infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 21 gwasanaethau trwy ddefnyddio'r term "Governance"

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
441570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu
Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth sydd ar gael i bawb i alluogi eich mudiad i arfer llywodraethu da
• Dysgu a datblygu
Rhoi cymorth ymarferol i ymddiriedolwyr a staff cyfl...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cyngor ac eiriolaeth Cymuned Cyfryngwyr Gwirfoddoli
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
01597822191 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/help-for-trustees/about-this-section.html

Taflenni gwybodaeth sy’n cyflwyno rhai o’r heriau a chyfleoedd y daw ymddiriedolwyr ar eu traws wrth redeg sefydliadau o ddydd i ddydd. Taflenni gwybodaeth ym maes llywodraethu. Gwybodaeth ar gyfleoedd hyfforddi. Gallwn gynni...

Darparwyd gan Neath Port Talbot Council for Voluntary Service Gwasanaeth ar gael yn Neath, Castell-nedd Port Talbot Cyngor ac eiriolaeth Cyllido Cyfryngwyr
Ty Margaret Thorne , 17-19 Alfred Street, Neath, SA11 1EF
0 1639 631246 info@nptcvs.org.uk http://www.nptcvs.wales

Neath Port Talbot CVS offers support to trustees running charitable organisations in Neath Port Talbot. This support includes:

- information sheets on some of the challenges and opportunities trustees face in running their...

Darparwyd gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Addysg a hyfforddiant
Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF105FH
0300 111 0124 training@wcva.org.uk http://www.wcva.cymru

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Darparwyd gan Neath Port Talbot Council for Voluntary Service Gwasanaeth ar gael yn Neath, Castell-nedd Port Talbot Cymuned Gwirfoddoli
Ty Margaret Thorne , 17-19 Alfred Street, Neath, SA11 1EF
01639 631246 lianeb@nptcvs.org.uk http://www.nptcvs.wales/

A Regional Big Lottery Funded designed to strengthen the governance and skills of the third sector and in particular trustees by recruiting and matching them with skilled volunteer mentors from the public, private and educati...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd Cymuned Cyllido
Room G5, Beechwood House, Newport, NP19 8AJ
info@gavo.org.uk https://www.gavo.org.uk/third-sector-support

Our Third Sector Development Team are here to support you, providing advice and guidance on governance structures and policies for setting up a new group, to on-going project development and funding sources.

Darparwyd gan Glamorgan Voluntary Services (GVS) Gwasanaeth ar gael yn Powys
, , ,
01446 741706 enquiries@gvs.wales https://www.gvs.wales/

In our role as the County Voluntary Council for the Vale of Glamorgan we are concentrating our efforts on being the conduit between support offered and support needed, whilst supporting organisations, some newly formed, with...

Darparwyd gan Pilotlight Gwasanaeth ar gael yn London, Llundain Addysg a hyfforddiant
Valiant House 3rd Floor , 4-10 Heneage Lane, London, EC3A 5DQ
020 7283 7012 agriffiths@pilotlight.org.uk

The Pilotlight Programme coaches the leaders of our Charity Partners to develop their strategic know-how, strengthen their organisations and ultimately, increase their impact. Over ten months, teams of four senior professiona...

Darparwyd gan Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful Gwasanaeth ar gael yn Merthyr Tudful Cyfryngwyr
kdkdkdk, , , CF47 8UH
01685 353900 enquiries@vamt.net http://www.vamt.net/

Promoting volunteering across Merthyr Tydfil.
Supporting third sector organisations by providing information and guidance on a range of mattes including funding and governance.
Representing third sector organisations on a...

Darparwyd gan Mirus Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardiff , Caerdydd
Cleeve House Lambourne Crescent , Llanishen Business Park, , Cardiff , CF14 5GP
02920 236 216

mirus (formerly Opportunity Housing Trust) is a non profit making organisation and charity that has a history stretching back to 1985.

Originally established to deliver services in line with the All Wales Strategy, mirus s...

