infoengine

  • Category: Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 231 gwasanaethau yng nghategori "Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth"

The Presbytery, 2 Dark Lane, Rhayader, Powys LD65DA, Market Square, Knighton, LD71BB
015997 810199

Catholic church

Market Square Knighton LD7 1BB

Sunday Mass 11 a.m.

Holydays Mass 11 a.m.

HOLY TRIDUUM AND EASTER CELEBRATIONS

Good Friday 25/03/16 Celebration of the Lord's Passion 3 pm

Easter Sunday 27/03/16 Holy Mass...

Youth ' Community Centre, , Llanfyllin, SY225DR
01691 648 929 sian@artsconnection.org.uk https://artsconnection.org.uk

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy'n gweithio yng Ngogledd Powys, Wreham ac ar hyd y cymunedau ar y ffin. Rydym yn derbyn arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, ac wedi darparu prosiectau celf cy...

17 Milton Meadows, Milton, Nr Tenby, SA708PL
07971299449 signandshareclub@yahoo.com

Beth ydym ni'n ei wneud...
Rhywbeth gwahanol bob mis!
Bowlio
Sesiynau Craft/Bingo
Ymweliadau a'r theatr
Amgueddfeydd
Dyddiau llawn hwyl i'r teulu
Teithiau undydd

Pam ymuno a ni?
Beth mae ein haelodau yn ei ddweud.....

Chapel Street, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH
post@pwerdypowerhouse.co.uk http://www.pwerdypowerhouse.co.uk

Mae ein "Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau" yn cael ei chefnogi gan wirfoddolwyr o'r gymuned leol, ac rydym yn darparu amgylchedd o ansawdd uchel gyda dewis o ofod naill ai yn ystafelloedd "Teifi, "Tyweli neu yn y y balconi...

Darparwyd gan CPRW Gwasanaeth ar gael yn Brecon Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Brynhyfryd, Scethrog, Brecon, LD37EQ

CPRW is a responsible national charity (Registered Charity No. 239899)
founded in 1928. Our concern with landscapes gives us an unique place among voluntary bodies in Wales. Membership is open to everyone who shares our pa...

The Locomotive Shed, Old Station Yard, Pontycymer, CF328AZ
enquiries@garwvalleyrailway.co.uk https://www.garwvalleyrailway.co.uk/

The Bridgend Valleys Railway Company Ltd. trading as Garw Valley Railway's objective is to advance public education by the restoration, preservation and display of railway locomotives, carriages, wagons and other artefacts of...

Dance classes Diweddarwyd!

74, Beacons Park, Brecon, LD3 9BQ
07967 961060 lesley@ribbons.org.uk www.midwalesdanceacademy.co.uk

Classes in ballet, tap, modern, street, for ages 3 years to adult

Corris Craft Centre, Corris, Machynlleth, SY20 9RF
01654 761244 info@corrismineexplorers.co.uk www.corrismineexplorers.co.uk

The old Braich Goch slate mine was first worked in 1836 and finally ceased production in the early 1970s. Our guide, one of Wales' top Mine Explorers, has conducted endless research and leads the exploration of the abandoned...

The Presbytery, 2 Dark Lane, Rhayader, Powys LD65DA, Market Square, Knighton, LD71BB
015997 810199

Catholic church

Market Square Knighton LD7 1BB

Sunday Mass 11 a.m.

Holydays Mass 11 a.m.

HOLY TRIDUUM AND EASTER CELEBRATIONS

Good Friday 25/03/16 Celebration of the Lord's Passion 3 pm

Easter Sunday 27/03/16 Holy Mass...

The Welfare Ystradgynlais, Brecon Road, Ystradgynlais, SA91JJ

The Welfare - Ystradgynlais is a community and arts venue, with cinema, theatre and function hire facilities. We maintain a regular programme of professional arts, entertainment and participatory arts as well as host events...