infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Hwb Cymunedol Bargoed

Lleoliad

Visitable Address

Unit B 31-33 High Street Bargoed CF81 8RB

Cyfeiriad post

Unit B 31-33 High Street Bargoed

Cyswllt

07704062229

Mae Hwb Cymunedol Bargoed yn adnodd y gall y gymuned gyfan ei ddefnyddio. Gall y gymuned gyrchu: Sesiynau galw heibio a chynghori gan sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth yn y Fwrdeistref. Cyrsiau hyfforddi am ddim Talebau Banc Bwyd Undeb Credyd Helpu gyda ffurflenni a chyrchu gwybodaeth ar y rhyngrwyd Darparu lle i gwrdd, sgwrsio, gwneud ffrindiau a brwydro yn erbyn unigrwydd Cyfleoedd Gwirfoddoli Caffi Cymunedol yn y caffi cymunedol WiFi am ddim.