Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 3 gwasanaethau trwy ddefnyddio'r term "Digital Innovation"

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Gwirfoddoli
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 infovb@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Gweinyddu a hybu rhaglenni grantiau
Cymorth i ddatblygu’r gallu i recriwtio a chefnogi sylfaen gynaliadwy o wirfoddolwyr yng Nghymru
• Hybu arfer da ac arloesedd mewn gwirfoddoli
Gweithio gyda phartneriaid i alluogi datb...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Porth cyllid
Creu porth digidol chwiliadwy sydd ar gael i fudiadau ddod o hyd i gyfleoedd cyllido byw
• Gwybodaeth, arwyddbostio, arweiniad a chymorth datblygu
Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu i gynyddu...

Basil Webb, Bronllys, Brecon, LD3 0LU
powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk https://www.powysrpb.org/powyshealthandcareacademy

Mae gwaith Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys wedi cynnwys creu Academi Iechyd a Gofal newydd ym Mhowys, fel rhan o fenter ledled Cymru i gynyddu mynediad lleol i addysg, hyfforddiant a datblygiad ar draws y sector iechyd a...