Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 10 gwasanaethau o fewn Sir Ddinbych yn y Edeirnion

Darparwyd gan Forget-me-not Chorus Gwasanaeth ar gael yn Bodelwyddan, Sir Ddinbych Dementia
Bodelwyddan Village Hall, Ronaldsway, Bodelwyddan, LL18 5TE
07841 359312 Toby@forgetmenotchorus.com https://www.forgetmenotchorus.com/join-our-community/

Dementia changes lives.
And so do charities like ours.
We’re Forget-me-not Chorus - a charity bringing the joy of singing to people living with dementia, and those who support them.

Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824 702 441 engagement@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/

Mae bod yn aelod o’r Rhwydwaith yn cynnwys nodi eich manylion yn y cyfeiriadur gwasanaethau rhwydweithio
Derbyn gwybodaeth reolaidd drwy e-bost e.e. gwybodaeth am grantiau, ymgynghoriadau a phrosiectau / gwasanaethau...

Darparwyd gan Denbighshire Voluntary Services Council - DVSC Volunteer Hub Gwasanaeth ar gael yn Ruthin, Sir Ddinbych
Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824 702 441 engagement@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/

Registering with the Volunteer Hub has many benefits including; using your skills and experience to help others, learning new skills, meeting people and making new friends & work experience to help find paid employment
...

Darparwyd gan CADMHAS Gwasanaeth ar gael yn St. Asaph, Sir Ddinbych Iechyd Meddwl Cyngor ac eiriolaeth
CADMHAS, Unit 94, Bowen Court, St. Asaph, LL17 0JE
01745813999 admin@cadmhas.co.uk www.cadmhas.com

Beth rydym yn ei wneud:
Rydym yn darparu’r gwasanaethau cymorth Eiriolaeth Iechyd Meddwl canlynol ar draws Gogledd Cymru:
Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA)
Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA)
Cynrychi...

Darparwyd gan Clwyd and Gwynedd Army Cadet Force Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych
Kinmel Park Army Camp, Abergele Road, Rhyl,
01745 583794 wa-cg-ao1@rfca.org.uk https://armycadets.com/county/clwyd-and-gwynedd-acf/

Mae Cadetiaid y Fyddin yn ymwneud â hwyl, cyfeillgarwch, gweithredu ac antur. Rydyn ni'n ysbrydoli pobl ifanc i herio eu terfynau a mynd ymhellach mewn bywyd, waeth beth maen nhw'n anelu at ei wneud.

Darparwyd gan Vale of Clwyd Mind Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych
82 Marsh Road, , Rhyl,
01745 336787 enquiries@valeofclwydmind.org.uk https://www.valeofclwydmind.co.uk/

Vale of Clwyd Mind (VOCM) is affiliated to National Mind, the leading mental health charity in both Wales and England. We were established in 1979 and since that time we have worked with and supported numerous individuals exp...

Darparwyd gan Prestatyn Visionaires Gwasanaeth ar gael yn Prestatyn, Sir Ddinbych
Nant Hall Road, , Prestatyn,
07548 829635 ngreer@visionsupport.org.uk https://visionsupport.org.uk

Mae Grwp Cymdeithasol Visionaires Prestatyn Vision Support yn grwp misol sy’n darpary cyfleoedd cymorth cymheiriaid I bobl sy’n byw a cholled golwg. Mae’r grwp yn cael ei redeg gan grwp cyfeillgar o wirfyddolwyr sydd hefyd yn...

Darparwyd gan Denbighshire Voluntary Services Council - DVSC Gwasanaeth ar gael yn Ruthin, Sir Ddinbych
Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824 702 441 office@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/

We aim to promote, support, enable and develop a sustainable Third Sector. We will support organisations to deliver their services in an effective and sustainable manner.

We can help with:
Provision of low cos...

Darparwyd gan Cyngor ar Bopeth Y Rhyl Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych
11 Water Street, , Rhyl, LL18 1SP
0808 278 7933 advice@dcab.co.uk https://www.citizensadvice.org.uk/local/denbighshire/

Nod Cyngor ar Bopeth yw darparu cyngor sydd ei angen ar bobl ar gyfer delio a'r problemau maent yn eu hwynebu a gwella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae ein rhwydwaith yn darparu cyngor diduedd, anniby...

Darparwyd gan Rhyl Men's Shed Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych
34 Wellington Road, , Rhyl,
01745 798350 hello@rhylmensshed.co.uk

Rhyl Men's Shed is for men (18+) to potter, do 'guy stuff', have a brew & a chat!

The Rhyl Men's Shed provides a safe, supportive & friendly environment for men of all ages, backgrounds and capabilities to gather...