Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 25 gwasanaethau trwy ddefnyddio'r term "Wales-wide services"

Darparwyd gan Sense Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caerphilly, Powys
Touchbase Wales, Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED
0300 330 9280 info@sense.org.uk https://www.sense.org.uk/

Sense is a national disability charity that supports people with complex communication needs to be understood, connected and valued. We began, and continue, to support people who are deaf-blind. Today, we also support a wide...

Darparwyd gan British Red Cross in Wales Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Powys
Unit 9, Village Way, Cardiff, CF15 7NE
02920 695740 cardiff@redcross.org.uk https://www.redcross.org.uk/

The British Red Cross provides a wide range of services throughout the Wales area. The British Red Cross helps people in crisis, whoever and wherever they are. We are part of a global voluntary network, responding to conflict...

Darparwyd gan Kaleidoscope Project Gwasanaeth ar gael yn St Mellons, Powys
Resolven House, St Mellons Business Park, St Mellons, CF3 0EY
01633 811950 http://www.kaleidoscopeproject.org.uk/

Kaleidoscope provides a wide range of services that support people and families affected by drug and alcohol misuse and mental health problems.

Brief interventions, detoxification, relapse prevention prescribing, p...

Darparwyd gan Age Connects Gogledd-ddwyrain Cymru Gwasanaeth ar gael yn Flint, Powys
Lewis House, Swan Street, Flint, CH6 5LA
08450 549 969 info@ageconnectsnewales.org.uk https://www.ageconnectsnewales.org.uk

Age Connects North East Wales supports older people in the communities of Flintshire and Wrexham by offering the following services:Information and Advice: information provision on a wide range of issu...

Darparwyd gan Women Connect First Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd
7 Neville Street, , Cardiff, CF11 6LP
02920 343154 admin@womenconnectfirst.org.uk http://www.womenconnectfirst.org.uk

Our mission is to empower and improve the lives of disadvantaged BME women and communities in South Wales.
To help them realise their full potential, and make a positive contribution to Welsh Society. We offer ESOL cours...

Darparwyd gan Ymgyrchoedd RNIB Gwasanaeth ar gael yn Powys
, , ,
cymrucampaigns@rnib.org.uk https://www.rnib.org.uk/nations/walescymru/

Rydym yn gweithio gyda gwleidyddion a llunwyr polisi i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisi ac arfer ar lefel leol a chenedlaethol i gyflawni newid cadarnhaol i bobl gyda cholled golwg.

Mae ein gwasanaethau yn darp...

Darparwyd gan Hafod Gwasanaeth ar gael yn Caerdydd Cymuned
St Hilary Court, Copthorne Way, , CF5 6ES
0800 024 8968 https://www.hafod.org.uk/

Hafod is a charitable not-for-profit organisation that offers a wide range of housing, personalised care and support services to more than 16,000 people across south Wales.
We care for some of the most vulnerable people in s...

Darparwyd gan Cymdeithas Chwaraeon Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Chwaraeon a hamdden Cyngor ac eiriolaeth
Welsh Sports Association National Centre, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW
thomas.sharp@wsa.wales https://wsa.wales/

The Welsh Sports Association is the independent umbrella body which supports and represents the sport sector in Wales.
We understand the ‘sport sector’ to mean anyone involved in the business of sport and active recreation i...

Darparwyd gan Celtic Credit Union Gwasanaeth ar gael yn NEATH, Castell-nedd Port Talbot
Harlequin Court, 44a Windsor Road, NEATH, SA11 1LZ
03330063002 admin@celticcreditunion.co.uk https://www.celticcreditunion.co.uk

Celtic Credit Union is a not-for-profit, mutual, financial co-operative providing regulated savings and affordable loans.
We trade as Neath Port Talbot Credit Union and Swansea Bay Credit Union and offer a wide range of se...

Darparwyd gan TPAS Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Powys
Transport House, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9SD
01492593046 enquiries@tpas.cymru https://www.tpas.cymru/

Mae TPAS Cymru (Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid) wedi cefnogi tenantiaid a landlordiaid tai preifat a chymdeithasol drwy Gymru i ddatblygu cyfranogiad effeithiol mewn Tai dros 30 mlynedd.

Gweithredwn...

