Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1600 gwasanaethau o fewn 50 milltiroedd i North Wales

Darparwyd gan Community & Voluntary Support Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
7, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TG
01492534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Community and Voluntary Support Conwy (CVSC) is the umbrella body set up to develop and promote voluntary and community action in the County of Conwy. It sits with the national body of Wales Council for Voluntary Action (WCVA...

Darparwyd gan Neuadd Goffa Rowen Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
Ynys Goch, Ynys Goch Hill, Ty'n y Groes, Conwy, LL32 8UH
peterhoney914@gmail.com https://www.rowenconwy.org.uk

Memorial Hall

Darparwyd gan The Kind Bay Initiative Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
enquiries@kindbayinitiative.co.uk

The Kind Bay Initiative is a not for profit organisation based in Colwyn Bay, North Wales. Our aim is to tackle isolation and poor mental health by bringing people together at our weekly get togethers where we provide food, e...

Darparwyd gan Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Metropole Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29 8LG
01492 533714 help@carersoutreach.org.uk https://carersoutreach.org.uk/

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn elusen gofrestredig sy'n darparu gwybodaeth a cefnogaeth i bobl sy'n gofalu am berthnasau, ffrindiau neu gymdogion.

Rydym yn darparu:
• Clust i wrando
• Mynediad i wasana...

Darparwyd gan Paned and Play - Towyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
87 Gors Road, Towyn, Abergele,
towyn@festival.church https://festival.church/towyn/

Paned & Play is a safe, warm environment where parents / carers / grandparents can bring their pre-school aged children to play, craft, sing and have a snack.
Every Tuesday during term time AND school holidays, 9:30am...

Darparwyd gan Launch -Towyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
towyn@festival.church https://festival.church/towyn/

Fun, games, snacks and a great way to make new friends.

Church youth group held at Festival Church Towyn

Darparwyd gan Swim Hapus Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07588136919 Holdfield4@gmail.com https://holdfield4.wixsite.com/swimhapus

Local private Parent & child group swimming lessons.
Lessons will teach you and your child water confidence, swim and safety skills in a fun and educational way.
Max 3 in a class under 3yrs.
Max 6 in a class 2-...

Darparwyd gan Abergele Youth Shed Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07591 357641 https://www.abergeleyouthshed.org/

Mae ‘Abergele Youth Shed’ yn grŵp ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Lle gallant dod i gymryd rhan mewn sesiynau creadigol; i ennill sgiliau, gwneud ffrindiau, ymlacio a chael hwyl.

Cysylltwch am fwy...

Darparwyd gan Bancbwyd Cylch Abergele Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Abergele & Pensarn Station, Station Approach, Abergele,
07851982512 http://www.abergeledistrict.foodbank.org.uk/

To provide emergency food parcels to people in crisis

To reduce the need for a Foodbank by:
Identifying the reasons for the crisis and to support the clients to find suitable solutions

To signpost...

Darparwyd gan Macular Society Grwp Cymdeithasu - Abergele Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Kinmel Avenue, Abergele, Abergele,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups/abergele-support-group

Mae ein grwpiau lleol ledled y DU yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl â chlefyd macwlaidd. Gallant eich helpu i ddeall eich cyflwr ymhellach, dod i delerau â cholli golwg, rhannu gwybodaeth am driniaeth ac aros yn...

Darparwyd gan Gwasanaeth Ailsefydlu Tymor Byr y Groes Goch Brydeinig Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Red Cross House, North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ
01745 828330 northwales@redcross.org.uk https://www.redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol.

Darparwyd gan Macular Society Support Group - Llandudno Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Queens Road, , Llandudno,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups/llandudno-support-group

Mae ein grwpiau lleol ledled y DU yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl â chlefyd macwlaidd. Gallant eich helpu i ddeall eich cyflwr ymhellach, dod i delerau â cholli golwg, rhannu gwybodaeth am driniaeth ac aros yn...

Darparwyd gan Gwasanaeth Tai a gwasanaeth cymorth fel y bo'r angen Nacro Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 539940 courtney.thomas@nacro.org.uk https://www.nacro.org.uk/

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth a Gwasanaeth Cymorth fel y bo'r angen yng Conwy yn cael ei hariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Conwy. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros dro am hyd at 24 mis I grwpiau gwaha...

Darparwyd gan SuperStars - Bae Colwyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
1 Queens Drive, , Colwyn Bay,
superstars@nlrcwales.com https://www.nlrcwales.com/superstars.html

Rydym yn gylch i rieni a plant bach yn ganol Bae Colwyn. Rydym yn cyfarfod bob dydd Llun (tymor ysgol) 9.45am - 11.15am, £2.00 y teulu fesul sesiwn/wythnos. O fewn y sesiwn mae amser chwarae rhydd, amser byrbryd ac amser st...

Darparwyd gan Sanctuary Cornerstone Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 573147 https://sanctuarytrust.org.uk/projects/cornerstone/

Ariannodd Cefnogi Pobl saith hostel â gwelyau yn darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau Cymorth Tenantiaeth i ddeg cleient digartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd sy'n byw yn eu tenantiaethau eu hunain ar radd...

Darparwyd gan Conwy Food Bank Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07305197810 conwyfoodbank@gmail.com https://sanctuarytrust.org.uk/projects/conwy-food-bank/


Mae Banc Bwyd Conwy yn brosiect heb ei ariannu o dan ymbarél Sanctuary sy'n ceisio bwydo pobl sy'n byw yn Sir Conwy sydd mewn argyfwng ac yn methu â fforddio bwyd. Rydym yn annibynnol ac nid ydym yn rhan o rwydwaith cen...

Darparwyd gan Knit & Natter grwp Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
Lilian Lord/Paula Owen

A place for those who enjoy knitting, crocheting or similar to come together to socialise, make friends and support each other whilst sharing a hobby and being part of the community.
Non-knitters are welcome to come and...

Darparwyd gan Community Navigator Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Eirianfa community centre, , Denbigh,
0300 2345 007 enquiries@acnwc.org http://www.ageconnectsnwc.org/en/

Community Navigator supports social prescribing. We work alongside the local authority's Single Point of Access and are embedded within the local authority locality teams.

Our Community Navigator will conduct a Wha...

Darparwyd gan Gwasanaeth Camdriniaeth Yn Y Cartef Aberconwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 872992 https://www.aberconwydomesticabuseservice.com

Aberconwy Domestic Abuse Service provides confidential information and support to victims and survivors or domestic abuse. Domestic abuse can include physical, emotional, psychological, sexual, financial and isolation whether...

Darparwyd gan Tim Lles Cymunedol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 577449 stayingwell@conwy.gov.uk http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Leisure-sport-and-health/Community-wellbeing/Community-wellbeing-activities.aspx

Mae’r Tîm Lles Cymunedol yma i gefnogi pobl hŷn sy’n byw yn Sir Conwy i’w cynorthwyo i roi cynnig ar gyfleoedd i hybu eu lles corfforol a meddyliol. Efallai bod diddordeb gennych mewn ymuno â grŵp canu neu gymdeithasol, gwneu...