infoengine

Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Grŵp Cymorth Dystonia UK - Gogledd Cymru

Mae Dystonia UK yn elusen sy'n darparu cefnogaeth, eiriolaeth a gwybodaeth i unrhyw un y mae'r cyflwr symud niwrolegol o'r enw dystonia yn effeithio arno. Sefydlwyd grŵp cymorth Gogledd Cymru yn 2013 fel rhan o Grŵp Gogledd Cymru a Sir Amwythig ond rhannwyd yn ddau yn 2018. Mae'n cyfarfod i roi cyfle i aelodau gwrdd am gefnogaeth a sgwrs gyda lluniaeth. Mae'r grŵp yn cwrdd 3/4 gwaith. blwyddyn yn Llandudno. Mae'r grŵp yn cyfarfod i gynnig cefnogaeth a rhannu profiadau a syniadau, darperir lluniaeth. Mae'r grŵp yn ceisio cael siaradwyr (a awgrymir gan aelodau) pan allant. Mae gan y grŵp bresenoldeb ar Facebook hefyd. Trefnir y grŵp gan 3 gwirfoddolwr (1 cydlynydd, 1 trysorydd ac un gwirfoddolwr cyfryngau cymdeithasol) gyda chefnogaeth gan aelodau.