infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 252 gwasanaethau o fewn Powys yn y Ystradgynlais

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Newtown Cyngor ac eiriolaeth Cymuned Gwirfoddoli
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
0845 009 3288 info@pavo.org.uk

Mae Swyddogion Datblygu PAVO yn gweithio’n uniongyrchol gydag ymddiriedolwyr a staff grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol unigol i roi cymorth i’w helpu cyflawni eu nodau. Gall y gefnogaeth amrywio o gymorth ac arweiniad w...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Gwirfoddoli
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 michiel.blees@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/volunteering/about-this-section.html

Mae Canolfan Gwirfoddoli Powys yn gweithio gyda’r Canolfannau Gwirfoddoli lleol i helpu a chefnogi unrhyw agwedd ar wirfoddoli ledled Powys.
Gallwn ddarparu amrediad eang o daflenni gwybodaeth ar bynciau sy’n gysylltiedig â...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Cyngor ac eiriolaeth Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

Gwybodaeth - Cychwyn menter gymdeithasol (manylion strwythurau), Cymorth i grwpiau sy’n ystyried cychwyn menter gymdeithasol - a yw’n addas i chi? Mentora a chymorth - sefydlu strwythur sy’n diwallu anghenion y grŵp. Arweinia...

Darparwyd gan Powys Careline Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Iechyd a gofal cymdeithasol
The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, LD1 6AA
01597 827639 careline.admin@powys.gov.uk

Personal alarm service for elderly, infirm and vulnerable adults. Application forms available through the Powys County Council public website, Careline admin e-mail or by telephone.

Antur Gwy, , Builth Wells, LD23BA
01982 552450 powys@trosgynnal.org.uk http://trosgynnal.org.uk

Cafodd Eat Carrots ei eni yn 2008. Mae'r grwp yn cynnwys pobl ifanc sydd yn dod o bob rhan o Bowys ac yn yr oedran rhwng 11 ac 18. Mae'r bobl ifanc hyn yn dod o gefndiroedd gwahanol; er enghraifft Ysgolion Uwchradd, Ysgolion...

Darparwyd gan Llanfechain Memorial Hall Gwasanaeth ar gael yn Llanfechain Cymuned
Memorial Hall,, , Llanfechain , SY22 6UQ
01691 829081

The Ideal Location for your Event

Completed in December 2009, Llanfechain Memorial Hall offers first class amenities in an area of outstanding beauty .

Llanfechain Memorial Hall features a main hall with facilities for...

Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
01597822191 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/help-for-trustees/about-this-section.html

Taflenni gwybodaeth sy’n cyflwyno rhai o’r heriau a chyfleoedd y daw ymddiriedolwyr ar eu traws wrth redeg sefydliadau o ddydd i ddydd. Taflenni gwybodaeth ym maes llywodraethu. Gwybodaeth ar gyfleoedd hyfforddi. Gallwn gynni...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Cyngor ac eiriolaeth
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

Rydym yn cynnig gwasanaeth cadw llyfrau ar gyfer mudiadau gwirfoddol ym Mhowys, sy’n cynnwys: * Cadw cofnodion dyddiol * Mantoli’r cyfrifon * Delio gyda’ch banc ar gyfer cymorth sefydlu neu gymorth parhaus * Cyngor i’ch mudia...

Darparwyd gan Age Cymru Powys Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Cymuned Pobl hŷn
Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Older people should have a strong voice and should be heard.

We provide opportunities for you to engage with and influence those who provide services in our area.

Whatever your experience in life, your contribution will...

Darparwyd gan Builth Male Voice Choir Gwasanaeth ar gael yn Builth Wells
3 Garth Road, , Builth Wells, LD23DB
01982 553397 bmvc.secretary@yahoo.com http://builthmalechoir.org.uk

Builth Male Voice Choir regularly performs at venues throughout Powys and surrounding area - charity concerts, weddings and social gatherings. The choir also goes on tour throughout Britain and many international destinations...