25 Market Street, , Newtown, SY162PD
01686 622 942 newtown.enquiries@cartrefi.org http://www.cartrefi.org/en/

Cartrefi Cymru aims to give rural Wales and the Valleys a cutting-edge support provider so that people with Learning Disabilities, Autism, Physical Disabilities and Challenging Behaviour can enjoy their rights and freedom wit...

Darparwyd gan Mid Wales Rape Support Centre Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion
46 Great Darkgate Street, (off Bridge Street), Aberystwyth, SY23 1DE
01970 610124 enquiries@midwalesrsc.org.uk

Mid Wales Rape Support Centre is a registered charitable company that provides a range of specialist counselling and advocacy services for women and men who have been affected by rape or sexual abuse.

ISVA services: our spec...

Unit 27 Ddole Enterprise Park, , Llandrindod Wells, LD16DF
01874 625386 Brecon.enquiries@cartrefi.org http://www.cartrefi.org/

Cartrefi Cymru aims to give rural Wales and the Valleys a cutting-edge support provider so that people with Learning Disabilities, Autism, Physical Disabilities and Challenging Behaviour can enjoy their rights and freedom wit...

Unit 27 Ddole Enterprise Park, , Llandrindod Wells, LD16DF
01597 825566 llandrindod.enquiries@cartrefi.org https://www.cartrefi.org

Cartrefi Cymru aims to give rural Wales and the Valleys a cutting-edge support provider so that people with Learning Disabilities, Autism, Physical Disabilities and Challenging Behaviour can enjoy their rights and freedom wit...

Darparwyd gan Sense Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caerphilly , Caerffili
TouchBase Wales Caerphilly Business Park, Van Road, Caerphilly , CF83 3ED
0300 330 9280 cymruenquiries@sense.org.uk https://www.sense.org.uk/local-to-you/wales/

Sense is a national disability charity that supports people with complex communication needs to be understood, connected and valued. We began, and continue, to support people who are deaf-blind. Today, we also support a wide...

Unit 2, Waterton Cross Business Park, Bridgend, CF31 3UL
01656 655606 bridgend.enquiries@cartrefi.org

So that people with Learning Disabilities, Autism, Physical Disabilities and Challenging Behaviour
can enjoy their rights and freedom within the community and in their own home.
Cartrefi Cymru is a not-for-profit organisat...

Darparwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Gwasanaeth ar gael yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin
The Shire Hall, 8 Carmarthen Street, Llandeilo, SA196AF

Dyfed Archaeological Trust Limited is one of the four Welsh Archaeological Trusts. The Trust is both a Limited Company (No.1198990) and a Registered Charity (No 504616). The Trust is established to advance the education of th...

Darparwyd gan Bi Cymru Gwasanaeth ar gael yn Swansea, Abertawe Cymuned Addysg a hyfforddiant
Postal address: Bi Wales, C/o The Swansea Drop-in Centre, 71 High Street, Swansea, SA1 1LN
Text only: 07982308812 (please note we are run by volunteers, so this is not a staffed phone line) bicymru@yahoo.co.uk http://www.bicymru.org.uk

Bi Cymru yw'r grŵp cefnogaeth gymdeithasol Gymru-gyfan ar gyfer pobl ddeurywiol a'r rhai sy'n meddwl y gallan nhw fod yn bi.

Yn ogystal â chefnogi a hyrwyddo grwpiau lleol, mynd i'r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol, heri...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Sir Benfro Gwasanaeth ar gael yn Haverfordwest, Sir Benfro Tai
8-10, Hill Street, Haverfordwest, SA61 1QF
01437 766625 info@pathwaylettings.org

Mae hwn yn Gosod Sector Preifat / Asiantaeth Prydlesu ( a Denantiaeth Gwasanaeth Cyfryngu ) sy'n cynnig llety fforddiadwy a chynaliadwy i bobl yn Sir Benfro . Gosod Llwybr yn cynnig ystod eang o gwasanaethau a gwaith gyda lla...

Darparwyd gan Mind Dyffryn Clwyd Gwasanaeth ar gael yn Rhyl, Sir Ddinbych Iechyd Meddwl
82 Marsh Road, , Rhyl, LL16 2AE
01745 812461 mindrural@aol.com https://www.valeofclwydmind.co.uk/

Vale of Clwyd Mind is affiliated to National Mind, the leading mental health charity in both Wales and England. We were established in 1979 and since that time we have worked with and supported numerous individuals experienci...