infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1507 gwasanaethau o fewn 50 milltiroedd i North Wales

Darparwyd gan Abergele Men's Shed Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Hesketh House, Bridge Street, Abergele,
01745826570 abergelemensshed@outlook.com https://abergelemensshed.wordpress.com/

Abergeles Mens Shed is run by its members. If you have an interest in gardening, woodwork, wood turning, designing, technology/ computers etc.. or just want to meet for a coffee and a chat with a bit of banter come and join u...

Darparwyd gan Colwyn Bay Men's Shed (Pentre Newydd Community Centre) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Llanelian Road, Old Colwyn, Colwyn Bay,
07986 315853 http://www.colwynbaymensshed.org.uk/

Woodworking, Metalworking, Digital Photography, Gardening, Computers. Colwyn Bay also offers a separate group for women, the 'She Shed'.

Darparwyd gan Llanwrst Men's Shed Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Golygfa Gwydyr, Plough Street, Llanrwst,
01492642110 mensshedllanwrst@gmail.com

Undertake some activity in the company of others, participate in some joint endeavour, find friendship and companionship, provide help and support to themselves and others, make use of the workshop or other facilities, learn...

Darparwyd gan Sanctuary Cornerstone Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Holborn, Glyn Y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS
01492 573147 ian.mcneillie@sanctuarytrust.org.uk https://sanctuarytrust.org.uk/projects/cornerstone/

Ariannodd Cefnogi Pobl saith hostel â gwelyau yn darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau Cymorth Tenantiaeth i ddeg cleient digartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd sy'n byw yn eu tenantiaethau eu hunain ar radd...

Darparwyd gan Conwy Food Bank Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 471793 conwyfoodbank@gmail.com https://sanctuarytrust.org.uk/projects/conwy-food-bank/

<br />Mae Banc Bwyd Conwy yn brosiect heb ei ariannu o dan ymbarél Sanctuary sy'n ceisio bwydo pobl sy'n byw yn Sir Conwy sydd mewn argyfwng ac yn methu â fforddio bwyd. Rydym yn annibynnol ac nid ydym yn rhan o rwydwaith cen...

Darparwyd gan Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Metropole Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29 8LG
01492 533714 help@carersoutreach.org.uk https://carersoutreach.org.uk/

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn elusen gofrestredig sy'n darparu gwybodaeth a cefnogaeth i bobl sy'n gofalu am berthnasau, ffrindiau neu gymdogion.<br /><br />Rydym yn darparu:<br />• Clust i wrando<br />• Mynediad i wasana...

Darparwyd gan Gwasanaeth Ailsefydlu Tymor Byr y Groes Goch Brydeinig Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Red Cross House, North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ
01745 828330 northwales@redcross.org.uk https://www.redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol.

Darparwyd gan Cricket Club - Bae Colwyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
cricket@colwynbaycc.co.uk https://www.colwynbaycricketclub.co.uk

Provide facilities to play cricket. We also provide facilities for playing snooker and we have a thriving bridge section. We are also linked with a crown green bowls club.

Darparwyd gan Saturplay Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Llanfairfechan Town Hall, Village Road, LLANFAIRFECHAN,
01248 680862 catherineshipp@hotmail.co.uk

Ar gau oherwydd Covid-19 nes rhoddir gwybod yn wahanol<br /><br />Darparu teganau, crefft a lle braf a chwarae. Lle i rieni a gofalwyr gyfarfod tra mae'r plant yn chwarae. Lluniaeth ysgafn.<br />Croeso cynnes i deuluoedd n...

Darparwyd gan Mums matter, Conwy Mind Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 879907 info@conwymind.org.uk https://www.conwymind.org.uk

New motherhood is often imagined to be a time of great joy, happiness <br />and excitement. However the reality for many mums can be far <br />from this, with low moods, anxiety and worrying thoughts and feelings. <br />At Co...

