Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1742 gwasanaethau o fewn 50 milltiroedd i North Wales

Darparwyd gan Neuadd Goffa Rowen Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
Ynys Goch, Ynys Goch Hill, Ty'n y Groes, Conwy, LL32 8UH
peterhoney914@gmail.com https://www.rowenconwy.org.uk

Memorial Hall

Darparwyd gan Community & Voluntary Support Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
7, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TG
01492534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Community and Voluntary Support Conwy (CVSC) is the umbrella body set up to develop and promote voluntary and community action in the County of Conwy. It sits with the national body of Wales Council for Voluntary Action (WCVA...

Darparwyd gan Hwb Cymorth Cymunedol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492523853 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk

Beth bynnag eich amgylchiadau, mae eich Hwb Cymorth Cymunedol lleol yma ac yn barod i helpu. Gallwch ffonio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 a 5 a siarad yn gwbl gyfrinachol ag aelod o’n tîm hyfforddedig a gwybodus. P'un a...

Darparwyd gan The Kind Bay Initiative Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
enquiries@kindbayinitiative.co.uk

The Kind Bay Initiative is a not for profit organisation based in Colwyn Bay, North Wales. Our aim is to tackle isolation and poor mental health by bringing people together at our weekly get togethers where we provide food, e...

Darparwyd gan SuperStars - Bae Colwyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
1 Queens Drive, , Colwyn Bay,
superstars@nlrcwales.com https://www.nlrcwales.com/superstars.html

Rydym yn gylch i rieni a plant bach yn ganol Bae Colwyn. Rydym yn cyfarfod bob dydd Llun (tymor ysgol) 9.45am - 11.15am, £2.00 y teulu fesul sesiwn/wythnos. O fewn y sesiwn mae amser chwarae rhydd, amser byrbryd ac amser st...

Darparwyd gan Sanctuary Cornerstone Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 573147 shirley.cannon@sanctuarytrust.org.uk https://sanctuarytrust.org.uk/projects/cornerstone/

Ariannodd Cefnogi Pobl saith hostel â gwelyau yn darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau Cymorth Tenantiaeth i ddeg cleient digartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd sy'n byw yn eu tenantiaethau eu hunain ar radd...

Darparwyd gan Conwy Food Bank Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07305197810 conwyfoodbank@gmail.com https://sanctuarytrust.org.uk/projects/conwy-food-bank/


Mae Banc Bwyd Conwy yn brosiect heb ei ariannu o dan ymbarél Sanctuary sy'n ceisio bwydo pobl sy'n byw yn Sir Conwy sydd mewn argyfwng ac yn methu â fforddio bwyd. Rydym yn annibynnol ac nid ydym yn rhan o rwydwaith cen...

Darparwyd gan Knit & Natter Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
Lilian Lord/Paula Owen

A place for those who enjoy knitting, crocheting or similar to come together to socialise, make friends and support each other whilst sharing a hobby and being part of the community.
Non-knitters are welcome to come and...

Darparwyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TG
01492 534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy. Fel sefydliad, mae Cefnogaeth a Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn anelu at ddarparu gwasanaeth o safon i gymunedau a grwpiau lleol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.

Darparwyd gan Gwirfoddoli CVSC Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 523858 volunteering@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/volunteering

Rydym yn recriwtio, yn cyfeirio ac yn gosod gwirfoddolwyr gyda llu o grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Rydym yn mynychu arddangosfeydd i hyrwyddo manteision gwirfoddoli.
Rydym hefyd yn cynghori efo sefydliadau cymorth gyd...

Darparwyd gan Cynllun Cefnogi Cyn Ysgol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
PO Box 239, , Llandudno, LL30
07943 671147 coordinator@conwysupportscheme.wales

Bwriad y cynllun yw rhoi cefnogaeth i rieni a phlant gydag anghenion ychwanegol i'w cyfeirio tuag at ddarpariaeth cylchoedd chwarae yn eu hardaloedd fydd yn eu galluogi i feithrin eu potensial llawn mewn chwarae a dysgu. Gal...

Darparwyd gan Hafal Conwy - Family Support Service Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07812 108 128 heather.russellhughes@hafal.org https://www.hafal.org/in-your-area/conwy/

Hafal Conwy helps people with serious mental illness and their families to work towards recovery.

One-to-one support, group support, and a voice in planning. We offer general support/information/group work with emp...

Darparwyd gan Canu am iechyd Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 361702

Helpu cael gwared o densiynau corfforol, gwella anadlu,a chodi ysbryd drwy ganu.

Darparwyd gan Cylch Ti a Fi Tal y Bont Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Llanbedr-y-Cennin, , Conwy,

Grŵp lle gall plant cyn-ysgol a’u rhieni, neiniau, teidiau neu ofalwyr gyfarfod er mwyn i’r plant gael chwarae ac i’r oedolion allu cefnogi ei gilydd

Darparwyd gan Hafan Cymru - Prosiect Menywod Ifanc Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Mae Prosiect Menywod Ifanc Hafan Cymru yn cynnig llety a rennir gyda cefnogaeth arbenigol i bobl ifanc sy'n agored i niwed.

Darparwyd gan Fforwm Pobl Hŷn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492817124 http://www.ageconnectsnwc.org/

The Older People’s Forum (OPF) in Conwy provides people aged 50 or over a platform for Civic Engagement, whereby together they identify and address issues of public concern. It promotes active citizenship and opportunities fo...

Darparwyd gan Abbeyfield Llanrwst Society Ltd. - Supported housing Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Ty Abbeyfield, Denbigh Street,, Llanrwst,
01492 642373 Tyabbeyfieldllanrwst@gmail.com https://www.abbeyfield.com

Abbeyfield Llanrwst Society Ltd. run the Ty Abbeyfield sheltered house, opened in 1998 after planning led by Mr Seth Roberts whose vision was to establish an Abbeyfield home for the elderly in our community.

Abbeyf...

Darparwyd gan Bryn Cadno Centre (Upper Colwyn Bay Community Centre) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Bryn Cadno, , Colwyn Bay,
ucbccpc@gmail.com https://www.cadnobryn.wix.com/bryn-cadno-centre

The Centre is a Registered Charity run by volunteers. The objects of the Charity are to provide opportunities for social, educational, recreational and leisure activities.
We organise special events during each year, to...

Darparwyd gan Colwyn Bay Men's Shed (Rhiw Road) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TE
malcolmworth@gmail.com http://www.colwynbaymensshed.org.uk/

The Colwyn Bay Men's Shed is a social group made up of men from all walks of life, who wish to learn and share skills and trades, from and with each other. It is a place where men can come together and share life experiences...

Darparwyd gan Cylch Ti a Fi Rowen Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07845128109

Cylch Ti a Fi i rieni a plant cyn oed ysgol.