Darparwyd gan Tai Ceredigion cyf. Gwasanaeth ar gael yn Lampeter , Ceredigion
Tai Ceredigion Cyf Unit 4 , Pont Steffan Business Park , Lampeter , SA48 7HH
0345 606 7564 post@taiceredigion.org.uk http://taiceredigion.cymru/

1) To be an excellent bilingual landlord which involves its tenants and customers at all levels with emphasis on tenancy sustainment and continuous improvement.

2) To maintain existing, and increase the number of, quality...

70 Cowcross Street, , London, EC1M 6EJ
01923378603 mail@ethicalproperty.org.uk https://www.ethicalproperty.org.uk/content.aspx?CategoryID=275

Our new Property Health Check is a diagnostic tool
comprising a visit to your premises + a brief jargon free
report with practical observations and recommendations.
We cover:
- Tenure, lease & ownership
- Property manage...

Darparwyd gan Cranfield Trust Gwasanaeth ar gael yn Southampton, Hampshire Cyngor ac eiriolaeth
1 Bell Street, Romsey, Southampton, SO52 9GY
01794 830338 admin@cranfieldtrust.org https://www.cranfieldtrust.org/

Our free management consultancy service provides tailored business advice and solutions exclusively for charities. Whether you need help with your charity's business strategy, governance, marketing or financial processes, we...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter, Ceredigion Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
01570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Lledaenu gwybodaeth
Darparu gwybodaeth yn rheolaidd am ddatblygiadau polisi lleol, rhanbarthol a chenedlaethol trwy ein gwefannau, bwletinau, y cyfryngau cymdeithasol a blogiau
• Arweniad i gysylltu mudiadau â sianeli dyl...

Darparwyd gan Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) Gwasanaeth ar gael yn Barry, Bro Morgannwg Gwirfoddoli Cymuned
Barry Community Enterprise Centre, Skomer Road, Barry, CF62 9DA
01446 741706 enquiries@gvs.wales https://www.gvs.wales/

Glamorgan Voluntary Services (GVS) is an independent charity and has a flourishing membership of voluntary and community organisations active in the Vale of Glamorgan. We help to improve the quality of life of people and comm...

Darparwyd gan Blynyddoedd Cynnar Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Powys
Unit 1, Coopers Yard, Cardiff, CF10 5NB
02920451242 info@earlyyears.wales https://www.earlyyears.wales

Ers 1961, Blynyddoedd Cynnar Cymru yw’r sefydliad ymbarél mwyaf sy’n cefnogi amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau aelodaeth i’r sector Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru. Ein prif weithgaredd yw gwella datblygiad ac addysg plant...

Darparwyd gan Mantell Gwynedd Gwasanaeth ar gael yn Powys
, , ,
01286 672626 https://www.mantellgwynedd.com

Mantell Gwynedd yw'r corff ambarél ar gyfer mudiadau trydydd sector a grwpiau cymunedol yng Ngwynedd. Mae yn aelod ar bob partneriaeth strategol yn y sir gan gynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus lleol. Mae’n gallu sicrhau l...

Darparwyd gan 3SC Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cyngor ac eiriolaeth
Castle Court, 6 Cathedral Road, , CF11 9LJ
0330 30 30 300 consultancy@3sc.org https://www.3sc.org/3sc-consultancy/

3SC is committed to supporting the professional development and capacity of the third sector, helping improve social businesses and their success in winning and delivering public sector contracts either as an individual organ...

Darparwyd gan Social Value Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Mantell Gwynedd, 23-25 y Bont Bridd, Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 eleri@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/social-value-cymru.html

Social Value Cymru provides social value support, advice and consultancy services to third sector organisations across Gwynedd and beyond.

Using our expertise and experience we can provide you with a range of services that...

Darparwyd gan Medrwn Môn Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn Cymuned
Neuadd y Dref / Town Hall, Sgwar Bulkeley Square, Llangefni, LL77 7LR
01248724944 post@medrwnmon.org https://www.medrwnmon.org

Nod Medrwn Môn ydy hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli, mudiadau gwirfoddol a chymunedol drwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn a blaenllaw i ddatblygu potensial yr Yn...