Darparwyd gan Abergele District Action Group Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
geleadag@gmail.com

Abergele District Action Group is a community group dedicated to breaking down boundaries within our district by enhancing the lives and environment of the residents. We hope to promote cohesion between other community groups...

Darparwyd gan Cynllun Cefnogi Cyn Ysgol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
PO Box 207, , COLWYN BAY, LL29 0FA
07943 671147 coordinator@conwysupportscheme.wales

Bwriad y cynllun yw rhoi cefnogaeth i rieni a phlant gydag anghenion ychwanegol i'w cyfeirio tuag at ddarpariaeth cylchoedd chwarae yn eu hardaloedd fydd yn eu galluogi i feithrin eu potensial llawn mewn chwarae a dysgu. Gal...

Darparwyd gan Cymorth Cymunedol PoblPen Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
lisagoodier@outlook.com

Rydym yn darparu prydau wedi'u coginio'n ffres i'r henoed ac sy'n agored i niwed mewn cymunedau yn ogystal â chefnogi lles emosiynol, economaidd ac amgylcheddol unigolion trwy gyfleoedd gwirfoddoli.

Darparwyd gan AR GAU - Ti a Fi Groes Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Groes Village Hall, , ,
07507 185869 wright.home@hotmail.com

Cylch Ti a Fi sy'n cyfarfod dydd Iau cynta'r mis.

Darparwyd gan Citizens Advice Conwy Debt and Benefits Advice Service - Llandudno Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Town Hall, Lloyd Street , Llandudno, LL30 2UP
01745 828705 advicecyngor@caconwy.org.uk http://cabconwy.webs.com/

Citizens Advice Conwy aims to provide the advice people need for the problems they face and equally to improve the policies & practises that affect people’s lives. <br /><br />We provide free, independent, confidential & impa...

Darparwyd gan Gwirfoddoli CVSC Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 534091 volunteering@cvsc.org.uk https://www.volunteering-wales.net https://www.cvsc.org.uk

Rydym yn recriwtio, yn cyfeirio ac yn gosod gwirfoddolwyr gyda llu o grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Rydym yn mynychu arddangosfeydd i hyrwyddo manteision gwirfoddoli.<br />Rydym hefyd yn cynghori efo sefydliadau cymorth gyd...

Darparwyd gan Cwnsela perthynas am ddim i bobl hŷn a gofalwyr yng Nghonwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
0300 003 2340 enquiries.cymru@relate.org.uk https://www.relate.org.uk/cymru

Mae gan Relate Cymru gontract tymor byr tan ddiwedd mis Mawrth 2022 i ddarparu cymorth cwnsela perthynas gyfrinachol am ddim i bobl hŷn (50+ oed) neu'r rhai sy'n darparu gofal i bobl hŷn sy'n byw yn ardal awdurdod lleol Conwy...

Darparwyd gan Annibynnol Fi Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
Independent Me http://independentme.org.uk

Independent Me is a companionship service that will help you live a happy healthy independent life, and if you feel lonely or isolated our team offers support for people who need a helping hand with every day tasks. From comi...

Darparwyd gan Canolfan Dewi Sant Centre Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 7RG
07975 543020 dewisant@btconnect.com http://www.dewisantcentre.com

Canolfan Dewi Sant Centre is an innovative multi purpose community venue in Pensarn, Abergele, in the county of Conwy. It comprises of a main function hall, committee room, bistro cafe room and kitchen. <br /><br />St. David...

Darparwyd gan Tim Lles Cymunedol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 577449 stayingwell@conwy.gov.uk http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Leisure-sport-and-health/Community-wellbeing/Community-wellbeing-activities.aspx

Mae’r Tîm Lles Cymunedol yma i gefnogi pobl hŷn sy’n byw yn Sir Conwy i’w cynorthwyo i roi cynnig ar gyfleoedd i hybu eu lles corfforol a meddyliol. Efallai bod diddordeb gennych mewn ymuno â grŵp canu neu gymdeithasol, gwneu...