ein grwpiau lleol ledled y DU yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl â chlefyd macwlaidd. Gallant eich helpu i ddeall eich cyflwr ymhellach, dod i delerau â cholli golwg, rhannu gwybodaeth am driniaeth ac aros yn...

Darparwyd gan Bancbwyd Cylch Abergele Gwasanaeth ar gael yn Abergele, Conwy
Abergele & Pensarn Station, Station Approach, Abergele,
01745826570 http://www.abergeledistrict.foodbank.org.uk/

To provide emergency food parcels to people in crisis

To reduce the need for a Foodbank by:
Identifying the reasons for the crisis and to support the clients to find suitable solutions

To signpost...

Darparwyd gan Paned and Play - Towyn Gwasanaeth ar gael yn Abergele, Conwy
87 Gors Road, Towyn, Abergele,
towyn@festival.church https://festival.church/towyn/

Paned & Play is a safe, warm environment where parents / carers / grandparents can bring their pre-school aged children to play, craft, sing and have a snack.
Every Tuesday during term time AND school holidays, 9:30am...

Darparwyd gan Colwyn Bay Men's Shed (Rhiw Road) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy
Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TE
malcolmworth@gmail.com http://www.colwynbaymensshed.org.uk/

The Colwyn Bay Men's Shed is a social group made up of men from all walks of life, who wish to learn and share skills and trades, from and with each other. It is a place where men can come together and share life experiences...