infoengine

Cylch Ti a Fi Talgarreg

Darparwyd gan Cylch Ti a Fi Talgarreg

Information provided by our partner Dewis. Click here to view the information in Dewis.

Lleoliad

Visitable Address

Neuadd Goffa Talgarreg Llandysul SA44 6BS

Postal Address

Neuadd Goffa Talgarreg Llandysul

Cyswllt

01545 590 647

Pwrpas ein cylch Ti a Fi yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!
Mae'r cylch Ti a Fi yn cynnig gweithgareddau sy'n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol. Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch gyfeillgar a Chymreig.

Wrth fynd i'r cylch Ti a Fi bydd eich plentyn yn cael cyfle i fwynhau chwarae gyda phob math o deganau a gwneud ffrindiau bach newydd; dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd gartref’; gwrando ar storiau... a joio!

Rydym wedi ein lleoli yn Neuadd Goffa Talgarreg (SA44 4XB), ac rydym ar agor ar ddydd Gwener, 1.30yp - 3.15yp.