Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 22 gwasanaethau o fewn Sir Ddinbych yn y Dinbych

Darparwyd gan Mind Dyffryn Clwyd Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych Iechyd Meddwl
82 Marsh Road, , Rhyl, LL16 2AE
01745 812461 mindrural@aol.com https://www.valeofclwydmind.co.uk/

Vale of Clwyd Mind is affiliated to National Mind, the leading mental health charity in both Wales and England. We were established in 1979 and since that time we have worked with and supported numerous individuals experienci...

Darparwyd gan Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych Gwasanaeth ar gael yn Ruthin, Sir Ddinbych Cyllido Gwirfoddoli Cymuned
Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824702441 engagement@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/home

DVSC is a membership based charity.

Our mission is to build resilient communities through voluntary action and social enterprise, providing excellent support for our members and being an influential voice in Denbighshire...

Darparwyd gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Gwasanaeth ar gael yn St Asaph, Sir Ddinbych Iechyd a gofal cymdeithasol
Welsh Ambulance Services NHS Trust Trust Headquarters, , HM Stanley Hospital, St Asaph, LL17 0RS

Over the last two decades, we have evolved to become one of the most clinically advanced ambulance services in the world, with a focus on providing all our patients with high quality care and service.

We are the forefront...

Darparwyd gan Footprints Gwasanaeth ar gael yn Prestatyn, Sir Ddinbych Iechyd Meddwl Iechyd a gofal cymdeithasol
Tai Tywyn Business Park, Sandy Lane, Prestatyn, LL19 7SF
davies_jacky@hotmail.com

I have over 18 years experience working with adults, children & families, I am educated to Master's level. I work with children and can fully empathise with the difficulties they may have. I am also able to work with a vast r...

Darparwyd gan adnodd CIC Gwasanaeth ar gael yn Denbigh, Sir Ddinbych Cyflogaeth Cymuned
Llawnt, , Denbigh, LL16 4SU
07941914323 circularresource@gmail.com

siop sgrap gymunedol, gweithdai creadigol, gwirfoddoli a chyfleoedd cyflogaeth

Darparwyd gan Jubilee Community Centre Gwasanaeth ar gael yn PRESTATYN, Sir Ddinbych Cymuned
Community Centre Seabank Drive, , PRESTATYN, LL19 7PP
07748054454 ktoddy51@sky.com

Community Centre providing space for community events. Registered groups include, bingo, dog training, Slimming World, model train club, Karate club, bingo, and Beacon Church group

Darparwyd gan Wintergreen-UK CIC Gwasanaeth ar gael yn Denbigh, Sir Ddinbych Iechyd Meddwl Lluoedd Arfog
Gwalia, Llangynhafal, Denbigh, LL16 4LN
info@wintergreenuk.org www.wintergreenuk.org

Free mental health activities and wellbeing for ex-military personnel and their families. Outdoor and indoor activities, wellbeing coaching and minfulness.

Darparwyd gan Prosiect Pobol Ifanc Gorllewin Y Rhyl Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych Plant a Theuluoedd
17 Bedford Street, , Rhyl, LL18 1SY
01745 357943 www.rhylyouth.co.uk

We are an independent local charity that provides informal education, youth group activities and 1 to 1 support for children & young people aged 11 to 25.

Darparwyd gan Forget-me-not Gwasanaeth ar gael yn St Asaph, Sir Ddinbych Dementia
Bodelwy, Mount Rd, St Asaph, LL17 0DF
01745 583770 janet.cameron2@btinternet.com

Prynhawn o weithredau, gan gynwys gemau, canu a dawnsio, a teithiau cerdded byr i fobl sydd yn byw gyda dementia a’i goflawyr. Mae hyn yn wythnosol yn Eglwys y Plwyf, Llanelwy.

Darparwyd gan King's Garden Gwasanaeth ar gael yn Denbigh, Sir Ddinbych Cyfleoedd Dydd i Oedolion Pobl hŷn Dementia
19, Bryn Teg, Denbigh, LL16 3TR
+441745815268 https://groceriesfromthe.garden/

Nature studies! Make connections to the natural world for the therapeutic benefits it offers. Our unique interactive sessions are engaging, interesting and fun. Join us for a relaxed, sociable experience while we explore th...

