infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 6 gwasanaethau o fewn Gwynedd yn y Bethesda

Darparwyd gan Social Value Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Mantell Gwynedd, 23-25 y Bont Bridd, Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 eleri@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/social-value-cymru.html

Social Value Cymru provides social value support, advice and consultancy services to third sector organisations across Gwynedd and beyond.

Using our expertise and experience we can provide you with a range of services that...

Darparwyd gan Clwb Spectrwm Gwasanaeth ar gael yn Bangor
Ffriddoedd Campus, Victoria Drive, Bangor, LL57 2GP
01248 388 683 gareth.williams@undebbangor.com

Mae y clwb yn cael ei rhedeg gan gwirfoddolwyr o Brif ysgol Bangor yn ystod amser Tymor y Prifysgol. Mae'r clwb yn agored I blant o 5 oed hyd at 14 sydd gyda ASD (nid oes angen diagnosis I fynychu y clwb) a mae croeso I frody...

23 - 25 Bridge Street, , Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 ymholiadau@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/index.html

Mantell Gwynedd supports voluntary and community groups, to encourage individuals to volunteer and to be a strong voice for the third sector in Gwynedd.

Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk

Mae Epilepsy Action yn elusen sy'n gwella bywydau pawb y mae epilepsi yn effeithio arnynt. Rydyn ni'n rhoi cyngor, yn gwella gofal iechyd, yn gronfa ymchwil ac yn ymgyrchu dros newid

Darparwyd gan Ynys Mon a Gwynedd Mind Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon
Y Galeri, , Caernarfon,
01286 685279 info@monagwyneddmind.co.uk www.monagwyneddmind.co.uk

Sylwch: Yn ystod yr achosion o Covid-19, mae ein holl wasanaethau yn dal i redeg dros y ffôn a thrwy adnoddau rhyngrwyd.<br />Mae pob gwasanaeth yn cael ei redeg i ffwrdd o leoliadau iechyd meddwl traddodiadol ac yn cael eu l...

Darparwyd gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn Gwasanaeth ar gael yn Bangor
Unit 8-9, Llys y Fedwen, Bangor, LL57 4BL
01286 889 360 gofalathrwsio@gofalathrwsio.org http://www.careandrepair.org.uk/en/your-area/gofal-thrwsio-gwynedd-mon/

Rydym yn helpu pobl hŷn sy'n berchnogion ar eu cartrefi neu yn denantiaid preifat - i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi er mwyn sicrhau bod eu cartref yn le saff, diogel a chlyd i fyw ynddo.<br />Byddwn yn ymwe...