infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 22 gwasanaethau trwy ddefnyddio'r term "Governance"

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Lampeter Cymuned
Bryndulais, 67 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AB
441570423232 gen@cavo.org.uk http://www.cavo.org.uk

• Gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu
Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth sydd ar gael i bawb i alluogi eich mudiad i arfer llywodraethu da
• Dysgu a datblygu
Rhoi cymorth ymarferol i ymddiriedolwyr a staff cyfl...

Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
01597822191 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/help-for-trustees/about-this-section.html

Taflenni gwybodaeth sy’n cyflwyno rhai o’r heriau a chyfleoedd y daw ymddiriedolwyr ar eu traws wrth redeg sefydliadau o ddydd i ddydd. Taflenni gwybodaeth ym maes llywodraethu. Gwybodaeth ar gyfleoedd hyfforddi. Gallwn gynni...

Ty Margaret Thorne , 17-19 Alfred Street, Neath, SA11 1EF
0 1639 631246 info@nptcvs.org.uk http://www.nptcvs.wales

Neath Port Talbot CVS offers support to trustees running charitable organisations in Neath Port Talbot. This support includes:

- information sheets on some of the challenges and opportunities trustees face in running their...

Darparwyd gan Cardiff Third Sector Council (C3SC) Gwasanaeth ar gael yn Cardiff
Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF10 5FH
enquiries@c3sc.org.uk www.c3sc.org.uk

C3SC supports a strong, diverse and vibrant voluntary and community sector in Cardiff. We can help you with:<br />- Setting up a community group<br />- Support on governance to trustees <br />- Identifying funding opportunit...

Darparwyd gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Addysg a hyfforddiant
Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff, CF105FH
0300 111 0124 training@wcva.org.uk http://www.wcva.cymru

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Arwain a Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid.

Ty Margaret Thorne , 17-19 Alfred Street, Neath, SA11 1EF
01639 631246 lianeb@nptcvs.org.uk http://www.nptcvs.wales/

A Regional Big Lottery Funded designed to strengthen the governance and skills of the third sector and in particular trustees by recruiting and matching them with skilled volunteer mentors from the public, private and educati...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) Gwasanaeth ar gael yn Newport Cymuned Cyllido
Ty Derwen, Church Road, Newport, NP19 7EJ
01633 241550 info@gavo.org.uk https://www.gavo.org.uk/third-sector-support

Our Third Sector Development Team are here to support you, providing advice and guidance on governance structures and policies for setting up a new group, to on-going project development and funding sources.

, , ,
01446 741706 enquiries@gvs.wales www.gvs.wales

In our role as the County Voluntary Council for the Vale of Glamorgan we are concentrating our efforts on being the conduit between support offered and support needed, whilst supporting organisations, some newly formed, with...

Darparwyd gan Pilotlight Gwasanaeth ar gael yn London Addysg a hyfforddiant
Valiant House 3rd Floor , 4-10 Heneage Lane, London, EC3A 5DQ
020 7283 7012 agriffiths@pilotlight.org.uk

The Pilotlight Programme coaches the leaders of our Charity Partners to develop their strategic know-how, strengthen their organisations and ultimately, increase their impact. Over ten months, teams of four senior professiona...

kdkdkdk, , , CF47 8UH
01685 353900 enquiries@vamt.net http://www.vamt.net/

Promoting volunteering across Merthyr Tydfil.
Supporting third sector organisations by providing information and guidance on a range of mattes including funding and governance.
Representing third sector organisations on a...