infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1465 gwasanaethau o fewn 50 milltiroedd i North Wales

Darparwyd gan Canolfan Dewi Sant Centre Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 7RG
07975 543020 dewisant@btconnect.com http://www.dewisantcentre.com

Canolfan Dewi Sant Centre is an innovative multi purpose community venue in Pensarn, Abergele, in the county of Conwy. It comprises of a main function hall, committee room, bistro cafe room and kitchen. <br /><br />St. David...

Darparwyd gan Tim Lles Cymunedol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 577449 stayingwell@conwy.gov.uk http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Leisure-sport-and-health/Community-wellbeing/Community-wellbeing-activities.aspx

Mae’r Tîm Lles Cymunedol yma i gefnogi pobl hŷn sy’n byw yn Sir Conwy i’w cynorthwyo i roi cynnig ar gyfleoedd i hybu eu lles corfforol a meddyliol. Efallai bod diddordeb gennych mewn ymuno â grŵp canu neu gymdeithasol, gwneu...

Darparwyd gan Launch -Towyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
towyn@festival.church https://festival.church/towyn/

Fun, games, snacks and a great way to make new friends.

Darparwyd gan Paned and Play - Towyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
87 Gors Road, Towyn, Abergele,
towyn@festival.church https://festival.church/towyn/

Festival Tots is a safe, warm environment where parents / carers can bring their pre-school aged children to play, craft, sing and have a snack.

Darparwyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TG
01492 534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy. Fel sefydliad, mae Cefnogaeth a Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn anelu at ddarparu gwasanaeth o safon i gymunedau a grwpiau lleol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.

Darparwyd gan Epilepsy action Cymru | Coffi a sgwrs Abergele Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Hesketh House, Bridge Street, Abergele,
https://www.epilepsy.org.uk

Canghennau a grwpiau yng Ngogledd Cymru

Darparwyd gan Neuadd Goffa Rowen Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
Ynys Goch, Ynys Goch Hill, Ty'n y Groes, Conwy, LL32 8UH
peterhoney914@gmail.com https://www.rowenconwy.org.uk

Memorial Hall

Darparwyd gan Hafan Cymru - Prosiect Menywod Ifanc Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Mae Prosiect Menywod Ifanc Hafan Cymru yn cynnig llety a rennir gyda cefnogaeth arbenigol i bobl ifanc sy'n agored i niwed.

Darparwyd gan Hafan Cymru - Prosiect Cefnogaeth Symudol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Mae Hafan Cymru hefyd yn cynnig prosiect cefnogaeth symudol (cefnogaeth yn eich cartref eich hun) ar gyfer dynion a menywod sy'n agored i niwed sydd ag anghenion sy'n gysylltiedig â thai

Darparwyd gan Hafan Cymru - Cynllun Tai a Chymorth Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Yn Conwy rydym yn cynnig llety â chymorth dros dro i fenywod sy'n agored i niwed - yn sengl neu gyda plant.<br />Rydym yn cynnig dull cyfannol ac yn cefnogi pobl ag ystod eang o anghenion.<br /><br />Tra'n cartrefu gyda Hafan...

Darparwyd gan Gwirfoddoli CVSC Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 523858 volunteering@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/volunteering

Rydym yn recriwtio, yn cyfeirio ac yn gosod gwirfoddolwyr gyda llu o grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Rydym yn mynychu arddangosfeydd i hyrwyddo manteision gwirfoddoli.<br />Rydym hefyd yn cynghori efo sefydliadau cymorth gyd...

Darparwyd gan Mentora Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07508 99 30 50 mentoraconwy@gmail.com https://www.tanymaen.org.uk/

Rydym yn darparu cefnogaeth mentora i bobl yng nghefn gwlad Conwy, gan gynnwys cefnogaeth unigol, (mentora wyneb yn wyneb, mentora e-bost / testun, mentora ffôn), cefnogaeth mentora grŵp, cyfeirio. Byddwn yn paru pobl â mento...

Darparwyd gan Community & Voluntary Support Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
7, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TG
01492534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Community and Voluntary Support Conwy (CVSC) is the umbrella body set up to develop and promote voluntary and community action in the County of Conwy. It sits with the national body of Wales Council for Voluntary Action (WCVA...

Darparwyd gan Hafal Conwy - Family Support Service Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07812 108 128 heather.russellhughes@hafal.org https://www.hafal.org/in-your-area/conwy/

Hafal Conwy helps people with serious mental illness and their families to work towards recovery.<br /><br />One-to-one support, group support, and a voice in planning. We offer general support/information/group work with emp...

Darparwyd gan Hwb Cymorth Cymunedol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492523853 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk

Beth bynnag eich amgylchiadau, mae eich Hwb Cymorth Cymunedol lleol yma ac yn barod i helpu. Gallwch ffonio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 a 5 a siarad yn gwbl gyfrinachol ag aelod o’n tîm hyfforddedig a gwybodus. P'un a...

Darparwyd gan Abergele Youth Shed Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07591 357641 https://www.abergeleyouthshed.org/

Mae ‘Abergele Youth Shed’ yn grŵp ieuenctid ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Lle gallant dod i gymryd rhan mewn sesiynau creadigol; i ennill sgiliau, gwneud ffrindiau, ymlacio a chael hwyl.<br /><br />Cysylltwch am fwy...

Darparwyd gan Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Metropole Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29 8LG
01492 533714 help@carersoutreach.org.uk https://carersoutreach.org.uk/

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn elusen gofrestredig sy'n darparu gwybodaeth a cefnogaeth i bobl sy'n gofalu am berthnasau, ffrindiau neu gymdogion.<br /><br />Rydym yn darparu:<br />• Clust i wrando<br />• Mynediad i wasana...

Darparwyd gan Llanwrst Men's Shed Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Golygfa Gwydyr, Plough Street, Llanrwst,
01492642110 mensshedllanwrst@gmail.com

Undertake some activity in the company of others, participate in some joint endeavour, find friendship and companionship, provide help and support to themselves and others, make use of the workshop or other facilities, learn...

Darparwyd gan Abergele District Action Group Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
geleadag@gmail.com

Abergele District Action Group is a community group dedicated to breaking down boundaries within our district by enhancing the lives and environment of the residents. We hope to promote cohesion between other community groups...

Darparwyd gan Y Morfa Community Sports and Recreation Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
http://www.morfasport.com/

Towyn and Kinmel Bay community fitness and well-being centre for all ages and abilities.The centre has sports hall and equipment for a wide range of community based fitness, social and well-being activities and external games...