infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 10 gwasanaethau o fewn Wrecsam yn y Glyn Ceiriog

Darparwyd gan Wisdom of Equus Gwasanaeth ar gael yn Wrexham Addysg a hyfforddiant Iechyd Meddwl
Bwlchgwyn, Bwlchgwyn, Wrexham, LL11 5UA
07725754567 info@wisdom-of-equus.org http://www.wisdom-of-equus.org

Wisdom of Equus' aims are to aid in personal development, education and positive mental health in order for people to lead a more fulfilled life. We work closely with our community and focus our work on those that are at mos...

Unit 20, Miners Road, Llay Industrial Estate, Llay, LL12 0PJ
07817441507 requests.ppehwbwrecsam@gmail.com http://www.ppehwbwrecsam.org.uk

Faceshields with a CE Mark Category 3, the gold standard for PPE, provided free of charge to those who request them.

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Red Cross Offices, Wrexham Maelor Hospital, Wrexham, LL13 7TD
01978725204 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Darparwyd gan Cerrig Camu Cymru Gogledd Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Ty Aurora, 59 King Street, Wrexham,
01978 352717 info@steppingstonesnorthwales.co.uk www.steppingstonesnorthwales.co.uk

Am dros 35 mlynedd, rydym wedi bod yn rhoi help a chefnogaeth, gyfrinachol ar draws Gogledd Cymru i oedolion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol yn plant.

Darparwyd gan Foyer Wrecsam - Gwasanaeth Byw â Chefnogaeth Gwasanaeth ar gael yn LL138HF
The Wrexham Foyer, Crescent Road, LL138HF , LL13 8HF
01978 262222 all_wrexhamfoyer@clwydalyn.co.uk https://www.clwydalyn.co.uk/Wrexham-Foyer/

Mae Foyer Wrecsam yn brosiect 18 gwely yng nghanol Wrecsam i ddynion a merched sengl rhwng 16 a 25 oed. Mae Foyer Wrecsam yn cynnig llety mewn ystafelloedd sengl o safon uchel yn ogystal â chyfleusterau cymunedol fel lolfa i...

Darparwyd gan Wrexham Warehouse Men's Shed Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Unit 4, Oak Road, Wrexham,
01978 664832 info@wrexhamwarehouseproject.co.uk

Undertake some activity in the company of others, participate in some joint endeavour, find friendship and companionship, provide help and support to themselves and others, make use of the workshop or other facilities, learn...

Darparwyd gan Your Space Marches Ltd Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Unit 1 Gwersyllt Community Resource Centre, Second Avenue, Wrexham, LL11 4ED
01978 856 859 yourspacewales@hotmail.co.uk http://yourspacemarches.co.uk/

We run activity and social clubs for children and young adults (5-25) who are on the autistic spectrum and associated conditions. <br />We also have a brand new sensory room which is available for hire by parents/carers, scho...

Darparwyd gan Gwasanaeth Shopmobility AVOW - Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Bus Station, Lord Street, Wrexham, LL11 1NL
01978 312390 shopmobility@avow.org https://avow.org/shopmobility/

Mae'r gwasanaeth Shopmobility yn rheoli fflyd o gadeiriau a sgwteri sy'n cael eu gyrru motor neu llaw ar gyfer unrhyw un sydd phroblemau symudedd. Wedi i chi ymaelodi medrwch fenthyg peiriant pan fyddwch ei angen.<br /><br />...

Darparwyd gan Epilepsi Cymru Gwasanaeth ar gael yn Wrexham Cyngor ac eiriolaeth
Bradbury House, 23 Salisbury Road, Wrexham, LL13 7AS
0800 228 9016 info@epilepsy.wales www.epilepsy.wales

Mae Epilepsi Cymru yn bodoli i gefnogi oedolion a phlant gydag epilepsi, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Rydym yn darparu gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag epilepsi, megis gwybodaeth am wahanol fathau o ffitiau, sut mae epilepsi yn...

Darparwyd gan Banc Bwyd Wrecsam Gwasanaeth ar gael yn Wrexham
Unit 1a, Puleston Industrial Estate, Ruabon Road, Wrexham, LL13 7RF
info@wrexham.foodbank.org.uk www.wrexham.foodbank.org.uk

Mae Banc Bwyd Wrecsam yn brosiect a sefydlwyd gan wirfoddolwyr eglwysig a’r gymuned leol, sy'n gweithio gyda'i gilydd i atal newyn a thlodi yn ardal Wrecsam. Gall unrhyw un sydd mewn argyfwng ac yn methu â fforddio bwyd gael...