infoengine

Advance Brighter Futures - Byw Bywyd i'r Eithaf

Lleoliad

Cyfeiriad post

Advance Brighter Futures 3 Belmont Road Wrexham LL13 0YY

Cyswllt

+441978364777

Ar gyfer trigolion Sir y Fflint. Mae'r sesiynau galw heibio wythnosol AM DDIM hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu i fynd i'r afael â phroblemau bob dydd y mae pob rhiant yn eu hwynebu o bryd i'w gilydd. Bydd y sesiynau anffurfiol hyn yn dysgu'r sgiliau i chi ac yn rhoi'r offer i chi i'ch helpu i deimlo'n well, yn hapusach, a bod gennych fwy o reolaeth dros eich bywyd! Bore Iau, 10:00yb - 11:30yb

I archebu eich lle cliciwch yma: https://www.makerble.com/charities/736/projects/2945/beneficiaries/new?referral_link_detail_id=126

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen gofrestru wedi'i chwblhau byddwn mewn cysylltiad i ddarparu'r ddolen/nau Zoom.

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig