infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1471 gwasanaethau o fewn 50 milltiroedd i North Wales

Darparwyd gan Gwirfoddoli CVSC Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 534091 volunteering@cvsc.org.uk https://www.volunteering-wales.net https://www.cvsc.org.uk

Rydym yn recriwtio, yn cyfeirio ac yn gosod gwirfoddolwyr gyda llu o grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Rydym yn mynychu arddangosfeydd i hyrwyddo manteision gwirfoddoli.<br />Rydym hefyd yn cynghori efo sefydliadau cymorth gyd...

Darparwyd gan Neuadd Goffa Rowen Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
Ynys Goch, Ynys Goch Hill, Ty'n y Groes, Conwy, LL32 8UH
peterhoney914@gmail.com https://www.rowenconwy.org.uk

Memorial Hall

Darparwyd gan Abergele Autumn Club Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01745825882 Ann.williams40@yahoo.co.uk

We are reopening on 26th April. You will be very welcome to come and join us. <br />We hold meetings every Tuesday morning in the Youth Centre next to Abergele Library. We have coffee or tea and a chat. Also play a couple of...

Darparwyd gan Hafan Cymru - Prosiect Menywod Ifanc Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Mae Prosiect Menywod Ifanc Hafan Cymru yn cynnig llety a rennir gyda cefnogaeth arbenigol i bobl ifanc sy'n agored i niwed.

Darparwyd gan Hafan Cymru - Prosiect Cefnogaeth Symudol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Mae Hafan Cymru hefyd yn cynnig prosiect cefnogaeth symudol (cefnogaeth yn eich cartref eich hun) ar gyfer dynion a menywod sy'n agored i niwed sydd ag anghenion sy'n gysylltiedig â thai

Darparwyd gan AT GAU - Saturplay Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Llanfairfechan Town Hall, Village Road, LLANFAIRFECHAN,
01248 680862 catherineshipp@hotmail.co.uk

Ar gau oherwydd Covid-19 nes rhoddir gwybod yn wahanol<br /><br />Darparu teganau, crefft a lle braf a chwarae. Lle i rieni a gofalwyr gyfarfod tra mae'r plant yn chwarae. Lluniaeth ysgafn.<br />Croeso cynnes i deuluoedd n...

Darparwyd gan Cynllun Cefnogi Cyn Ysgol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
PO Box 207, , COLWYN BAY, LL29 0FA
07943 671147 coordinator@conwysupportscheme.wales

Bwriad y cynllun yw rhoi cefnogaeth i rieni a phlant gydag anghenion ychwanegol i'w cyfeirio tuag at ddarpariaeth cylchoedd chwarae yn eu hardaloedd fydd yn eu galluogi i feithrin eu potensial llawn mewn chwarae a dysgu. Gal...

Darparwyd gan Canolfan Dewi Sant Centre Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 7RG
07975 543020 dewisant@btconnect.com http://www.dewisantcentre.com

Canolfan Dewi Sant Centre is an innovative multi purpose community venue in Pensarn, Abergele, in the county of Conwy. It comprises of a main function hall, committee room, bistro cafe room and kitchen. <br /><br />St. David...

Darparwyd gan Tim Lles Cymunedol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 577449 stayingwell@conwy.gov.uk http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Leisure-sport-and-health/Community-wellbeing/Community-wellbeing-activities.aspx

Mae’r Tîm Lles Cymunedol yma i gefnogi pobl hŷn sy’n byw yn Sir Conwy i’w cynorthwyo i roi cynnig ar gyfleoedd i hybu eu lles corfforol a meddyliol. Efallai bod diddordeb gennych mewn ymuno â grŵp canu neu gymdeithasol, gwneu...

Darparwyd gan Mentora Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07508 99 30 50 mentoraconwy@gmail.com https://www.mentoraconwy.btck.co.uk

Rydym yn darparu cefnogaeth mentora i bobl yng nghefn gwlad Conwy, gan gynnwys cefnogaeth unigol, (mentora wyneb yn wyneb, mentora e-bost / testun, mentora ffôn), cefnogaeth mentora grŵp, cyfeirio. Byddwn yn paru pobl â mento...

Darparwyd gan Community & Voluntary Support Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy Cymuned
7, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TG
01492534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Community and Voluntary Support Conwy (CVSC) is the umbrella body set up to develop and promote voluntary and community action in the County of Conwy. It sits with the national body of Wales Council for Voluntary Action (WCVA...

Darparwyd gan Home Start Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
The Lavender Centre, Tan Lan Community Centre, Old Colwyn, DH2 1HS
01492 515477 homestartconwy@yahoo.co.uk http://www.home-start.org.uk

Sefydliad gwirfoddol sy'n cynnig cefnogaeth, cyfeillgarwch a chymorth ymarferol i deuluoedd sydd gyda phlant o dan 14 oed yw Homestart. Mae gwirfoddolwyr hyfforddedig yn darparu cefnogaeth cyfeillio dros y ffôn ar hyn o bryd...

Darparwyd gan Macular Society Grwp Cymdeithasu - Abergele Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Kinmel Avenue, Abergele, Abergele,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups/abergele-support-group

Mae ein grwpiau lleol ledled y DU yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl â chlefyd macwlaidd. Gallant eich helpu i ddeall eich cyflwr ymhellach, dod i delerau â cholli golwg, rhannu gwybodaeth am driniaeth ac aros yn...

Darparwyd gan Churchmen's Snooker Club Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
churchmens@yahoo.co.uk https://www.churchmens.co.uk/

The Colwyn Churchmens Club situated on Abergele road, Old Colwyn, was founded in about 1903, and over the passed 100 years has provided a meeting place for members to participate in snooker, billiards and darts.<br /><br />We...

Darparwyd gan ICAN Community Hub- Conwy Mind Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
info@conwymind.org.uk.co.uk

If you are unsure where to find support, need information or want to access one of our services, get in touch with our community hub and speak to a member of our team, who will be able to point you in the right direction. <br...

Darparwyd gan Bancbwyd Cylch Abergele Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Abergele & Pensarn Station, Station Approach, Abergele,
01745826570 http://www.abergeledistrict.foodbank.org.uk/

To provide emergency food parcels to people in crisis<br /><br />To reduce the need for a Foodbank by:<br />Identifying the reasons for the crisis and to support the clients to find suitable solutions <br /><br />To signpost...

Darparwyd gan Hwb Cymorth Cymunedol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492523853 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk

Beth bynnag eich amgylchiadau, mae eich Hwb Cymorth Cymunedol lleol yma ac yn barod i helpu. Gallwch ffonio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 a 5 a siarad yn gwbl gyfrinachol ag aelod o’n tîm hyfforddedig a gwybodus. P'un a...

Darparwyd gan Paned and Play - Towyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
87 Gors Road, Towyn, Abergele,
towyn@festival.church https://festival.church/towyn/

Festival Tots is a safe, warm environment where parents / carers can bring their pre-school aged children to play, craft, sing and have a snack.

Darparwyd gan British Boy Scouts - Cyffordd Llandudno Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
St Michael and All Angels, Glyn Y Marl Road, Llandudno Junction,
07748 215100

COVID 19 : Cysylltwch am drefniadau agor ac am fanylion penodol amser cyfarfod pob grŵp oedran<br /><br />Gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc

Darparwyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TG
01492 534091 mail@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy. Fel sefydliad, mae Cefnogaeth a Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CGGC) yn anelu at ddarparu gwasanaeth o safon i gymunedau a grwpiau lleol ym Mwrdeistref Sirol Conwy.