infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 23 gwasanaethau o fewn Conwy yn y Rhos on Sea

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Conwy Gwirfoddoli Ieuenctid Addysg a hyfforddiant
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
02920492169 mail@bulliesout.com http://www.bulliesout.com

Our Award winning Peer2Peer Programme, promotes Strength Through Sharing and the training day provides a full programme for young people that include life skills sessions such as active listening skills, communication skills...

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Conwy Cyngor ac eiriolaeth
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
https://www.bulliesout.com

If you are being bullied or are concerned about someone who is, you can receive help and support from one of our trained Mentors through our e-mentoring service.

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn Cyflogaeth
PRIME Cymru North Wales, Plas Eirias Business Centre, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 8BF
01492 510340 northwales@primecymru.co.uk www.primecymru.co.uk

We also have an office in North Wales - providing the same support, in your area.

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged ov...

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Anabledd Cyngor ac eiriolaeth
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
01492 530013 sarah.thomas@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk

Whilst recent government announcements have been televised with an interpreter for the BSL community, there is little explanation of what the changes mean or what consequences could be faced if guidelines are not met. Due to...

Darparwyd gan Gwasanaeth Argyfwng Meddygon Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandudno Junction, Conwy Iechyd a gofal cymdeithasol
Meddygfa Lonfa Surgery, , Glyn Y Marl Road,, Llandudno Junction, LL31 9NS
www.nweds.org.uk

The North Wales Emergency Doctor Service (NWEDS) is set up to provide skilled medical pre-hospital care. This involves attending medical emergencies that occur in North Wales as part of a coordinated response with the other e...

Penrhos Manor, Oak Drive, Colwyn Bay, LL29 7YW
01492 550170 tatt@tgpcymru.org.uk https://www.tgpcymru.org.uk/what-we-do/team-around-the-tenancy/

Gwneud digartrefedd i bobl ifanc ‘yn brin, yn fyr ac anghylchol’,
ac atal unigrwydd.

Mae Tîm o Amgylch y Denantiaeth (TAtT) yn wasanaeth arloesol sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymunedol y Loteri Gene...

Darparwyd gan Cruse Bereavement Care Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Iechyd a gofal cymdeithasol Plant a Theuluoedd
27 Princes Drive, , Colwyn Bay, LL29 8HT
northwales@cruse.org.uk

THIS SERVICE IS OFFERING SUPPORT BY TELEPHONE ONLY DUE TO COVID19.
Cruse Bereavement Care North Wales' vision is that all bereaved people have somewhere to turn when someone dies: We offer free and confidential services pro...

Darparwyd gan Neuadd Goffa Rowen Gwasanaeth ar gael yn Conwy, Conwy Cymuned
Ynys Goch, Ynys Goch Hill, Ty'n y Groes, Conwy, LL32 8UH
peterhoney914@gmail.com https://www.rowenconwy.org.uk

Memorial Hall

Darparwyd gan Clwb Croce Llanfairfechan a Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn LLANFAIRFECHAN, Conwy
Croquet Club House, Shore Road West, LLANFAIRFECHAN, LL33 0DA
0796 223 4857 sarahm.andrew.sa@gmail.com

Clwb Croce - bwriad y clwb yw chwarae pob math o croce, cydnabod y sgiliau a chyflwyno croce i eraill. Mae hyfforddiant ar gael i grwpiau neu unigolion. Croeso i grwpiau ymweld - ffoniwch Anwen ar 01248 680738 am fanylion....

Darparwyd gan Paned and Play - Towyn Gwasanaeth ar gael yn Abergele, Conwy
87 Gors Road, Towyn, Abergele,
towyn@festival.church https://festival.church/towyn/

Festival Tots is a safe, warm environment where parents / carers can bring their pre-school aged children to play, craft, sing and have a snack.

Darparwyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TG
01492 534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy. Fel sefydliad, mae Cefnogaeth a Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn anelu at ddarparu gwasanaeth o safon i gymunedau a grwpiau lleol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.

Darparwyd gan Bancbwyd Cylch Abergele Gwasanaeth ar gael yn Abergele, Conwy
Abergele & Pensarn Station, Station Approach, Abergele,
01745826570 http://www.abergeledistrict.foodbank.org.uk/

To provide emergency food parcels to people in crisis<br /><br />To reduce the need for a Foodbank by:<br />Identifying the reasons for the crisis and to support the clients to find suitable solutions <br /><br />To signpost...

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Cyngor ac eiriolaeth
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
07799533547 accessible.health@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk/accessible-health-service

Mae Iechyd Hygyrch yn wasanaeth sy'n cysylltu cleifion Byddar a Thrwm eu Clyw â Gweithwyr Iechyd Proffesiynol fel meddygon teulu, optegwyr, deintyddion ac adrannau ysbytai. Mae'n cefnogi pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw i wneud, g...

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Anabledd
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
01492 530013 info@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk/live-well-with-hearing-loss

Centre of Sign, Sight and Sound is working in partnership with RNID , to support D/deaf, people with hearing loss and people who suffer from Tinnitus. We understand that living with deafness, hearing loss and tinnitus can som...

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Cyflogaeth
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
01492 530013 jobsense@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk/jobsense-1

JobSense uses Specialist Employment Advisers to support people with a sensory loss, through a range of interventions tailored to the needs and circumstances of the individual to achieve the following outcomes:

Confidence...

Darparwyd gan Clwb Criced Bae Colwyn - Criced Anabledd Gwasanaeth ar gael yn COLWYN BAY, Conwy
Colwyn Bay Cricket Club, 77, Penrhyn Avenue, COLWYN BAY, LL28 4LR
07976746612 gj.winterburn@gmail.com https://www.colwynbaycricketclub.co.uk/

Clwb Criced Bae Colwyn ar y cyd â Criced Cymru a Chyngor Sir Conwy yn cynnig sesiynau hyffordd criced ar gyfer dynion a merched anabl dros 10 oed sydd â diddordeb mewn chwarae'r gêm. Drwy'r elusen Cricket Federation for Peop...

Darparwyd gan Cylch Ti a Fi Tal y Bont Gwasanaeth ar gael yn Conwy, Conwy
Llanbedr-y-Cennin, , Conwy,

Grŵp lle gall plant cyn-ysgol a’u rhieni, neiniau, teidiau neu ofalwyr gyfarfod er mwyn i’r plant gael chwarae ac i’r oedolion allu cefnogi ei gilydd

Darparwyd gan Community & Voluntary Support Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay, Conwy Cymuned
7, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TG
01492534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Community and Voluntary Support Conwy (CVSC) is the umbrella body set up to develop and promote voluntary and community action in the County of Conwy. It sits with the national body of Wales Council for Voluntary Action (WCVA...

Darparwyd gan Macular Society Grwp Cymdeithasu - Abergele Gwasanaeth ar gael yn Abergele, Conwy
Kinmel Avenue, Abergele, Abergele,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups/abergele-support-group

Mae ein grwpiau lleol ledled y DU yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl â chlefyd macwlaidd. Gallant eich helpu i ddeall eich cyflwr ymhellach, dod i delerau â cholli golwg, rhannu gwybodaeth am driniaeth ac aros yn...

Darparwyd gan Abbeyfield Llanrwst Society Ltd. - Supported housing Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Ty Abbeyfield, Denbigh Street,, Llanrwst,
01492 642373 Tyabbeyfieldllanrwst@gmail.com https://www.abbeyfield.com

Abbeyfield Llanrwst Society Ltd. run the Ty Abbeyfield sheltered house, opened in 1998 after planning led by Mr Seth Roberts whose vision was to establish an Abbeyfield home for the elderly in our community.<br /><br />Abbeyf...