infoengine

Cwnsela Cyffuriau ac Alcohol CAIS

Darparwyd gan Cwnsela Cyffuriau ac Alcohol CAIS

Information provided by our partner Dewis. Click here to view the information in Dewis.

Lleoliad

Mae Gwasanaeth Cwnsela CAIS ar gyfer pobl sy’n poeni am eu defnydd personol o alcohol neu gyffuriau neu am ddefnydd rhywun arall ohonyn nhw, er enghraifft, ffrind, partner neu berthynas agos. Bwriad Cwnsela CAIS yw eich helpu, gyda chefnogaeth eich Cwnselydd, i ystyried y problemau er mwyn dod i’w deall nhw, a chi’ch hun, yn well. Byddwch chi wedyn yn edrych ar y pethau yr hoffech chi eu newid, ac yn meddwl sut i gyflawni hynny.