March Road , , Rhyl , LL18 2AB
workinprogressrhyl@gmail.com

WORK IN PROGRESS is a new mental health theatre group based in Rhyl for adults. Covid has had a huge impact on everyone’s mental health in so many ways. It’s well known that involvement in the performing arts improves people’...

Darparwyd gan Forget-me-not Chorus Gwasanaeth ar gael yn Bodelwyddan, Sir Ddinbych Dementia
Bodelwyddan Village Hall, Ronaldsway, Bodelwyddan, LL18 5TE
01492 472172 toby@forgetmenotchorus.com forgetmenotchorus.com

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac maent yn ffordd hamddenol a hwyliog o gwrdd â phobl eraill sy'n gwybod sut beth yw byw gyda dementia neu ochr yn ochr ag ef. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ac nid oes an...

Darparwyd gan Forget-me-not Chorus Gwasanaeth ar gael yn Bodelwyddan, Sir Ddinbych Dementia
Bodelwyddan Village Hall, Ronaldsway, Bodelwyddan, LL18 5TE
07841 359312 Toby@forgetmenotchorus.com https://www.forgetmenotchorus.com/join-our-community/

Dementia changes lives.
And so do charities like ours.
We’re Forget-me-not Chorus - a charity bringing the joy of singing to people living with dementia, and those who support them.

Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824 702 441 engagement@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/

Mae bod yn aelod o’r Rhwydwaith yn cynnwys nodi eich manylion yn y cyfeiriadur gwasanaethau rhwydweithio
Derbyn gwybodaeth reolaidd drwy e-bost e.e. gwybodaeth am grantiau, ymgynghoriadau a phrosiectau / gwasanaethau...

Darparwyd gan Denbighshire Voluntary Services Council - DVSC Volunteer Hub Gwasanaeth ar gael yn Ruthin, Sir Ddinbych
Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824 702 441 engagement@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/

Registering with the Volunteer Hub has many benefits including; using your skills and experience to help others, learning new skills, meeting people and making new friends & work experience to help find paid employment
...

Darparwyd gan CADMHAS Gwasanaeth ar gael yn St. Asaph, Sir Ddinbych Iechyd Meddwl Cyngor ac eiriolaeth
CADMHAS, Unit 94, Bowen Court, St. Asaph, LL17 0JE
01745813999 admin@cadmhas.co.uk www.cadmhas.com

Beth rydym yn ei wneud:
Rydym yn darparu’r gwasanaethau cymorth Eiriolaeth Iechyd Meddwl canlynol ar draws Gogledd Cymru:
Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA)
Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA)
Cynrychi...

Darparwyd gan Clwyd and Gwynedd Army Cadet Force Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych
Kinmel Park Army Camp, Abergele Road, Rhyl,
01745 583794 wa-cg-ao1@rfca.org.uk https://armycadets.com/county/clwyd-and-gwynedd-acf/

Mae Cadetiaid y Fyddin yn ymwneud â hwyl, cyfeillgarwch, gweithredu ac antur. Rydyn ni'n ysbrydoli pobl ifanc i herio eu terfynau a mynd ymhellach mewn bywyd, waeth beth maen nhw'n anelu at ei wneud.

Darparwyd gan Vale of Clwyd Mind Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych
82 Marsh Road, , Rhyl,
01745 336787 enquiries@valeofclwydmind.org.uk https://www.valeofclwydmind.co.uk/

Vale of Clwyd Mind (VOCM) is affiliated to National Mind, the leading mental health charity in both Wales and England. We were established in 1979 and since that time we have worked with and supported numerous individuals exp...

Darparwyd gan Prestatyn Visionaires Gwasanaeth ar gael yn Prestatyn, Sir Ddinbych
Nant Hall Road, , Prestatyn,
07548 829635 ngreer@visionsupport.org.uk https://visionsupport.org.uk

Mae Grwp Cymdeithasol Visionaires Prestatyn Vision Support yn grwp misol sy’n darpary cyfleoedd cymorth cymheiriaid I bobl sy’n byw a cholled golwg. Mae’r grwp yn cael ei redeg gan grwp cyfeillgar o wirfyddolwyr sydd hefyd yn...

Darparwyd gan Denbighshire Voluntary Services Council - DVSC Gwasanaeth ar gael yn Ruthin, Sir Ddinbych
Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824 702 441 office@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/

We aim to promote, support, enable and develop a sustainable Third Sector. We will support organisations to deliver their services in an effective and sustainable manner.

We can help with:
Provision of low cos...