infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 24 gwasanaethau o fewn Conwy yn y Hen Golwyn

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Gwirfoddoli Ieuenctid Addysg a hyfforddiant
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
02920492169 mail@bulliesout.com http://www.bulliesout.com

Our Award winning Peer2Peer Programme, promotes Strength Through Sharing and the training day provides a full programme for young people that include life skills sessions such as active listening skills, communication skills...

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Cyngor ac eiriolaeth
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
https://www.bulliesout.com

If you are being bullied or are concerned about someone who is, you can receive help and support from one of our trained Mentors through our e-mentoring service.

Darparwyd gan Sanctuary Cornerstone Gwasanaeth ar gael yn Llandudno Junction
Holborn, Glyn Y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS
01492 573147 ian.mcneillie@sanctuarytrust.org.uk https://sanctuarytrust.org.uk/projects/cornerstone/

Ariannodd Cefnogi Pobl saith hostel â gwelyau yn darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau Cymorth Tenantiaeth i ddeg cleient digartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd sy'n byw yn eu tenantiaethau eu hunain ar radd...

Darparwyd gan Cylch Ti a Fi Rowen Gwasanaeth ar gael yn Rowen
Rowen Memorial Hall, Llanerch, Rowen,
07845 128109

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor - archebu yn hanfodol<br /><br />Cylch Ti a Fi i rieni a plant cyn oed ysgol.

Darparwyd gan Gwasanaeth Argyfwng Meddygon Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandudno Junction Iechyd a gofal cymdeithasol
Meddygfa Lonfa Surgery, , Glyn Y Marl Road,, Llandudno Junction, LL31 9NS
www.nweds.org.uk

The North Wales Emergency Doctor Service (NWEDS) is set up to provide skilled medical pre-hospital care. This involves attending medical emergencies that occur in North Wales as part of a coordinated response with the other e...

Darparwyd gan Abbeyfield, LLanrwst Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst
Ty Abbeyfield, Llys Henar, Llanrwst,
01492 642373 tyabbeyfieldllanrwst@gmail.com https://www.abbeyfield.com

Cartref Cysgodol i Bobol Hyn

Darparwyd gan Ganolfan Arwyddo Golwg Sain Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay Anabledd Cyngor ac eiriolaeth
77, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7LN
01492 530013 sarah.thomas@signsightsound.org.uk https://www.centreofsignsightsound.org.uk

Whilst recent government announcements have been televised with an interpreter for the BSL community, there is little explanation of what the changes mean or what consequences could be faced if guidelines are not met. Due to...

Darparwyd gan Banc Bwyd Penmaenmawr Gwasanaeth ar gael yn Penmaenmawr
St Paul's Church, Bangor Road, Penmaenmawr,
07726 869928 penmaenmawrfoodbank@gmail.com

Mae Banc Bwyd Penmaenmawr yn adnodd cymunedol ar gyfer y rhai mewn angen yn ardal LL34 (Penmaenan, Pant-yr-Afon, Dwygyfylchi a Capelulo). Nid oes angen atgyfeiriadau ond os ydych chi'n gwsmer newydd, rydyn ni'n gofyn am brawf...

Darparwyd gan Macular Society Support Group - Abergele Gwasanaeth ar gael yn Abergele
Kinmel Avenue, Abergele, Abergele,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups/abergele-support-group

Our local groups across the UK offer practical and emotional support to people with macular disease from people with macular disease. They can help you to further understand your condition, come to terms with sight loss, shar...

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Abergele Road, Colwyn Bay Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn Cyflogaeth
PRIME Cymru North Wales, Plas Eirias Business Centre, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 8BF
01492 510340 northwales@primecymru.co.uk www.primecymru.co.uk

We also have an office in North Wales - providing the same support, in your area.

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged ov...